...Ga uit van het denkbare, niet van het haalbare...

Bestuur ONS Noordoostpolder

 
       
V Berthoo Lammers 0653391959 Oosterom 19, 8303 KL Emmeloord
S Arjan van de Beek 0626770160 Noorderringweg 12b, 8314 PH Bant         
P Martin Mulder 0527-690848 Monninkenweg 7, 8303 RK Nagele

V = voorzitter
S = secretaris
P = Penningmeester


Tot adviseurs van het bestuur en fractie van ONS Noordoostpolder zijn benoemd:

Dhr. mr. F.J. Sterk (juridische zaken)
Dhr. drs. C.J. Dekker