...Ga uit van het denkbare, niet van het haalbare...

Fractie en Raad

De fractie van ONS Noordoostpolder heeft op dit moment 3 raadsleden en 2 burgerraadsleden.

Berthoo Lammers 
(Fractievoorzitter/ Raadslid Commissie Samenleving)

"ONS Noordoostpolder wil kostenbewuste en dienstbare politiek. Wij hebben nooit geloofd in met belastinggeld gebouwde luchtkastelen zoals het villa wonen Wellerwaard, maar in duidelijke en afrekenbare taken en doelstellingen waarin  geen  plaats  is  voor  financiële  risico  projecten. ONS gelooft in een fundamenteel herstel van normen en waarden. Ook in een zorgstelsel waar de menselijke maat voorop staat. Naar ons idee is de kerntaak van de gemeente samen te vatten in de zinsnede:  schoon, veilig, groen en zorg."  

Sacha Werkman 
(Vice-fractievoorzitter/ Raadslid Commissie Bestuur, Financien, Economische Zaken)


"Het is tijd voor een andere koers. ONS wil de lokale lasten verlagen. De gemeentelijke overheid moet haar eigen huishoud boekje op orde brengen en niet voor de makkelijkste manier kiezen door de rekening van de tekorten bij de Polderinwoners neer te leggen."


 

Arjan van de Beek
(Raadslid Commissie Wonen, Ruimtelijke Ordening)

"ONS wil dat voorzieningen zoveel mogelijk toegankelijk blijven voor ouderen. Wij willen één herkenbaar zorgloket dat voor iedereen toegankelijk is. ONS wil ook dat de dorpsvisies (herstructurering) snel worden uitgevoerd."
Bert Jan Aling (Emmeloord)
(Commissie Bestuur, Financien, Economische Zaken)


"Onze gemeente moet ruimte bieden aan en samenwerken met ondernemers. Wij willen de pioniersgeest terug in de Polder. Daarvoor moet de regeldruk beperkt worden. ONS wil geen onverantwoordelijke winkelbouw op De Deel, maar een oplossing die een afspiegeling is van de economische realiteit."


 

  Martin Mulder (Nagele)
 (Commissie Samenlevingszaken)

"Gezondheid bestaat uit meer dan fysiek, geestelijk en sociaal welbevinden. De kwaliteit van leven, het uitvoeren van de dagelijkse activiteiten, spiritualiteit, mentale functies, lichaamsfuncties en sociaal-maatschappelijke participatie zijn alle onderdeel van gezondheid en welbevinden. Zorg dichtbij bestaat uit een breed palet van zorg en ondersteuning, inclusief welzijn. Deze zogenaamde eerstelijnszorg bevat veel vakgebieden. Vaak speelt de huisarts daarin een centrale rol, maar soms juist andere zorgverleners. Het komt het steeds vaker voor dat verschillende zorgverleners zorg voor een patiënt leveren. In de visie van de ONS Noordoostpolder moet dat een soepel samenwerkend team zijn wat goed door de gemeente Noordoostpolder wordt gefaciliteerd."