...Ga uit van het denkbare, niet van het haalbare...

Politieke Partij ONS Noordoostpolder

Secretariaat:
de heer M. (Martin) Mulder
Monnikenweg 7
8308 RK Nagele

Martin@furios.nl
www.facebook.com/onsnoordoostpolder
#fractieonsnop
M. 06-52344734
fractieons@gmail.com

Transpararante informatievoorziening voor inwoners Noordoostpolder

26-10-2014 13:52

Emmeloord, 26 oktober 2014 | De fractie van ONS Noordoostpolder vindt dat het beter kan met de informatievoorziening daar waar het projecten in Noordoostpolder betreft. In de raadsvergadering van 10 november a.s. dient de fractie ONS Noordoostpolder middels een motie het verzoek in voor online project- en informatievoorziening voor bewoners van de  Polder. Dit plan, wat geïnitieerd is door een betrokken inwoner, moet inwoners en geïnteresseerden de mogelijkheid bieden om op een objectieve manier informatie te verkrijgen over lopende projecten in de Noordoostpolder.