...Ga uit van het denkbare, niet van het haalbare...

Politieke Partij ONS Noordoostpolder

Secretariaat:
de heer E. (Everet) van Dorp
Korte Dreef 8
8302 BS Emmeloord

Everetvandorp@me.com
www.facebook.com/onsnoordoostpolder
#fractieonsnop
M. 06-53140037
fractieonsnop@gmail.com

Artikel archief

Snapt u het nog waarom we in de Raad zitten? Lees onderstaande motie....Wie kan hier nu op tegen zijn....helaas de coalitiepartijen. Dit is niet jammer, maar eigenlijk triest. U woont in een Polder waarbij, onder aanvoering van de Christelijke partijen, een toekomstvisie niet wenselijk wordt...
De motie prestatieindicatoren is aangenomen. De motie werd samen met de SP en Pvda D66 ingediend. Het is Martin Mulder van ONS al jaren een doorn in het oog dat de gemeente, lees: ambtelijke dienst, niet in staat is om actuele cijfers aan te leveren. Hierdoor wordt de controlerende taak van het...
ONS heeft samen met de PvdA SP D66 een motie ingediend om de biodiversiteit te versterken. De beweegredenen, motivering en opdracht aan het college leest u onderstaand. In het dictum stond: 
ONS heeft tijdens de perpectiefnota een motie ingediend die de verhuizing van het Oorlogsmonument, thans achter de Golfslag, mogelijk moet maken. De motie kon op brede steun rekenen van de Raad waardoor het College nu de verplaatsing op zich zal  nemen. Onderstaand de motie
Bij de perspectiefnota heeft de fractie van ONS een motie ingediend die de verhuizing van de griffie naar de bestuursvleugel moet tegenhouden. De  ONS fractie vindt dat de griffie een onderdeel is van de Raad en niet van het College. Door deze bij de bestuursvleugel te plaatsen hebben we...
Onderstaand de bijdrage van de ONS fractie n.a.v. de behandeling Voorjaarsnota en de Perspectiefnota.op maandag 29 juni jl. BEHANDELING JAARSTUKKEN Voorzitter, namens de ONS fractie willen we het college en de ambtelijke dienst danken voor het vele werk wat geleverd is in deze periode van...
Interessante onderdelen uit de financiële rapportage van de gemeente Noordoostpolder Armoedebeleid en schuldhulpverlening in 2019 Een tweetal zaken hebben de afgelopen jaren veel aandacht gekregen in de gemeente Noordoostpolder. Eind vorig jaar is het project Krachtig tegen Armoede afgerond. Er...
Emmeloord, 28 mei 2020 | Martin Mulder van ONS zal dinsdag 2 juni een motie indienen in de raadsvergadering. Het betreft een motie over participatie. Onderstaand de inleidende tekst.   Screening Participatiewet Na een ‘levendig’ eerste deel van de...
Emmeloord, donderdag 28 mei | Bert Jan Aling (vice-fractievoorzitter van ONS ) zal vanavond een motie indienen over het zwembad. ONS wil met een motie vragen om een doorrekening van het college met 150-duizend, 200-duizend en 250-duizend bezoekers per jaar voor een Bosbad met een wildwaterbaan,...
Emmeloord, 16 mei 2020 | De afgelopen periode heeft ONS zich ingezet voor de komst van een subtropisch zwembad in Emmeloord. Bert-Jan Aling, fractielid van ONS en ervaringsdeskundige met drie jonge kinderen, zegt het volgende: “ Regelmatig zijn we in het subtropisch zwembad in...
Onderdelen 1 - 10 van 188
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>