...Ga uit van het denkbare, niet van het haalbare...

Politieke Partij ONS Noordoostpolder

Secretariaat:
de heer E. (Everet) van Dorp
Korte Dreef 8
8302 BS Emmeloord

Everetvandorp@Outlook.com
www.facebook.com/onsnoordoostpolder
#fractieonsnop
M. 06-53140037
fractieonsnop@gmail.com

Artikel archief

Verhoging compliment voor mantelzorgers teruggedraaid Noordoostpolder • Maandag 8 juli 2019 | 23:03 Het bedrag dat mantelzorgers krijgen in Noordoostpolder wordt toch niet verhoogd van 60 naar 150 euro. Dat heeft de lokale politiek maandagavond besloten. Met het zogenoemde...
Subsidie plafonds   Het woord preventie staat 7 keer in het coalitie akkoord dat de coalitie van CDA, SGP/CU, PU en VVD vorig jaar presenteerde. Het woord voorkomen zelfs 11 keer. https://www.noordoostpolder.nl/file/3906/download   Voorkomen en preventie worden gezien als een...
ONS Noordoostpolder   EMMELOORD, 8 Juli 2019 | Berthoo Lammers, fractievoorzitter van ONS Noordoostpolder onderscheiden. Op de dag dat Berthoo Lammers tijdelijk afscheid heeft genomen van de raad  bleek er een ware verrassing op hem te wachten.   Het heeft Zijne...
Emmeloord, 8 juli 2019 | Raadslid Berthoo Lammers heeft maandag 8 juli zijn raadswerkzaamheden tijdelijk neergelegd. Zijn gezondheid maakt het noodzakelijk de komende tijd te focussen op zijn herstel. Uit handen van burgemeester Harald Bouman ontving hij een Koninklijke onderscheiding en werd hij...
Op maandag 8 juli is Martin Mulder geïnstalleerd als tijdelijk raadslid voor de fractie van ONS Noordoostpolder i.v.m. het ziekteverlof van raadslid Berthoo Lammers. Een raadslid kan gedurende de periode tussen verkiezingen in totaal 3 maal 16 weken worden vervangen. ONS gebruikt deze...
ChristenUnie-SGP en ONS:  Centraal verzamelpunt voor unieke geschiedenis Noordoostpolder.   De pioniersgeschiedenis, Schokland, de Zuiderzee: ze maken deel uit van de geschiedenis van Noordoostpolder. Veel vrijwilligers en organisaties houden zich hiermee bezig,...
Onderwerp: Versterking biodiversiteit Noordoostpolder Deze motie heeft betrekking op 4.2.5 en 4.2.6 de Perspectiefnota De raad van de gemeente Noordoostpolder, in vergadering bijeen d.d. 8 juli 2019, gehoord de beraadslagingen, overwegende dat 1. de gemeente Noordoostpolder een schone...
RAADSVERGADERING VOORJAARSRAPPORTAGE & Perspectiefnota 8 juli   Voorzitter, leden van de Raad, geachte aanwezigen.     Wij hebben kennis genomen van de voorjaarsrapportage en de perspectiefnota. Wij zijn positief dat de laatste meicirculaire hierin is verwerkt, dank...
  “Als er een wet is, waarom passen we die dan niet toe?”   PARTICIPATIEWET De ONS fractie maakt zich ernstig zorgen over de taalbeheersing van nieuwkomers in de Noordoostpolder. Voor een uitkering in het kader van de Participatiewet (vroeger heette dat een...

SUBSIDIEDILEMMA

28-06-2019 21:33
24 Juni 2019 was een interessante dag. De commissies van de Gemeenteraad Noordoostpolder vergaderden samen (een verhit avondje). In de middag was de subsidie verantwoordingsbijeenkomst in het, eveneens flink opgewarmde, Voorhuys. Hier presenteerden een paar ontvangers van subsidie van de...
Onderdelen 1 - 10 van 157
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>