...Ga uit van het denkbare, niet van het haalbare...

Politieke Partij ONS Noordoostpolder

Secretariaat:
de heer E. (Everet) van Dorp
Korte Dreef 8
8302 BS Emmeloord

Everetvandorp@me.com
www.facebook.com/onsnoordoostpolder
#fractieonsnop
M. 06-53140037
fractieonsnop@gmail.com

ONS Raadsleden en burgerraadsleden

 
Berthoo Lammers (61)
 

Berthoo is oprichter van ONS Noordoostpolder en woont sinds 1978 in Emmeloord.

Tot 9 juli 2019 was hij fractievoorzitter van ONS Noordoostpolder en wordt hij opgevolgd door Bert Jan Aling.

Als Klinisch Chemisch analist van beroep heeft hij ruim 14 jaar in het laboratorium van het dokter J.H. Jansenziekenhuis gewerkt en kent hij de gezondheidzorg goed. Van 1996 – 2010 was hij directeur van ACF Software bv te Emmeloord. Na de dood van Professor Dr. W.S.P. Fortuyn is hij gevraagd om zich in te zetten in de Provinciale Staten van Flevoland om het gedachtegoed van Fortuyn in praktische zin vorm te geven. Berthoo heeft dat vier jaar met volle overtuiging gedaan. Sinds 2006 is hij fractievoorzitter van ONS Noordoostpolder in onze gemeenteraad.

Sinds 2012 is Berthoo naast oprichter ook als adviseur toegevoegd aan de Stichting Canon de Noordoostpolder.

In 2007 heeft Berthoo namens de gemeenteraad Noordoostpolder en Urk mede op zijn initiatief leiding gegeven aan een groot onderzoek i.s.m. KPMG om het  Dokter J.H. Jansenziekenhuis Emmeloord te verzelfstandigen.

In de lokale politiek zet hij zich naast diverse voorzitterschappen ook in voor Zorg, Transparantie van het Openbaar Bestuur en leidt hij de fractie van ONS die constructief/kritisch is op de voorstellen van het college. De controle op transparante uitvoering van grote projecten zoals Centrumplan Emmeloord is aan ONS toevertrouwd. In de afgelopen jaren heeft hij de fractie van ONS verder uitgebouwd tot een partij die beschikt over een brede feitenkennis die nodig is om een goede kaderstellende en controlerende rol als raadslid te vervullen.

“Verantwoording afleggen aan de burger is een groot goed. Dat kan alleen als er transparantie is over het bedrijven van de politiek en de besluitvorming in het bijzonder. Dat is de enige basis om met en voor de bevolking deze prachtige polder verder te ontwikkelen.”

 

 (2) Bert-Jan Aling (45)
 
Bert-Jan, onze nummer twee op de lijst, is een echte polderjongen. Hij is opgegroeid op een agrarisch bedrijf tussen Espel en Emmeloord en heeft bedrijfskunde gestudeerd aan de HAS in Dronten. Bert-Jan is getrouwd met Josje, die uit de buurt van Baarn komt en nu als OK-assistente werkzaam is in het ziekenhuis van Sneek. Samen hebben ze drie jonge kinderen van vijf, zeven en negen jaar oud. Bert-Jan is werkzaam bij de Rabobank in Leek waar hij manager is van het grootzakelijk accountteam, dat de grote agrarische accounts alsmede de grotere handels- en industriebedrijven bediend. Daarvoor is hij werkzaam geweest bij de Rabobank in Utrecht en Emmeloord. 
 
Bert-Jan heeft zich altijd ingezet voor de Noordoostpolder. Zo was hij mede initiatiefnemer van de komst van de combinerace naar de Noordoostpolder, is hij bestuurslid geweest van STEP (Stichting Emmeloord Promotie) en is hij nog penningmeester bij de St. Josephschool in Emmeloord. Door zijn netwerk is hij de politiek ingerold. Bert-Jan merkt in de samenleving dat veel mensen ergens iets van vinden, of het ergens niet mee eens zijn. Door juist persoonlijk betrokken te zijn en je in te zetten voor de politiek kun je mensen beïnvloeden en overtuigen om processen anders te laten verlopen, wat goed is voor de Noordoostpolder. 
 
Van oorsprong boerenzoon en economisch onderlegd, wil hij zich de aankomende jaren inzetten voor de veranderende agrarische sector en versterking van het economische klimaat voor ondernemers,  zodat de werkgelegenheid in de Noordoostpolder kan toenemen. Ook wil hij zich inzetten voor meer groen in de polder.
 

(3) Sacha Werkman (42)

Ik ben Sacha Werkman, nummer drie op de kieslijst ONS. Ik ben geboren en getogen in Emmeloord. Voor mijn studie aan de Erasmus Universiteit heb ik een tijdje in Rotterdam gewoond. Als afgestudeerd bedrijfskundige ben ik weer teruggekeerd naar Emmeloord. Hier ben ik gaan samenwonen met mijn vriend. Wij zijn inmiddels ruim dertien jaar bij elkaar. Momenteel ben ik als zelfstandige werkzaam als bedrijfsadviseur. Ik voer levensvatbaarheidsonderzoeken uit voor startende en gevestigde ondernemers en ik beoordeel financieringsaanvragen voor ondernemers.

Ik heb me bij ONS aangesloten omdat ik iets wil doen voor de samenleving. Ook ik ben opgevoed met normen en waarden. rdoor heb ik een visie op de samenleving gekregen. ONS Noordoostpolder is de partij die ruimschoots mijn visie deelt. Na mij twee keer vier periodes als raadslid voor ONS ingezet te hebben, is daar inmiddels dus een derde keer bij gekomen. En daarom mag ik mij weer presenteren.

Waar ga ik mij nu voor inzetten de komende vier jaar? Overheidsfinanciën en de rekenkamer blijven belangrijk. De leesbaarheid van de jaarstukken is veel duidelijker geworden. Gelukkig maar, want zo is voor iedere inwoner van de Noordoostpolder helder wat er aan middelen binnenkomt, waar dat vandaan komt en waar dat aan besteed wordt. Het is aan ons als raad om te controleren of dit correct is gebeurd en binnen de gestelde kaders. De raad ontvangt vanuit het college diverse voorstellen om beleid te maken en geld uit te geven. Om na te gaan of die procedures en projecten wel verlopen zoals ze horen te lopen is er onder andere de rekenkamer. Om meer van dergelijke onderzoeken uit te kunnen voeren pleiten wij onder andere voor in ieder geval een gelijkblijvend budget, maar bij voorkeur een hoger budget voor de rekenkamer. Verder zal ik mij onder meer gaan inzetten voor het tegengaan van de komst van coffeeshops in de Noordoostpolder. De komst van een coffeeshop heeft volgens ons namelijk een aanzuigende werking op criminelen en de daarmee gepaard gaande criminaliteit. Openbare orde en veiligheid staan bij ons hoog in het vaandel. Meer blauw op straat is voor ONS dan ook van groot belang. 

Uiteraard is bovengenoemde slechts een klein deel van ons verkiezingsprogramma. Een uitgebreider overzicht is dan ook te lezen in ons 25-punten plan en het programma zelf. Ik hoop dan ook dat ik u mag vertegenwoordigen om onze standpunten te realiseren.

(4) Huib van der Wal (58)
 
Huib van der Wal, nummer vier op onze lijst, is een geboren en getogen polderbewoner. Getrouwd met Lian Langedijk (docente in het onderwijs, ook een geboren en getogen polderbewoonster) en trotse vader van twee zonen. Betrokkenheid bij de mensen in zijn omgeving heeft Huib altijd gehad. Nu is voor hem het moment gekomen om zich via ONS voor de polder in te zetten. Huib vindt dat we in een van de meest veilige en schone stukjes van Nederland wonen en wil zich er voor inzetten om dit zo te houden en waar mogelijk te verbeteren. Huib is een sportman. Hij houdt van fietsen, wandelen, hardlopen en speelde in zijn jonge jaren twaalf jaar in het eerste van Flevo Boys, waarvoor hij later diverse bestuursfuncties vervulde. Ook buiten de sport heeft hij zijn steentje aan de opbouw van de gemeenschap bijgedragen, onder meer door bestuursfuncties in de Stichting Kinderopvang Noordoostpolder, Junior Kamer Groot Schokland, Bedrijven Actief Noordoostpolder en Stichting Canon Noordoostpolder.
 
Een andere hobby is (lokale) geschiedenis. Van zijn hobby kan hij soms zijn werk maken. Als zelfstandig tekstschrijver heeft hij tientallen boeken over lokale geschiedenis geschreven. Huib kent de samenleving van de Noordoostpolder. Voor ONS zal hij zich focussen op sport en onderwijs. Huib weet als geen ander hoe belangrijk sportverenigingen zijn voor sociale cohesie, zingeving, een gezond lijf, persoonlijke ontwikkeling en nog veel meer. Als raadslid gaat hij er alles aan doen om sportverenigingen zo krachtig mogelijk hun sociaal-maatschappelijke taak te laten verrichten, onder meer door de huurtarieven van sportaccommodaties niet te verhogen. Huib kent duizenden polderbewoners. 
 
Die contacten wil hij als raadslid intensiveren, zodat hij exact weet wat er speelt. Daarnaast wil hij zijn vakmanschap inzetten om de ONS-kiezers via goed leesbare laagdrempelige nieuwsbrieven op de hoogte te houden van zijn ervaringen in de lokale politiek. Huib van der Wal zal een raadslid zijn dat nauw contact heeft met polderbewoners, een lokale politicus die wil verbinden en wil samenwerken. Dat laatste geldt zeker ook voor sportend Noordoostpolder.
 

(5) Martin Mulder (52)

Op de kieslijst van ONS staat Martin Mulder (1965) op nummer 5. Geboren in Rotterdam en getogen in Rijswijk kwam Martin, na omzwervingen via Renkum, Almere en Swifterbant, in 2002 in Nagele terecht. Daar woont hij, samen met zijn echtgenote Francesca, op een boerenerf, vlak bij de Ketelbrug.

Na zijn opleiding op de HEAO in de richting bedrijfseconomie, ging hij aan het werk bij een accountantskantoor. Na een paar jaar ging hij verder bij Hewlett-Packard waar hij opklom tot Business Administration Manager.  In 2003 startte Martin zijn eigen administratiekantoor. Hiermee helpt hij MKB-ondernemers met hun administratie en ondersteunt hij ze als het gaat om hun financiële beslommeringen.

In 2015 gingen taken op het gebied van zorg, jeugdzorg en participatie van de landelijke overheid over naar de gemeente. Vanaf dat moment heeft Martin zich verdiept in de wijze waarop onze gemeente deze taken op zich nam. Het voorlopige resultaat van dit alles is het burgerraadslidmaatschap voor ONS. Martin zat namens ONS in 2017 in de commissie samenlevingszaken. Een heel belangrijke taak, want bijna de helft van de gemeentelijke begroting wordt besteed aan het zogeheten sociaal domein (Veilig Thuis, Jeugdhulp, Wijkverpleging, Participatiewet, etc). Het verbeteren van het effect van al dat geld is het speerpunt van Martins activiteiten binnen ONS. Goed zorgen voor de mensen die dat nodig hebben en veel meer transparantie en controle is waar de nummer vijf van de ONS-kieslijst voor gaat.

ONS gaat armoede te lijf in plaats van deze te koesteren.

 
(6) Everet van Dorp (48 jaar) 
 
Everet van Dorp, nummer 7 op de lijst bij ONS, is geboren in Kampen en woont sinds 2002 in de wijk De Zuidert in Emmeloord. Van beroep is hij inkoop en logistiek manager Farmservice en is hij beheerder van de webshop www.agridiscounter.nl.  
 
De afgelopen jaren was hij burgerraadslid voor een andere lokale partij in de commissie samenleving. In 2017 heeft hij de overstap gemaakt naar ONS. Hij hoopt een bijdrage te leveren aan deze goed vertegenwoordigde lokale partij die een goede balans heeft. 
 
Naast zijn drukke baan en de politiek staat hij nauw in verbinding met de burgers in Emmeloord en de omliggende dorpen. Altijd is hij bezig het beste uit mensen te halen. Hij helpt en begeleidt hulpbehoevende mensen met hun administratie en het uitzetten van een financiële koers. 
 
Everet staat voor: goed onderwijs op verschillende niveaus, een goede infrastructuur en een vergaande inspanning om bijstandsgerechtigden te helpen aan een baan. 
 
Everet wil het schoolzwemmen weer terug in het lessenpakket zien en wil dat zorg voor de mensen die dat nodig hebben, de best mogelijke en bereikbare (dorpen) zorg is. ONS wil een actieve wethouder economische zaken die niet naast de ontwikkelingen mee hobbelt maar voor de ontwikkelingen uit loopt. Die definieert, initieert en acteert. 
 
Everet maakt zich sterk voor verplichte taallessen om integratie te bevorderen en wil hier streng op handhaven. Everet ziet de VVV definitief graag terug in de Poldertoren van 1 april tot 1 oktober, wil versterking van het openbaar vervoer en blijven lobbyen voor treinverbinding Groningen-Amsterdam. Everet is een actief en sociaal persoon. ONS is blij dat dat hij in het team kandidaat-raadsleden zit.