Bestuursverklaring ONS Noordoostpolder

28-07-2023

Emmeloord, 27 Juli 2023 |


Vorige week plaatste Berthoo Lammers een afbeelding op Twitter waardoor ophef ontstond. De afbeelding is kwetsend. Berthoo heeft zich direct daarna, door middel van een Twitter bericht, geëxcuseerd voor zijn onzorgvuldig handelen.

Deze week heeft het bestuur van ONS hierover gesproken. ONS staat voor de vrijheid van meningsuiting. Dit is vastgelegd in ons Manifest. In dit geval is de grens overschreden waardoor mensen zijn gekwetst.

Het bestuur neemt evenals de fractie afstand van de door Berthoo op persoonlijke titel geplaatste tweet. De excuses van Berthoo zijn, naar onze mening, terecht gemaakt.

Er is, zowel in de pers als op sociale media, veel aandacht aan dit voorval besteed.
Het schetst een verkeerd beeld van onze partij ONS. Ook dat betreuren wij en het bestuur heeft interne maatregelen getroffen om dit in de toekomst te voorkomen.

Het bestuur en fractie voelen ten zeerste hun verantwoording naar de coalitiepartners VVD, PU en in dit geval in het bijzonder naar de PvdA.

Met deze verklaring hopen wij bij te dragen aan het continueren van een goede, constructieve politieke samenwerking met alle politieke partijen in de gemeenteraad van Noordoostpolder.

Wij benadrukken dat ONS zich inzet voor de belangen van alle inwoners van de Noordoostpolder. Respectvol omgaan met elkaar en elkaars gevoelens is daar een belangrijke kernwaarde van.

Namens de voorzitter van het bestuur ONS Noordoostpolder.

Conny Godefroy