...Ga uit van het denkbare, niet van het haalbare...

Politieke Partij ONS Noordoostpolder

Secretariaat:
de heer E. (Everet) van Dorp
Korte Dreef 8
8302 BS Emmeloord

Everetvandorp@Outlook.com
www.facebook.com/onsnoordoostpolder
#fractieonsnop
M. 06-53140037
fractieonsnop@gmail.com

Aanbesteding Marknesserbrug

25-05-2018 16:21
Proces is  zwaar te betreuren en hier is al veel over gezegd in o.a. rekenkamer commissie rapport (grote projecten) en in de commissie vergadering van 21 maart 2017 waar continue werd gezegd, laten we hier van leren. 
 
In het Beleidsplan van 2013 – 2016 was al aangegeven dat de brug vervangen moest worden in 2015. 
De raad had in 2011 al een kader meegeven voor € 4,5 mln
In 2013 hebben we als raad besloten om naar alternatieven te kijken. 
Begin maart 2017 zijn de raad drie varianten voorgelegd. 
De raad is akkoord gegaan met de variant Stadspoort en heeft een krediet beschikbaar gesteld van €3.570k
De planning die toen is gepresenteerd, liet zien dat er in Q4 – 2017 een aanbesteding gehouden zou worden. Ik lees nu in de stukken dat deze pas in april 2018 heeft plaatsgevonden. 
Vraag 1 waarom heeft het aanbesteden van de brug zo lang heeft geduurd ?
Het raadsvoorstel is wat onduidelijk wanneer ik snel scan en ik tel de € 2,9 miljoen en de meerkosten van € 600k bij elkaar op dan kom ik op z’n  € 3,5 miljoen.
Vraag 2 is er wel echt een te kort ?
Wanneer ik het stuk dan aandachtig lees, dan zit het verschil in wel of geen BTW, bedrag 2,9 miljoen is excl BTW. Dan kom ik dus wel op € 3,5 miljoen.
Vervolgens lees ik dat de meerkosten € 600 k zijn en dat deze niet kunnen worden opgevangen in het beschikbaar gestelde krediet. Echter onder argument 1.2 staat dat de marktsituatie een opwaartse druk van de prijzen laat zien.
Vraag 3 Wat is nu de echte reden dat er € 600k te kort is. Zijn dit de meerkosten of is dit de marktsituatie. Indien dit de meerkosten zijn wat zijn deze meerkosten dan en waarom zijn deze in het opstellen van het raadsvoorstel voor maart 2017 niet meegenomen ? Eigenlijk zou ik graag willen weten hoe u aan € 3,5 miljoen bent gekomen in Q1 2017 ? 
Vraag 4 zijn deze meerkosten nu inclusief of exclusief BTW ? indien dit exclusief is dan komt er ca € 125k aan BTW bij, dan maakt dit een totaal bedrag van ca. € 720k
Dan komt de brug uit op totaal: € 4,2 miljoen, zaten we er in 2011 nog niet zover naast.
Vraag 5 Heeft u in uw begroting nog rekening gehouden met onvoorziene kosten ?
Vraag 6 Hoe kunt u mij garanderen dat dit investeringsbudget toereikend is en dat er niet tussendoor / achteraf nog een tekort ontstaat ?
 

Bert-Jan Aling

Raadslid Commissie Wonen

BIJDRAGE ONS OP DEBAT MARKNESERBRUG
Proces is  zwaar te betreuren en hier is al veel over gezegd in o.a. rekenkamer commissie rapport (grote projecten) en in de commissie vergadering van 21 maart 2017 waar continue werd gezegd, laten we hier van leren. 
 
In het Beleidsplan van 2013 – 2016 was al aangegeven dat de brug vervangen moest worden in 2015. 
De raad had in 2011 al een kader meegeven voor € 4,5 mln
In 2013 hebben we als raad besloten om naar alternatieven te kijken. 
Begin maart 2017 zijn de raad drie varianten voorgelegd. 
De raad is akkoord gegaan met de variant Stadspoort en heeft een krediet beschikbaar gesteld van €3.570k
De planning die toen is gepresenteerd, liet zien dat er in Q4 – 2017 een aanbesteding gehouden zou worden. Ik lees nu in de stukken dat deze pas in april 2018 heeft plaatsgevonden. 
Vraag 1 waarom heeft het aanbesteden van de brug zo lang heeft geduurd ?
Het raadsvoorstel is wat onduidelijk wanneer ik snel scan en ik tel de € 2,9 miljoen en de meerkosten van € 600k bij elkaar op dan kom ik op z’n  € 3,5 miljoen.
Vraag 2 is er wel echt een te kort ?
Wanneer ik het stuk dan aandachtig lees, dan zit het verschil in wel of geen BTW, bedrag 2,9 miljoen is excl BTW. Dan kom ik dus wel op € 3,5 miljoen.
Vervolgens lees ik dat de meerkosten € 600 k zijn en dat deze niet kunnen worden opgevangen in het beschikbaar gestelde krediet. Echter onder argument 1.2 staat dat de marktsituatie een opwaartse druk van de prijzen laat zien.
Vraag 3 Wat is nu de echte reden dat er € 600k te kort is. Zijn dit de meerkosten of is dit de marktsituatie. Indien dit de meerkosten zijn wat zijn deze meerkosten dan en waarom zijn deze in het opstellen van het raadsvoorstel voor maart 2017 niet meegenomen ? Eigenlijk zou ik graag willen weten hoe u aan € 3,5 miljoen bent gekomen in Q1 2017 ? 
Vraag 4 zijn deze meerkosten nu inclusief of exclusief BTW ? indien dit exclusief is dan komt er ca € 125k aan BTW bij, dan maakt dit een totaal bedrag van ca. € 720k
Dan komt de brug uit op totaal: € 4,2 miljoen, zaten we er in 2011 nog niet zover naast.
Vraag 5 Heeft u in uw begroting nog rekening gehouden met onvoorziene kosten ?
Vraag 6 Hoe kunt u mij garanderen dat dit investeringsbudget toereikend is en dat er niet tussendoor / achteraf nog een tekort ontstaat ?
Proces is  zwaar te betreuren en hier is al veel over gezegd in o.a. rekenkamer commissie rapport (grote projecten) en in de commissie vergadering van 21 maart 2017 waar continue werd gezegd, laten we hier van leren. 
 
In het Beleidsplan van 2013 – 2016 was al aangegeven dat de brug vervangen moest worden in 2015. 
De raad had in 2011 al een kader meegeven voor € 4,5 mln
In 2013 hebben we als raad besloten om naar alternatieven te kijken. 
Begin maart 2017 zijn de raad drie varianten voorgelegd. 
De raad is akkoord gegaan met de variant Stadspoort en heeft een krediet beschikbaar gesteld van €3.570k
De planning die toen is gepresenteerd, liet zien dat er in Q4 – 2017 een aanbesteding gehouden zou worden. Ik lees nu in de stukken dat deze pas in april 2018 heeft plaatsgevonden. 
Vraag 1 waarom heeft het aanbesteden van de brug zo lang heeft geduurd ?
Het raadsvoorstel is wat onduidelijk wanneer ik snel scan en ik tel de € 2,9 miljoen en de meerkosten van € 600k bij elkaar op dan kom ik op z’n  € 3,5 miljoen.
Vraag 2 is er wel echt een te kort ?
Wanneer ik het stuk dan aandachtig lees, dan zit het verschil in wel of geen BTW, bedrag 2,9 miljoen is excl BTW. Dan kom ik dus wel op € 3,5 miljoen.
Vervolgens lees ik dat de meerkosten € 600 k zijn en dat deze niet kunnen worden opgevangen in het beschikbaar gestelde krediet. Echter onder argument 1.2 staat dat de marktsituatie een opwaartse druk van de prijzen laat zien.
Vraag 3 Wat is nu de echte reden dat er € 600k te kort is. Zijn dit de meerkosten of is dit de marktsituatie. Indien dit de meerkosten zijn wat zijn deze meerkosten dan en waarom zijn deze in het opstellen van het raadsvoorstel voor maart 2017 niet meegenomen ? Eigenlijk zou ik graag willen weten hoe u aan € 3,5 miljoen bent gekomen in Q1 2017 ? 
Vraag 4 zijn deze meerkosten nu inclusief of exclusief BTW ? indien dit exclusief is dan komt er ca € 125k aan BTW bij, dan maakt dit een totaal bedrag van ca. € 720k
Dan komt de brug uit op totaal: € 4,2 miljoen, zaten we er in 2011 nog niet zover naast.
Vraag 5 Heeft u in uw begroting nog rekening gehouden met onvoorziene kosten ?
Vraag 6 Hoe kunt u mij garanderen dat dit investeringsbudget toereikend is en dat er niet tussendoor / achteraf nog een tekort ontstaat ?
 

Bert-Jan Aling

Raadslid Commissie Wonen