...Ga uit van het denkbare, niet van het haalbare...

Politieke Partij ONS Noordoostpolder

Secretariaat:
de heer E. (Everet) van Dorp
Korte Dreef 8
8302 BS Emmeloord

Everetvandorp@me.com
www.facebook.com/onsnoordoostpolder
#fractieonsnop
M. 06-53140037
fractieonsnop@gmail.com

AfFSCHEID BERTHOO LAMMERS GEMEENTERAAD NOORDOOSTPOLDER

AFSCHEID BERTHOO LAMMERS GEMEENTERAAD NOORDOOSTPOLDER

10-07-2019 21:58
ONS Noordoostpolder
 
EMMELOORD, 8 Juli 2019 | Berthoo Lammers, fractievoorzitter van ONS Noordoostpolder onderscheiden.
Op de dag dat Berthoo Lammers tijdelijk afscheid heeft genomen van de raad 
bleek er een ware verrassing op hem te wachten.
 
Het heeft Zijne Majesteit, de Koning behaagd om Berthoo Lammers te benoemen 
tot lid in de Orde van Oranje Nassau voor zijn werkzaamheden en hetgeen hij 
allemaal heeft betekend in de maatschappij.
 
Berthoo is een zeer veelzijdig mens als politicus, schrijver van 5 boeken en kunstschilder. Als oprichter van ONS was tot heden de drijvende kracht achter deze politieke beweging in de Noordoostpolder.
 
Berthoo is oprichter van ONS Noordoostpolder en woont sinds 1978 in Emmeloord.
 
Als Klinisch Chemisch analist van beroep heeft hij ruim 14 jaar in het laboratorium van het dokter J.H. Jansenziekenhuis gewerkt en kent hij de gezondheidzorg goed. Van 1996 – 2010 was hij directeur van ACF Software bv te Emmeloord. Na de dood van Professor Dr. W.S.P. Fortuyn is hij gevraagd om zich in te zetten in de Provinciale Staten van Flevoland om het gedachtegoed van Fortuyn in praktische zin vorm te geven. Berthoo heeft dat vier jaar met volle overtuiging gedaan. Sinds 2006 is hij fractievoorzitter van ONS Noordoostpolder in onze gemeenteraad.
Sinds 2012 is Berthoo naast oprichter ook als adviseur toegevoegd aan de Stichting Canon de Noordoostpolder.
 
In 2007 heeft Berthoo namens de gemeenteraad Noordoostpolder en Urk mede op zijn initiatief leiding gegeven aan een groot onderzoek i.s.m. KPMG om het Dokter J.H. Jansenziekenhuis Emmeloord te verzelfstandigen.
In de lokale politiek zet hij zich naast diverse voorzitterschappen ook in voor Zorg, Transparantie van het Openbaar Bestuur en leidt hij de fractie van ONS die constructief/kritisch is op de voorstellen van het college. De controle op transparante uitvoering van grote projecten zoals Centrumplan Emmeloord is aan ONS toevertrouwd. In de afgelopen jaren heeft hij de fractie van ONS verder uitgebouwd tot een partij die beschikt over een brede feitenkennis die nodig is om een goede kaderstellende en controlerende rol als raadslid te vervullen.
 
“Verantwoording afleggen aan de burger is een groot goed. Dat kan alleen als er transparantie is over het bedrijven van de politiek en de besluitvorming in het bijzonder. Dat is de enige basis om met en voor de bevolking deze prachtige polder verder te ontwikkelen.”ONS Noordoostpolder
Gisteren om 07:32 · 
Berthoo Lammers, fractievoorzitter van ONS Noordoostpolder onderscheiden.
Op de dag dat Berthoo Lammers tijdelijk afscheid heeft genomen van de raad 
bleek er een ware verrassing op hem te wachten.
 
Het heeft Zijne Majesteit, de Koning behaagd om Berthoo Lammers te benoemen 
tot lid in de Orde van Oranje Nassau voor zijn werkzaamheden en hetgeen hij 
allemaal heeft betekend in de maatschappij.
 
Berthoo is een zeer veelzijdig mens als politicus, schrijver van 5 boeken en kunstschilder. Als oprichter van ONS was tot heden de drijvende kracht achter deze politieke beweging in de Noordoostpolder.
 
Berthoo is oprichter van ONS Noordoostpolder en woont sinds 1978 in Emmeloord.
 
Als Klinisch Chemisch analist van beroep heeft hij ruim 14 jaar in het laboratorium van het dokter J.H. Jansenziekenhuis gewerkt en kent hij de gezondheidzorg goed. Van 1996 – 2010 was hij directeur van ACF Software bv te Emmeloord. Na de dood van Professor Dr. W.S.P. Fortuyn is hij gevraagd om zich in te zetten in de Provinciale Staten van Flevoland om het gedachtegoed van Fortuyn in praktische zin vorm te geven. Berthoo heeft dat vier jaar met volle overtuiging gedaan. Sinds 2006 is hij fractievoorzitter van ONS Noordoostpolder in onze gemeenteraad.
Sinds 2012 is Berthoo naast oprichter ook als adviseur toegevoegd aan de Stichting Canon de Noordoostpolder.
 
In 2007 heeft Berthoo namens de gemeenteraad Noordoostpolder en Urk mede op zijn initiatief leiding gegeven aan een groot onderzoek i.s.m. KPMG om het Dokter J.H. Jansenziekenhuis Emmeloord te verzelfstandigen.
In de lokale politiek zet hij zich naast diverse voorzitterschappen ook in voor Zorg, Transparantie van het Openbaar Bestuur en leidt hij de fractie van ONS die constructief/kritisch is op de voorstellen van het college. De controle op transparante uitvoering van grote projecten zoals Centrumplan Emmeloord is aan ONS toevertrouwd. In de afgelopen jaren heeft hij de fractie van ONS verder uitgebouwd tot een partij die beschikt over een brede feitenkennis die nodig is om een goede kaderstellende en controlerende rol als raadslid te vervullen.
 
“Verantwoording afleggen aan de burger is een groot goed. Dat kan alleen als er transparantie is over het bedrijven van de politiek en de besluitvorming in het bijzonder. Dat is de enige basis om met en voor de bevolking deze prachtige polder verder te ontwikkelen.”