...Ga uit van het denkbare, niet van het haalbare...

Politieke Partij ONS Noordoostpolder

Secretariaat:
de heer E. (Everet) van Dorp
Korte Dreef 8
8302 BS Emmeloord

Everetvandorp@me.com
www.facebook.com/onsnoordoostpolder
#fractieonsnop
M. 06-53140037
fractieonsnop@gmail.com

Berthoo Lammers lijsttrekker ONS

02-12-2017 20:59
 
Berthoo Lammers, het meest ervaren raadslid van gemeente Noordoostpolder, is opnieuw lijsttrekker van ONS, Onze Nieuwe Samenleving Noordoostpolder. Lammers, die vanaf 2006 in de gemeenteraad zit, heeft zich in de afgelopen elf jaar bewezen als een kritisch raadslid. Scherp en confronterend, maar gebaseerd op feiten, controleert hij het college. Om als raad tot een transparante besluitvorming te kunnen komen. Alleen al in de afgelopen jaren zorgden tientallen vragen, amandementen en moties van ONS voor bijsturing van het collegebeleid. Denk aan de komst van een bidbook voor de Noordoostpolder en het blootleggen van het niet goed informeren van de raad door het college in de gevallen van Schokland en de golfbaan. Daarvoor legde ONS onder meer al de basis voor de huidige Canon van de Noordoostpolder en dwong het in de raad een open planproces af voor Emmeloord-Centrum.
 
Kritisch en constructief wil ONS ook in de periode 2018-2022 zijn. Dus geen collegebeslissingen meer die burgers en ondernemers niet willen, zoals in Emmeloord-Centrum. Ook bij andere grote projecten, die de leefomgeving ingrijpend veranderen, moeten burgers nauw worden betrokken. Heldere inzichtelijke besluitvorming zorgt bijna als vanzelf voor een gezondere financiële huishouding van de gemeente, is de overtuiging van Lammers.
ONS wil de dorpen steunen in het kader van de krimp, die veel kernen ervaren, bijvoorbeeld door het toestaan van het bouwen van levensloopbestendige woningen in inbreidingsprojecten. De cohesie in de dorpen mag daarnaast niet lijden onder te grote aantallen arbeidsmigranten, die niet willen integreren.
 
Drugs de polder uit!
ONS wil de polder vrijmaken van de ellende die soft- en harddrugs veroorzaken, door sterker de wet te handhaven én snelrecht (lik-op- stuk-beleid) toe te passen. Lammers wil met zijn partij blijven knokken voor een basisziekenhuis, in plaats van twee poliklinieken, terwijl ook de lobby voor een
spoorlijn niet mag worden vergeten. In januari presenteert ONS het volledige kiesprogramma en de kandidatenlijst. De lokale partij, die momenteel drie raadszetels bezet, heeft alle vertrouwen in een groei van het aantal zetels.
 
(c) Huib van der Wal