...Ga uit van het denkbare, niet van het haalbare...

Politieke Partij ONS Noordoostpolder

Secretariaat:
de heer E. (Everet) van Dorp
Korte Dreef 8
8302 BS Emmeloord

Everetvandorp@me.com
www.facebook.com/onsnoordoostpolder
#fractieonsnop
M. 06-53140037
fractieonsnop@gmail.com

ONS NOORDOOSTPOLDER: BETERE TAALOPLEIDING VAN GROOT BELANG.

18-10-2016 15:03

Als meer mensen de Nederlandse taal goed machtig zijn, is de gemeente Noordoostpolder uiteindelijk minder geld kwijt aan armoedebestrijding, integratie en andere sociale problemen. Dat was maandagavond de overtuiging van de fractie van ONS én van de hele gemeenteraad, behalve de VVD.
ONS diende mede een motie in voor een taalplan dat zorgt dat meer polderbewoners goed Nederlands kunnen.

Momenteel maken te weinig mensen gebruik van de cursusmogelijkheden of ze weten de weg daar naartoe niet.
Wethouder Hans Wijnants onderschrijft het belang van taal. Hij wees er wel op dat volwassenen niet verplicht kunnen worden om onderwijs te volgen, tenzij ze een verplichte inburgeringscursus volgen of in de bijstand zitten. Ook meldde de wethouder dat de gemeenten in 2018 vermoedelijk meer geld van het Rijk krijgen voor taalonderwijs. Een deel daarvan kunnen ze naar eigen inzicht besteden. Wijnants wil daarom in 2017 ook veel aandacht besteden aan taal en de relatie met armoede, eenzaamheid en integratie.