...Ga uit van het denkbare, niet van het haalbare...

Politieke Partij ONS Noordoostpolder

Secretariaat:
de heer E. (Everet) van Dorp
Korte Dreef 8
8302 BS Emmeloord

Everetvandorp@me.com
www.facebook.com/onsnoordoostpolder
#fractieonsnop
M. 06-53140037
fractieonsnop@gmail.com

Schriftelijke vragen over Renne streekproducten

01-08-2014 00:00

Geacht college,

Vraag van ONS Noordoostpolder over het niet nakomen van gemaakte afspraken met de heer Renne,

1                   
Aan de heer Renne is bij monde van de ambtelijke dienst (de heer A. Klijnstra) op woensdag 18 juni jl. toegezegd dat hij geïnformeerd zou worden wanneer de winnaar van de prijsvraag inzake ontwerp Paviljoen bij het Windpark Noordoostpolder en de Gemeente weer bij elkander zouden komen. De toezegging hield in dat die afspraak uiterlijk de eerst week van Juli en wel vóór maandag 7 juli zou plaatsvinden. Echter, de  heer Renne heeft niets meer vernomen ondanks deze toezegging! Ook eigen initiatief van de heer Renne leidde tot niets daar de voornoemde ambtenaar onbereikbaar was.

Op
27 juni is wethouder Poppe persoonlijk door de heer Renne op de hoogte gesteld van het niet nakomen van eerder gemaakte afspraken. Door het College, bij monde van de heer Poppe, is de toezegging aan de heer Renne gedaan dat wethouder Poppe met de ambtelijke vertegenwoordiger, heer Klijnstra, in overleg zou
treden. Ook is er een harde toezegging door wethouder Poppe gedaan dat de heer Renne vóór vrijdag 4 juli, de dag dat de wethouder op vakantie zou gaan, persoonlijk  zou worden teruggebeld door de heer Poppe!

Aan
alle gemaakte afspraken door wethouder Poppe, de ambtelijke vertegenwoordiger de heer Klijnstra, richting de heer Renne is geen vervolg gegeven!

Vraag:

Waarom is het college de mondelinge afspraken met de
heer Renne niet nagekomen?

Vraag:

Hoe verhoudt zich het niet nakomen van toezeggingen aam
burgers tot het context gedreven werken en passend organiseren wat u als
College hoog in 't vaandel heeft staan.

Vraag:

Hoe kan de bevolking vertrouwen hebben in de wethouder
die gemaakte afspraken niet nakomt, beloftes doet en deze niet waarmaakt.

Vraag:

Welke les trekt het college hieruit?

Vraag:

Op welke wijze gaat het college het beschadigde
vertrouwen herstellen bij de fam. Renne?

Namens de ONS fractie

Berthoo Lammers