...Ga uit van het denkbare, niet van het haalbare...

Politieke Partij ONS Noordoostpolder

Secretariaat:
de heer E. (Everet) van Dorp
Korte Dreef 8
8302 BS Emmeloord

Everetvandorp@me.com
www.facebook.com/onsnoordoostpolder
#fractieonsnop
M. 06-53140037
fractieonsnop@gmail.com

Bijdrage ONS bij de Algemene Beschouwingen / Begrotingsraad 9 november 2015

10-11-2015 11:35

ALGEMENE BESCHOUWINGEN | 9 november 2015

Voorzitter, leden van de raad en overige aanwezigen,

Wat is een begroting: Dat is een methode om zich zorgen te maken nog vóór het geld wordt uitgegeven, in plaats van daarna. (aldus Voltaire)’[1].Vorig jaar deed ONS deze uitspraak al en hoe actueel wilt u het nu hebben?

Voorzitter, De ONS fractie zich veel zorgen gemaakt over de wijze financieel beheer over het afgelopen jaar. Het schuiven met rentevoet-percentages bij de diverse grondposities, het op lange termijn en gefaseerd bouwen bij de Wellerwaard, het geschuif met de miljoenen in het weerstandsvermogen. Het onttrekken en schuiven van voorzieningen bij grote projecten zoals Stadshart, het flexibel omgaan met risicoprojecten inzake de Monte Carlo analyse, onduidelijke financiële kaders bij het OPP. Voorzitter, het zijn zo een paar feiten die wel degelijk onze financiële balans positie bepalen en waar zelfs de extra Rijksaccountant op onderdelen vragen over heeft gesteld. Wat heeft dat u geleerd? Graag uw reactie. Ook het vaststellen van de specificatie van het weerstandsvermogen ná de Jaarrekening 2015 heeft de fractie van ONS als buitengewoon onplezierig ervaren. Kan het college op dit punt bij de volgende jaarrekening beterschap aan de Raad beloven door vóóraf heldere analyses en gemotiveerde en geclausuleerde voorstellen aan de Raad doen toekomen. Graag uw reactie

Voorzitter, m.b.t. de Wellerwaard heeft de ONS fractie zorgen over de ontwikkeling. Los van het feit dat dit CDA-projectje geen enkele cent zou kosten, althans dat werd altijd gewillyschuttert, nu wordt er een voorziening voor € 1.000.000,= getroffen en de bouw uitgesmeerd naar 2030. Ooit zij de Windgroep hierover dat je een dergelijk project ineens zou moet realiseren uit economisch- en aantrekkelijkheids oogpunt! Blijkbaar durven de CDA-érs dat niet meer. Ook bij het OPP zijn vraagtekens te plaatsen. Nu we van -5,6 + 3 ton rente op -5,9 miljoen negatief uitkomen vindt de ONS fractie, los van de uitkomst van het OPP, dat het College richtinggevende financiële kaders moet stellen. Iets in gang zetten zonder een financiële richting is boerenkool serveren zonder dat je weet of er wel een worst bijkomt. Nog los van de mosterd na de maaltijd bijdrage als risico! College, geef de Raad een richting mee, waar blijft uw visie, doel en ambitie! Durf een richtinggevend indicatief bedrag aan het OPP te koppelen. Voorzitter, ook het vluchtelingenbeleid zal de gemeenschap veel geld gaan kosten en ingrijpen in de begroting. Er zijn vele onduidelijkheden. Over de omvang, opvang, huisvesting, opleiding, taal en werkgelegenheid dus ook over de financiële consequenties en waarom treft u geen voorziening? Graag uw reactie. T.a.v. het groenonderhoud zijn er vele bezwaren geweest uit de bevolking. “mijn wijk verpaupert door het onkruid”, is een veel gehoorde klacht. De ONS fractie wil een hoger onderhoudsniveau, van C naar B in buurt/wijk/dorp en dient daar een motie over in. Voorzitter, bereikbaarheid, fysiek en digitaal is een groot goed en van economisch belang voor de ontwikkeling van onze “potatopolder”. Meer inzet op goede OV/Spoor en Internet voor het buitengebied vindt ONS van groot belang. Over beide thema’s dienen wij een motie in. De financiering van het internet-buitengebied kan bekostigd worden door het onverwachte OZB surplus van het Windpark. We denken graag mee in oplossingen “Beter in eenvoud leven met de armen dan de buit verdelen met hoogmoedigen”.

Voorzitter, pijnpunt blijft het Cultuurbedrijf. Het college heeft ondanks eerdere toezeggingen géén begroting aangeleverd tot op dit moment! En dat over 2015. Men was er helemaal klaar voor overtuigde het college de Raad in december 2014. Ook van de toegezegde kwartaalinformatie over cijfers is tot op heden niets terecht gekomen. Hoe kunnen we immers kwartaalcijfers interpreteren als er geen begroting onderligt! Buitengewoon treurig is het te constateren dat op dit dossier het college volstrekt wederom niet in Charge is gebleken! De ONS fractie wil van het college horen: a) stroken de cijfers met de verwachtingen, b) moet de Raad bijspringen? c) waarom zijn de cijfers niet gereed? d) en hoe heeft u het afgelopen jaar daarop geanticipeerd?  Graag uw reactie. Omdat het college streeft naar een brede cultuurparticipatie van onze inwoners (pag. 61 Begroting)en naar het vergroten van bewustwording en betrokkenheid bij- en van ons cultureel erfgoed ziet de ONS fractie een extra stimulans in een onderzoek naar de komst van een dergelijk Cultuur Historisch Centrum voor Noordoostpolder. Om dit onderzoek te bekostigen dienen wij samen met de CU/SGP een motie in. Ook hebben wij zorgen over de snelheid van herstructuren van de dorpen. De eerder aangenomen prioriteringsmotie lijkt te stranden in nieuwe lange baan plannenmakerij. Dat vinden wij onwenselijk. Tenslotte voorzitter, het zal geen eenvoudig jaar worden, begroten blijft lastig zeker met onzekere projecten. Het is daarom dat wij het college verzoeken om tijdig, juiste en brede informatie te verschaffen aan de Raad om daarmee de vele (financiële)vragen die wij als raadsleden hadden over de diverse projecten, te voorkomen.

NAMENS ONS Noordoostpolder

Berthoo Lammers, Sacha Werkman, Arjan van de Beek, Bert-Jan Aling[1] Voltaire, (pseudoniem van François-Marie Arouet (Parijs, 21 november 1694 - Parijs, 30 mei 1778), was een Frans schrijver, essayist, filosoof en vrijdenker