...Ga uit van het denkbare, niet van het haalbare...

Politieke Partij ONS Noordoostpolder

Secretariaat:
de heer E. (Everet) van Dorp
Korte Dreef 8
8302 BS Emmeloord

Everetvandorp@me.com
www.facebook.com/onsnoordoostpolder
#fractieonsnop
M. 06-53140037
fractieonsnop@gmail.com

Bijdrage ONS Cultuurbedrijf in de Raad

24-12-2014 21:14

CULTUURBEDRIJF 

Er dreigt na het besluitvormende echec van "de Deel" zich een nog grotere financiële fiasco aan te kondigen bij
het thans voorliggende besluit over het Cultuurbedrijf. Een 'historisch proces'
wat inmiddels aan papier, praterijen en activiteiten ruim 1 miljoen euro heeft
gekost.  Nu aan de vooravond van besluitvorming, wl de ONS Noordoostpolder fractie met u het volgende delen.

Er zijn twee iscussies, de politieke keuze om vóór een cultuurbedrijf te kiezen, en de
proceskant zoals die de afgelopen periode is verlopen. Tegen het cultuurbedrijf
sec. zegt de ONS fractie; ja, maar eerst 1 jaar samenwerken! Inzake het proces
hebben wij ernstige gegronde zorgelijke kanttekeningen, ook naar de toekomst
toe.

ONS Noordoostpolder staat voor een daadkrachtig bestuur die de gemeenteraad optimaal en deskundig informeert. Een  College, i.c. de wethouder Cultuurbedrijf die staat voor zijn zaak, die
zekerheid uitstraalt en met betrouwbare ambitie, kennis en bestuurlijke
deskundigheid optimaal de Raad toetreedt, informeert en meeneemt in een
transparant dossier om tot gewogen besluitvorming te komen. En hier gaat het
mank. Tijdens de behandelingen in Commissies is de Raad meegenomen op cijfers
die niet deugdelijk, achterhaald en onjuist waren. 5% omzetstijgingen die in
augustus met hand en tand werden verdedigd door de kwartiermaker, maar
boterzacht bleken in oktober. Maar waarop wél het hele bedrijfsplan gefundeerd
was. Er is veel gegoocheld met getallen om een dekkende begroting te
garanderen. Het college, i.c. de wethouder Cultuurbedrijf heeft nagelaten de
financiële stukken (accountantsrapport De Jong& Laan 13 augustus 2014 over
het Theater 't Voorhuys) tijdig te presenteren aan de commissie (25 augustus)
zodra deze bekend waren en daarmee in de "actieve brengplicht" van en voor
besluitvormende voorliggende informatie (rapportages Theater, prognoses) naar
de RTG verzaakt. Hiermee is de commissie in augustus en de raad in september
onvolledig en onjuist geïnformeerd waarop op ondeugdelijke aannames een
principebesluit is genomen in de aansluitende raadsvergadering;

Op het recentelijke verzoek van ONS geeft het college aan dat de half/driekwart jaarcijfers over 2014 van het
Muzisch Centrum en Museum Schokland nu niet te produceren zijn; Buitengewoon
verbaasd was de fractie dat aan de hand van de voorliggende cijfers, te weten
zware verliezen van de 3 participerende ondernemingen, het college in haar
persbericht naar de mening van ONS zich onverantwoordelijk en ongefundeerd
uitspreekt, Citaat: "...dat de oprichting van een Cultuurbedrijf de meest goedkope en minst risicovolle variant is voor de gemeente....".
Nog verbaasder is ONS als er geen gehoor wordt gegeven aan
de uitvoer van een raadsbrede motie om Museum Schokland buiten het
Cultuurbedrijf te houden. Verhalen van de wethouder over: "men is er helemaal klaar voor, personeel draagt het cultuurbedrijf een warm hart toe, ze willen het graag, nog los van de droom die de wethouder
hierover kenbaar heeft gemaakt. Zij staan in schril contrast met de ellende die
hen mogelijk te wachten staat. "alle medewerkers behouden hun rechten" staat in de stukken maar als er op de
kosten bezuinigd moet worden is ontslag een middel. Dat is het citaat van de
directeur bestuurder. De ONS fractie wil graag dat betrokken partijen eerst
twee jaar samenwerken zodat er een aantoonbaar financieel succes kan worden
geboekt.  We spreken wel over jarenlange miljoeneninvesteringen die
alleen succesvol kunnen zijn als u het komend jaar adequate huisvesting gaan
realiseren. Zo staat het letterlijk in de kostenbijlage  12.3 blz 37 vermeld. "Het cultuurbedrijf kan
haar inhoudelijke en financiële doelen niet in twee afzonderlijke gebouwen realiseren."
Nu dat voorlopig niet aan de orde is, is er een gedegen risico!

Voorzitter, het stelt de fractie van ONS ernstig teleur dat er vele onzekerheden aan dit dossier kleven waarover
zelfs het college geen ander antwoord kan geven dan dat ik citeer: "... als het
fout gaat, u zelf aan de knoppen draait...". Willen wij wel als Raad aan de
knoppen draaien van een dergelijk onzeker proces!? Is het verantwoord dat wij
op basis van hetgeen nu voorligt überhaupt aan de knoppen moeten draaien bij
een dreigend financieel fiasco waarbij het College in dit stadium de Raad een
besluit laat nemen over de verzelfstandiging. Verzelfstandiging met twee
infusen. Één dat als de verliezen oplopen u terug kunt komen bij de Raad en
twee, als dat niet voldoende is kunt u bij de gemeente lenen. Er zijn veel
onduidelijkheden. Er ligt geen gedegen bedrijfsplan maar een vage gepoetste
begroting.

Voorzitter, tenslotte,

De ONS fractie heeft op de wijze
van uitvoering en implementatie en de consequenties van het thans voorliggende
besluit onvoldoende vertrouwen. Onvoldoende vertrouwen in het feit dat de
huidige wethouder Cultuurbedrijf dit dossier kan bewaken, monitoren en kan
bijsturen. Het is gebleken dat de afgelopen maanden op dit dossier het College,
i.c. de wethouder Cultuurbedrijf, zich continue moest laten bijstaan dan wel
vertegenwoordigen door de Directeur van Dienst. De ONS fractie kreeg in eerste
aanleg geen inhoudelijke reactie op schriftelijk gestelde vragen waarbij
cruciale financiële informatie niet of pas na aandringen kon worden
aangeleverd. (12.15b) Bovenstaande en de financiële indicaties hebben bij de
ONS fractie geen vertrouwen geschept in de bestuurlijke gang van zaken voor de
toekomst. -De fractie van
ONS kan een motie van treurnis indienen gehoord hebbende de treurnis die velen
hebben uitgesproken op dit dossier-. Maar dat doen wij niet. 

Wij vragen in een motie om een
dossieroverdracht van het cultuurbedrijf te bewerkstelligen binnen het college
om daarmee vertrouwen te wekken naar de Raad en het aan een krachtige bestuurder
over te laten. Krachtig Noordoostpolder
vraagt een krachtig bestuurder!

ONS Noordoostpolder

Berthoo Lammers, Sacha Werkman,
Arjan van de Beek, Bert-Jan Aling, Roel Warmolts


besluitvormende
echec van "de Deel" zich een nog grotere financiële fiasco aan te kondigen bij
het thans voorliggende besluit over het Cultuurbedrijf. Een 'historisch proces'
wat inmiddels aan papier, praterijen en activiteiten ruim 1 miljoen euro heeft
gekost.  Nu aan de vooravond van besluitvorming, wl de ONS Noordoostpolder fractie met u het volgende delen.

Er zijn twee iscussies, de politieke keuze om vóór een cultuurbedrijf te kiezen, en de
proceskant zoals die de afgelopen periode is verlopen. Tegen het cultuurbedrijf
sec. zegt de ONS fractie; ja, maar eerst 1 jaar samenwerken! Inzake het proces
hebben wij ernstige gegronde zorgelijke kanttekeningen, ook naar de toekomst
toe.

ONS Noordoostpolder staat voor een daadkrachtig bestuur die de gemeenteraad optimaal en deskundig informeert. Een  College, i.c. de wethouder Cultuurbedrijf die staat voor zijn zaak, die
zekerheid uitstraalt en met betrouwbare ambitie, kennis en bestuurlijke
deskundigheid optimaal de Raad toetreedt, informeert en meeneemt in een
transparant dossier om tot gewogen besluitvorming te komen. En hier gaat het
mank. Tijdens de behandelingen in Commissies is de Raad meegenomen op cijfers
die niet deugdelijk, achterhaald en onjuist waren. 5% omzetstijgingen die in
augustus met hand en tand werden verdedigd door de kwartiermaker, maar
boterzacht bleken in oktober. Maar waarop wél het hele bedrijfsplan gefundeerd
was. Er is veel gegoocheld met getallen om een dekkende begroting te
garanderen. Het college, i.c. de wethouder Cultuurbedrijf heeft nagelaten de
financiële stukken (accountantsrapport De Jong& Laan 13 augustus 2014 over
het Theater 't Voorhuys) tijdig te presenteren aan de commissie (25 augustus)
zodra deze bekend waren en daarmee in de "actieve brengplicht" van en voor
besluitvormende voorliggende informatie (rapportages Theater, prognoses) naar
de RTG verzaakt. Hiermee is de commissie in augustus en de raad in september
onvolledig en onjuist geïnformeerd waarop op ondeugdelijke aannames een
principebesluit is genomen in de aansluitende raadsvergadering;

Op het recentelijke verzoek van ONS geeft het college aan dat de half/driekwart jaarcijfers over 2014 van het
Muzisch Centrum en Museum Schokland nu niet te produceren zijn; Buitengewoon
verbaasd was de fractie dat aan de hand van de voorliggende cijfers, te weten
zware verliezen van de 3 participerende ondernemingen, het college in haar
persbericht naar de mening van ONS zich onverantwoordelijk en ongefundeerd
uitspreekt, Citaat: "...dat de oprichting van een Cultuurbedrijf de meest goedkope en minst risicovolle variant is voor de gemeente....".
Nog verbaasder is ONS als er geen gehoor wordt gegeven aan
de uitvoer van een raadsbrede motie om Museum Schokland buiten het
Cultuurbedrijf te houden. Verhalen van de wethouder over: "men is er helemaal klaar voor, personeel draagt het cultuurbedrijf een warm hart toe, ze willen het graag, nog los van de droom die de wethouder
hierover kenbaar heeft gemaakt. Zij staan in schril contrast met de ellende die
hen mogelijk te wachten staat. "alle medewerkers behouden hun rechten" staat in de stukken maar als er op de
kosten bezuinigd moet worden is ontslag een middel. Dat is het citaat van de
directeur bestuurder. De ONS fractie wil graag dat betrokken partijen eerst
twee jaar samenwerken zodat er een aantoonbaar financieel succes kan worden
geboekt.  We spreken wel over jarenlange miljoeneninvesteringen die
alleen succesvol kunnen zijn als u het komend jaar adequate huisvesting gaan
realiseren. Zo staat het letterlijk in de kostenbijlage  12.3 blz 37 vermeld. "Het cultuurbedrijf kan
haar inhoudelijke en financiële doelen niet in twee afzonderlijke gebouwen realiseren."
Nu dat voorlopig niet aan de orde is, is er een gedegen risico!

Voorzitter, het stelt de fractie van ONS ernstig teleur dat er vele onzekerheden aan dit dossier kleven waarover
zelfs het college geen ander antwoord kan geven dan dat ik citeer: "... als het
fout gaat, u zelf aan de knoppen draait...". Willen wij wel als Raad aan de
knoppen draaien van een dergelijk onzeker proces!? Is het verantwoord dat wij
op basis van hetgeen nu voorligt überhaupt aan de knoppen moeten draaien bij
een dreigend financieel fiasco waarbij het College in dit stadium de Raad een
besluit laat nemen over de verzelfstandiging. Verzelfstandiging met twee
infusen. Één dat als de verliezen oplopen u terug kunt komen bij de Raad en
twee, als dat niet voldoende is kunt u bij de gemeente lenen. Er zijn veel
onduidelijkheden. Er ligt geen gedegen bedrijfsplan maar een vage gepoetste
begroting.

Voorzitter, tenslotte,

De ONS fractie heeft op de wijze
van uitvoering en implementatie en de consequenties van het thans voorliggende
besluit onvoldoende vertrouwen. Onvoldoende vertrouwen in het feit dat de
huidige wethouder Cultuurbedrijf dit dossier kan bewaken, monitoren en kan
bijsturen. Het is gebleken dat de afgelopen maanden op dit dossier het College,
i.c. de wethouder Cultuurbedrijf, zich continue moest laten bijstaan dan wel
vertegenwoordigen door de Directeur van Dienst. De ONS fractie kreeg in eerste
aanleg geen inhoudelijke reactie op schriftelijk gestelde vragen waarbij
cruciale financiële informatie niet of pas na aandringen kon worden
aangeleverd. (12.15b) Bovenstaande en de financiële indicaties hebben bij de
ONS fractie geen vertrouwen geschept in de bestuurlijke gang van zaken voor de
toekomst. -De fractie van
ONS kan een motie van treurnis indienen gehoord hebbende de treurnis die velen
hebben uitgesproken op dit dossier-. Maar dat doen wij niet.  

Wij vragen in een motie om een
dossieroverdracht van het cultuurbedrijf te bewerkstelligen binnen het college
om daarmee vertrouwen te wekken naar de Raad en het aan een krachtige bestuurder
over te laten. Krachtig Noordoostpolder
vraagt een krachtig bestuurder!

 

ONS Noordoostpolder

Berthoo Lammers, Sacha Werkman,
Arjan van de Beek, Bert-Jan Aling, Roel Warmolts