...Ga uit van het denkbare, niet van het haalbare...

Politieke Partij ONS Noordoostpolder

Secretariaat:
de heer E. (Everet) van Dorp
Korte Dreef 8
8302 BS Emmeloord

Everetvandorp@me.com
www.facebook.com/onsnoordoostpolder
#fractieonsnop
M. 06-53140037
fractieonsnop@gmail.com

Bijdrage ONS aan debat identiteit/imago/promotie Noordoostpolder

22-09-2014 21:00

Geachte Commissie, leden van het college,

De ONS fractie heeft vorige maand aangegeven graag met u een debat te willen over het Imago en identiteit van onze Polder. Verheugd zijn we dat we daar vanavond met u is van gedachte hierover kunnen wisselen.

Zonder dat hier een waardeoordeel wordt uitgesproken over hetgeen we bereikt hebben en niet bereikt hebben? Zonder dat we kritisch zijn naar onze positie en geleverde prestatie.

Laten we met elkander de sterke en zwakke punten in onze kaderstellende rol inzake Identiteit, Imago en promotie en acquisitiebeleid eens benoemen.

Kunnen we als Raad vragen aan het college zich hier eens over te buigen......

Over het toekomstbeeld van de Noordoostpolder, haar identiteit, haar imago en haar zwakheden en sterke punten.

Daarbij doemen vele vragen op.

    
Zijn we over onze identiteit tevreden? Nee? Waarom zijn we daarover ontevreden?
Waarom vernemen we weinig van buiten de Polder over ons gebied? Is dat terecht, is dat onterecht?
Kunnen we dat verbeteren? Moeten we dat verbeteren?       
Zijn we daar tevreden over? Zo ja, waaruit blijkt dat dan?

Uit de bekendheid van een buitengewoon Noordoostpolder Logo buiten de Polder?
Uit een bord langs de snelweg over een 'pionierende' wolf?
Uit de tevredenheid van de Locale ondernemersontbijten?
Uit de "uit je tent" dagen?

Waarom weten ze dat dan niet in plaatsen zoals Zwolle, Heerenveen?

Zijn we straks klaar om eventueel een prima positionpaper te hebben als we ons bij de 100.000+ gemeenten moeten aansluiten.  Maar moeten we überhaupt een dergelijke positie innemen?.

Willen we dat we wereldberoemd worden met het grootste windpark van Europa? Wat hebben we aan onze landelijke promotie daaraan gedaan?
Willen we onze gemeente als duurzaamste gemeente wegzetten met eventuele Lotuswoningen?
Zijn dat Unieke kansen zo ja, hebben we voor onze promotie ons dan maximaal ingezet?

Wat is onze identiteit, en hoe hebben we onze identiteit dan vormgegeven? Waarom kent men wel Appelscha, Dwingeloo en Ruinen en geen Creil, Rutten en Espel buiten onze 50 km grens?

Hoe gaan we om met promotiecampagnes van ons gebied. Is een beurs in leeuwarden daarvoor voldoende geweest?  Hoe evalueren we onze positie? Doen we dat voldoende?

Ik neem u even mee naar de volgende powerpointpresentatie.

Zie ook Omroep Flevoland:  https://www.omroepflevoland.nl/nieuws/116680/noordoostpolder-ons-wil-nieuwe-campagne-gemeente

En gemeente Noordoostpolder/debat in Commissie.

https://raad.noordoostpolder.nl/Vergaderingen/Commissie-Bestuur--Financien-en-Economische-zaken/2014/22-september/19:30
Namens de fractie ONS Noordoostpolder

Berthoo Lammers