...Ga uit van het denkbare, niet van het haalbare...

Politieke Partij ONS Noordoostpolder

Secretariaat:
de heer E. (Everet) van Dorp
Korte Dreef 8
8302 BS Emmeloord

Everetvandorp@me.com
www.facebook.com/onsnoordoostpolder
#fractieonsnop
M. 06-53140037
fractieonsnop@gmail.com

Bijdrage ONS Noordoostpolder in extra Raadsvergadering over Ziekenhuizen

26-10-2018 13:12
BIJDRAGE ONS,
 
Toen ONS in 2006 in de gemeenteraad van Noordoostpolder kwam was dat omdat wij de basiszorg terug wilde hebben in ONZE Polder
We wilden geen verlies van zorgaanbod en zorgkwaliteit. 
Een KPMG onderzoek in 2007 volgde en de uitslag daarvan kent u.
5 varianten maar geen basisspecialismen als mogelijkheid. 
Wel was dit reden om voor het Antonius een gat op te vullen.
Ze hebben zich hier gevestigd omdat zij het aandurfden om hier te investeren. Dat hebben ze tot op heden uitstekend vol gehouden. Ze hebben inmiddels een behoorlijk adherente van ver in de 30.000.  
Het MC bleef daarin steken op ruim 20 duizend. Het gevolg…..een rem op de ontwikkeling van de zorg doordat beide ziekenhuizen elkaar min of meer  ‘gijzelden’ tot aan de dan van vandaag.
 
Alle initiatieven, hoe goed bedoeld om te komen tot samenwerking zijn mislukt. Toezeggingen aan de wethouder in 2017 bleken valse hoop.
 
Een private marktpartij:  Het MC IJsselmeerziekenhuizen versus Zorggroep Antonius Sneek.
De MC IJsselmeer ziekenhuizen zijn failliet.
 
En hoe nu verder ?
 
Je kunt niet achterover blijven leunen en zeggen …..we gaan er niet over! Dan kunnen we beter allemaal naar huis. We gaan er wel degelijk over. Als de zorg voor onze inwoners in gevaar komt dan gaan we er namelijk over. En dat is nu het geval. En dat is meestal achteraf! 
Ik ga u niet belasten welke specialismen er nu op de tocht staan en welke faciliteiten (SEH / Ambulance)  ernstig onder druk staan. 
We kunnen er ook voor zorgen dat we er wel over gaan. 
We kunnen immers faciliteren. 
 
Mijn fractie heeft een paar vragen aan het college.
Enkele over het proces tot nu toe en enkele naar de toekomst.
 
1 Hoe kunt u vorige week nog voorhouden dat u een samenwerking tussen beide ziekenhuizen wenselijk acht terwijl de financiële positie deplorabel was bij de MC groep?
2 Hoe vaak heeft u zich voor laten lichten over de financiële situatie? Hoe heeft u daarop geanticipeerd? (Ik verwijs even naar de uitstaande lening die de gemeente heeft bij de MC groep)
3 Wanneer was daadwerkelijk het moment dat u College besefte dat het foute boel was?
4 Wat heeft u geleerd van de leugens destijds (2006) van Pareira als oud vzt van de Raad van Bestuur van de IJsselmeerziekenhuizen, die toen tot het laatst volhield dat er zwarte cijfers waren maar uiteindelijk gered moest worden door de overheid?
5 Hoe actief heeft u de positie gemonitord en wat heeft u hieruit geleerd?
6 Op 15 april 2017 is er een persbericht uitgegeven dat de samenwerking tussen de MC en Antonius geregeld zou worden. Wat heeft u in die tussentijd gedaan?
7 Ben u van mening dat de bevolking van de Noordoostpolder op het verkeerde been gezet!?
 
Voorzitter dan naar de toekomst.
 
1 Bent u bereid aan eventuele nieuwe investeerder met een plan daar medewerking aan te verlenen, ONS doelt dan op financieel en qua infrastructuur (faciliteren bestemmingsplan realisatie)? 
(Financieel moet u dat uiteraard bespreken op basis van een plan. Zo werkt dat zakelijk.) 
2 Heeft u vernomen dat zich de laatste een investeerder heeft gemeld voor de locatie Emmeloord? En hoe bent u daarmee omgegaan?
BIJDRAGE ONS,
 
Toen ONS in 2006 in de gemeenteraad van Noordoostpolder kwam was dat omdat wij de basiszorg terug wilde hebben in ONZE Polder. We wilden geen verlies van zorgaanbod en zorgkwaliteit. 
Een KPMG onderzoek in 2007 volgde en de uitslag daarvan kent u.
5 varianten maar geen basisspecialismen als mogelijkheid. 
Wel was dit reden om voor het Antonius een gat op te vullen.
Ze hebben zich hier gevestigd omdat zij het aandurfden om hier te investeren. Dat hebben ze tot op heden uitstekend vol gehouden. Ze hebben inmiddels een behoorlijk adherente van ver in de 30.000.  
Het MC bleef daarin steken op ruim 20 duizend. Het gevolg…..een rem op de ontwikkeling van de zorg doordat beide ziekenhuizen elkaar min of meer  ‘gijzelden’ tot aan de dan van vandaag.
 
Alle initiatieven, hoe goed bedoeld om te komen tot samenwerking zijn mislukt. Toezeggingen aan de wethouder in 2017 bleken valse hoop.
 
Een private marktpartij:  Het MC IJsselmeerziekenhuizen versus Zorggroep Antonius Sneek.
De MC IJsselmeer ziekenhuizen zijn failliet.
 
En hoe nu verder ?
 
Je kunt niet achterover blijven leunen en zeggen …..we gaan er niet over! Dan kunnen we beter allemaal naar huis. We gaan er wel degelijk over. Als de zorg voor onze inwoners in gevaar komt dan gaan we er namelijk over. En dat is nu het geval. En dat is meestal achteraf! 
Ik ga u niet belasten welke specialismen er nu op de tocht staan en welke faciliteiten (SEH / Ambulance)  ernstig onder druk staan. 
We kunnen er ook voor zorgen dat we er wel over gaan. 
We kunnen immers faciliteren. 
 
Mijn fractie heeft een paar vragen aan het college.
Enkele over het proces tot nu toe en enkele naar de toekomst.
 
1 Hoe kunt u vorige week nog voorhouden dat u een samenwerking tussen beide ziekenhuizen wenselijk acht terwijl de financiële positie deplorabel was bij de MC groep?
2 Hoe vaak heeft u zich voor laten lichten over de financiële situatie? Hoe heeft u daarop geanticipeerd? (Ik verwijs even naar de uitstaande lening die de gemeente heeft bij de MC groep)
3 Wanneer was daadwerkelijk het moment dat u College besefte dat het foute boel was?
4 Wat heeft u geleerd van de leugens destijds (2006) van Pareira als oud vzt van de Raad van Bestuur van de IJsselmeerziekenhuizen, die toen tot het laatst volhield dat er zwarte cijfers waren maar uiteindelijk gered moest worden door de overheid?
5 Hoe actief heeft u de positie gemonitord en wat heeft u hieruit geleerd?
6 Op 15 april 2017 is er een persbericht uitgegeven dat de samenwerking tussen de MC en Antonius geregeld zou worden. Wat heeft u in die tussentijd gedaan?
7 Ben u van mening dat de bevolking van de Noordoostpolder op het verkeerde been gezet!?
 
Voorzitter dan naar de toekomst.
 
1 Bent u bereid aan eventuele nieuwe investeerder met een plan daar medewerking aan te verlenen, ONS doelt dan op financieel en qua infrastructuur (faciliteren bestemmingsplan realisatie)? 
(Financieel moet u dat uiteraard bespreken op basis van een plan. Zo werkt dat zakelijk.) 
2 Heeft u vernomen dat zich de laatste een investeerder heeft gemeld voor de locatie Emmeloord? En hoe bent u daarmee omgegaan?