...Ga uit van het denkbare, niet van het haalbare...

Politieke Partij ONS Noordoostpolder

Secretariaat:
de heer E. (Everet) van Dorp
Korte Dreef 8
8302 BS Emmeloord

Everetvandorp@me.com
www.facebook.com/onsnoordoostpolder
#fractieonsnop
M. 06-53140037
fractieonsnop@gmail.com

Bijdrage Stadshart Emmeloord Centrum

18-07-2017 13:52
BIJDRAGE STEDEBOUWKUNDIG PLAN, VOORTSCHRIJNEND INZICHT
 
Voorzitter,
We staan vanavond als Raad voor een nieuwe zware beslissing. Het Stedenbouwkundig over het centrumplan ligt klaar voor besluitvorming. Een plan dat een richting geeft hoe ons stadscentrum eruit zou kunnen gaan zien. Maar is dat wel zo? Het is goed te leren van de fouten van vroeger. Dat zegt ook de rekenkamer. Het is daarom verstandig de spiegel van 17 jaar misère voor te houden. 
 
Het was begin deze eeuw dat de eerste plannen voor een nieuw stadscentrum werden gelanceerd. In 2001 stuurde toenmalig CDA-wethouder Becker namens het college de ondernemers weg van De Deeltjes, er zou immers binnen enkele maanden gebouwd gaan worden zei hij volhardend! Wat er dan gebeurd is een aaneenschakeling van ellende, een PvdA wethouder Mulder die onder aansturing van het CDA één week voor de GR-verkiezingen in 2006, met één stem meer in de Raad de centrumplannen aangenomen krijgt. Het begin van een ongekend financieel drama die oppositie en coalitiepartijen in de raad het mes op de streepwoordelijke keel zet. Vele besluiten van de oppositie werden de afgelopen jaren met 15-14 verworpen. Als uiteindelijk ook Provast in 2012 als projectontwikkelaar samen met Visser van het toneel zijn verdwenen zijn is de bevolking door “de zonder last en ruggespraak stemmende CDA-leden” ruim 15 (9 + 2,5 + 5) miljoen euro armer! Maar dan zien de Christelijke partijen het licht. De ultieme oplossing, het OpenPlanProces, is hét wondermiddel voor als je het zelf niet meer weet. “We gaan samen met de bevolking en de ondernemers een nieuw leuk centrumplan bedenken”, was het bouwplancredo. Gezien de eerste ondernemer reacties zijn die nu door het college vergeten. 
 
Het CDA verguisde in 2012 de enquête georganiseerd door de PU, ONS, VVD en PvvP inzake raadpleging supermarkt op de Deel maar werd recentelijk wederom door dezelfde uitkomst bevestigd in de keuze van de bevolking. Het aan de bevolking voorgelegde scenario 3 ‘een compact centrum’, werd vastgesteld. 5 jaar geleden wist ONS en de inwoners al dat men geen supermarkt wilde. In maart 2017 wordt uiteindelijk na 11 jaar touwtrekken besloten geen supermarkt op de Deel te bouwen. 
Het college gaat nog even een – “heb je ook een voorkeurs variantje” - vragen aan de bevolking – en hup “de schop kon in Juni al de grond in” volgens de wezenloze naar nu blijkt domme en loze beloften van de VVD. (RTG April/ Van Hulsen) 
 
De werkelijkheid is anders voorzitter,
Hoe mooi het Stedenbouwkundig plan ook moge zijn, het is lucht! U heeft geen steun van de BAN! Een van uw belangrijkste partners. Maar ook niet met Sinke, (als 1 jaar houdt het college ONS aan het lijntje met “we zijn er bijna uit met Sinke” praatjes!) niet met HogeDennen, noch met Masseus noch met Van Staveren om er maar een paar te benoemen. U belooft heel veel maar u kunt niets toezeggen! Ook voor het college, is het te vuur en te zwaard verdedigde en alom geprezen onherroepelijke vigerend bestemmingsplan niet heilig meer. Met alle consequenties van dien.
 
Twee weken geleden werd er door de Politieke unie bij monde van de heer van der Steen en de kersverse lijsttrekker van d66 fractie, de heer Van Wegen het verwijt gemaakt dat enkele raadsleden niet meer kritisch mochten zijn. Ook de heer Goos van het CDA zei na 17 jaar plannenmakerij: “We moeten zo snel mogelijk beginnen, twee maanden wachten was al te lang. Blijkbaar heeft menigeen lak aan de conclusies van de rekenkamerrapporten over de Poldertoren en Emmeloord Centrum. Het zijn juist mede door deze ongenuanceerde uitspraken en houding die ons 17 jaar ellende heeft gekost! Raad U bepaalt, niet het college! U stelt de financiële kaders vast, niet het college! U Controleert, niet het college! Dat is uw plicht. Voor raadsleden die hun controlerende en kaderstellende taak niet serieus willen nemen zou geen plaats mogen zijn in deze raad. Ik vraag dan ook aan collega Van der Steen en aan de D66 fractie waarom wij niet kritisch mogen zijn en van de heer Goos zou ik antwoord willen hebben hoeveel geld er inmiddels verloren is gegaan en hoe zij dat gaan verantwoorden aan de inwoners en – met welke kaders - denken deze te voorkomen in de toekomst. Hoe gaat de raad, in het bijzonder het CDA de verliezen verantwoorden aan de inwoners? M.a.w wat mag het deze keer kosten, meneer Goos?  Welke Kaders heeft u? 
College, het is aan u om vertrouwen en informatie te geven aan de raad zodat wij met z’n allen een nieuwe start kunnen maken. Daarvoor is financiële duidelijkheid nodig. ONS wil niet een derde rekenkamerrapport om de oren!
 
Voorzitter, daarom onze vragen aan het college: 
1)
Verschillende projecten welke in de vigerende GREX van het BP Stadshart staan en waarop tot op heden geen verhaal van kosten heeft plaatsgevonden of waarvoor nog geen andere dekking is gevonden, wilt u uit de vigerende GREX Stadshart halen en op een andere wijze in de boeken opnemen. Lees:ontwikkellocatie) 
Onze vraag aan het college luidt: "Wilt u met argumenten gemotiveerd de raad uitleggen waarom het college dit wil doen en waarom de raad dit zou moeten goedkeuren?"
 
2)
Na beantwoording vorige vraag…. 
Hoe verhoudt zich dat met onderstaande uit de BBV? Ik citeer:
 
3)
Door het huidige bestemmingsplan te laten bestaan heeft de gemeente een vigerende GREX met een tekortlocatie.  In de BBV art 2.7.2 blz 9 staat dat het college eerst UITGEBREID naar de raad moet.  
Ik lees even de zin voor:
Als herzieningen betrekking hebben op belangrijke punten zoals het anders invullen van de ruimtelijke kaders van het bestemmingsplan met grote gevolgen voor de grondexploitaties, dan zal de raad veelal apart of uitgebreider moeten worden geïnformeerd of zelfs in de besluitvorming moeten worden betrokken.
Graag de reactie van het college hierop! 
 
Na beantwoording vorige vraag
Voorzitter, het is niet mogelijk om zo te handelen. U mag het niet naar een ontwikkellocatie schrijven en wel om de belangrijkste reden:
De STRUCTUURVISIE NOORDOOSTPOLDER 2025 pag 107 staat het niet toe. (nb. Deze structuurvisie is tot stand gebracht door de eigen CDA wethouder Schutte). Het CDA is niet consistent dat schrijft uw college hier meneer Goos 
De gemeente zegt hierin dat het (vullen van tekorten) moet lopen via de Algemene Reserve Grondexploitatie. De Algemene Reserve Grondexploitatie wordt gevuld met de verdienlocaties en een tekortlocatie wordt uit de Algemene Reserve Grondexploitatie gehaald. 
Als de Raad vanavond akkoord gaat met het Stedenbouwkundig plan dan moet eerste onze eigen structuurvisie gewijzigd worden. Anders kunnen we de financiële memo niet vaststellen.
 
Leg dit tegen de aanbevelingen uit diverse Rekenkamerrapporten, moet ik ze allemaal opsommen of verwijst de Raad we het volgende rekenkamerapport direkt naar de prullenbak?
 
Het beste af te sluiten met:
College u heeft een mooi plan maar financieel onmogelijk uitvoerbaar.
Uw bestemmingsplan is op de klippen gelopen en op deze wijze kan niemand het meer vlot trekken.
p.s. Zelfs een bouwwerk op de kleine Deel moet voorzien zijn van een parkeerdek.
 
BIJDRAGE STEDEBOUWKUNDIG PLAN, VOORTSCHRIJNEND INZICHT
 
Voorzitter,
We staan vanavond als Raad voor een nieuwe zware beslissing. Het Stedenbouwkundig over het centrumplan ligt klaar voor besluitvorming. Een plan dat een richting geeft hoe ons stadscentrum eruit zou kunnen gaan zien. Maar is dat wel zo? Het is goed te leren van de fouten van vroeger. Dat zegt ook de rekenkamer. Het is daarom verstandig de spiegel van 17 jaar misère voor te houden. 
 
Het was begin deze eeuw dat de eerste plannen voor een nieuw stadscentrum werden gelanceerd. In 2001 stuurde toenmalig CDA-wethouder Becker namens het college de ondernemers weg van De Deeltjes, er zou immers binnen enkele maanden gebouwd gaan worden zei hij volhardend! Wat er dan gebeurd is een aaneenschakeling van ellende, een PvdA wethouder Mulder die onder aansturing van het CDA één week voor de GR-verkiezingen in 2006, met één stem meer in de Raad de centrumplannen aangenomen krijgt. Het begin van een ongekend financieel drama die oppositie en coalitiepartijen in de raad het mes op de streepwoordelijke keel zet. Vele besluiten van de oppositie werden de afgelopen jaren met 15-14 verworpen. Als uiteindelijk ook Provast in 2012 als projectontwikkelaar samen met Visser van het toneel zijn verdwenen zijn is de bevolking door “de zonder last en ruggespraak stemmende CDA-leden” ruim 15 (9 + 2,5 + 5) miljoen euro armer! Maar dan zien de Christelijke partijen het licht. De ultieme oplossing, het OpenPlanProces, is hét wondermiddel voor als je het zelf niet meer weet. “We gaan samen met de bevolking en de ondernemers een nieuw leuk centrumplan bedenken”, was het bouwplancredo. Gezien de eerste ondernemer reacties zijn die nu door het college vergeten. 
 
Het CDA verguisde in 2012 de enquête georganiseerd door de PU, ONS, VVD en PvvP inzake raadpleging supermarkt op de Deel maar werd recentelijk wederom door dezelfde uitkomst bevestigd in de keuze van de bevolking. Het aan de bevolking voorgelegde scenario 3 ‘een compact centrum’, werd vastgesteld. 5 jaar geleden wist ONS en de inwoners al dat men geen supermarkt wilde. In maart 2017 wordt uiteindelijk na 11 jaar touwtrekken besloten geen supermarkt op de Deel te bouwen. 
Het college gaat nog even een – “heb je ook een voorkeurs variantje” - vragen aan de bevolking – en hup “de schop kon in Juni al de grond in” volgens de wezenloze naar nu blijkt domme en loze beloften van de VVD. (RTG April/ Van Hulsen) 
 
De werkelijkheid is anders voorzitter,
Hoe mooi het Stedenbouwkundig plan ook moge zijn, het is lucht! U heeft geen steun van de BAN! Een van uw belangrijkste partners. Maar ook niet met Sinke, (als 1 jaar houdt het college ONS aan het lijntje met “we zijn er bijna uit met Sinke” praatjes!) niet met HogeDennen, noch met Masseus noch met Van Staveren om er maar een paar te benoemen. U belooft heel veel maar u kunt niets toezeggen! Ook voor het college, is het te vuur en te zwaard verdedigde en alom geprezen onherroepelijke vigerend bestemmingsplan niet heilig meer. Met alle consequenties van dien.
 
Twee weken geleden werd er door de Politieke unie bij monde van de heer van der Steen en de kersverse lijsttrekker van d66 fractie, de heer Van Wegen het verwijt gemaakt dat enkele raadsleden niet meer kritisch mochten zijn. Ook de heer Goos van het CDA zei na 17 jaar plannenmakerij: “We moeten zo snel mogelijk beginnen, twee maanden wachten was al te lang. Blijkbaar heeft menigeen lak aan de conclusies van de rekenkamerrapporten over de Poldertoren en Emmeloord Centrum. Het zijn juist mede door deze ongenuanceerde uitspraken en houding die ons 17 jaar ellende heeft gekost! Raad U bepaalt, niet het college! U stelt de financiële kaders vast, niet het college! U Controleert, niet het college! Dat is uw plicht. Voor raadsleden die hun controlerende en kaderstellende taak niet serieus willen nemen zou geen plaats mogen zijn in deze raad. Ik vraag dan ook aan collega Van der Steen en aan de D66 fractie waarom wij niet kritisch mogen zijn en van de heer Goos zou ik antwoord willen hebben hoeveel geld er inmiddels verloren is gegaan en hoe zij dat gaan verantwoorden aan de inwoners en – met welke kaders - denken deze te voorkomen in de toekomst. Hoe gaat de raad, in het bijzonder het CDA de verliezen verantwoorden aan de inwoners? M.a.w wat mag het deze keer kosten, meneer Goos?  Welke Kaders heeft u? 
College, het is aan u om vertrouwen en informatie te geven aan de raad zodat wij met z’n allen een nieuwe start kunnen maken. Daarvoor is financiële duidelijkheid nodig. ONS wil niet een derde rekenkamerrapport om de oren!
 
Voorzitter, daarom onze vragen aan het college: 
1)
Verschillende projecten welke in de vigerende GREX van het BP Stadshart staan en waarop tot op heden geen verhaal van kosten heeft plaatsgevonden of waarvoor nog geen andere dekking is gevonden, wilt u uit de vigerende GREX Stadshart halen en op een andere wijze in de boeken opnemen. Lees:ontwikkellocatie) 
Onze vraag aan het college luidt: "Wilt u met argumenten gemotiveerd de raad uitleggen waarom het college dit wil doen en waarom de raad dit zou moeten goedkeuren?"
 
2)
Na beantwoording vorige vraag…. 
Hoe verhoudt zich dat met onderstaande uit de BBV? Ik citeer:
 
3)
Door het huidige bestemmingsplan te laten bestaan heeft de gemeente een vigerende GREX met een tekortlocatie.  In de BBV art 2.7.2 blz 9 staat dat het college eerst UITGEBREID naar de raad moet.  
Ik lees even de zin voor:
Als herzieningen betrekking hebben op belangrijke punten zoals het anders invullen van de ruimtelijke kaders van het bestemmingsplan met grote gevolgen voor de grondexploitaties, dan zal de raad veelal apart of uitgebreider moeten worden geïnformeerd of zelfs in de besluitvorming moeten worden betrokken.
Graag de reactie van het college hierop! 
 
Na beantwoording vorige vraag
Voorzitter, het is niet mogelijk om zo te handelen. U mag het niet naar een ontwikkellocatie schrijven en wel om de belangrijkste reden:
De STRUCTUURVISIE NOORDOOSTPOLDER 2025 pag 107 staat het niet toe. (nb. Deze structuurvisie is tot stand gebracht door de eigen CDA wethouder Schutte). Het CDA is niet consistent dat schrijft uw college hier meneer Goos 
De gemeente zegt hierin dat het (vullen van tekorten) moet lopen via de Algemene Reserve Grondexploitatie. De Algemene Reserve Grondexploitatie wordt gevuld met de verdienlocaties en een tekortlocatie wordt uit de Algemene Reserve Grondexploitatie gehaald. 
Als de Raad vanavond akkoord gaat met het Stedenbouwkundig plan dan moet eerste onze eigen structuurvisie gewijzigd worden. Anders kunnen we de financiële memo niet vaststellen.
 
Leg dit tegen de aanbevelingen uit diverse Rekenkamerrapporten, moet ik ze allemaal opsommen of verwijst de Raad we het volgende rekenkamerapport direkt naar de prullenbak?
 
Het beste af te sluiten met:
College u heeft een mooi plan maar financieel onmogelijk uitvoerbaar.
Uw bestemmingsplan is op de klippen gelopen en op deze wijze kan niemand het meer vlot trekken.
p.s. Zelfs een bouwwerk op de kleine Deel moet voorzien zijn van een parkeerdek.