...Ga uit van het denkbare, niet van het haalbare...

Politieke Partij ONS Noordoostpolder

Secretariaat:
de heer E. (Everet) van Dorp
Korte Dreef 8
8302 BS Emmeloord

Everetvandorp@me.com
www.facebook.com/onsnoordoostpolder
#fractieonsnop
M. 06-53140037
fractieonsnop@gmail.com

College gaat op zoek naar betaalbare alternatieven voor hoogwaardig meubilair

13-06-2019 12:43

Op verzoek van de ONS fractie gaat het college op zoek naar betaalbaardere alternatieven voor hoogwaardig meubilair.

Een door ONS ingediend amendement vroeg om in eerste instantie slechts de noodzakelijke investeringen te doen om de werkplekken in het gemeentehuis aan te passen. Voor de aanschaf van ‘hoogwaardige meubilair’, wat dus betrekking heeft op de kwaliteit, vroeg de ONS-fractie om goedkopere alternatieven te zoeken en met een nieuw voorstel te komen.

Het college gaf, bij monde van burgemeester Bouman, aan dat de ambtenaren die werkzaam zijn in het gemeentehuis goede werkplekken dienen te hebben. Om geen verdere vertraging op te lopen gaf hij de toezegging kritisch te kijken naar de prijs van het meubilair. Immers, als het goedkoper kan dan houden we geld over voor andere zaken.

De ONS fractie is zeer tevreden met deze toezegging. In deze situatie was dit het hoogst haalbare. Alle andere partijen vonden dit raadsvoorstel overigens wel prima.

De door de ONS-fractie voorgestelde motie inzake een verlaging van het budget werd hiermee overbodig en is ingetrokken.