...Ga uit van het denkbare, niet van het haalbare...

Politieke Partij ONS Noordoostpolder

Secretariaat:
de heer E. (Everet) van Dorp
Korte Dreef 8
8302 BS Emmeloord

Everetvandorp@me.com
www.facebook.com/onsnoordoostpolder
#fractieonsnop
M. 06-53140037
fractieonsnop@gmail.com

De Wet Maatschappelijke Ondersteuning verandert.. maar of we daar blij van worden?

18-12-2019 14:05

 

De Wet Maatschappelijke Ondersteuning verandert.. maar of we daar blij van worden?

 

Criterium Primaat van Verhuizen..

In de raadsvergadering van 16 december 2019 werd de nieuwe WMO verordening van de gemeente Noordoostpolder besproken. Twee partijen probeerden hieraan een paar zaken te wijziging. De Partij van de Arbeid wilde graag wat directer toezicht op de klachtenafhandeling (ONS steunde deze aanpassing, wetende hoeveel moeite mensen op het ogenblik moeten doen om het Hulpmiddelencentrum de juiste spullen binnen een redelijke termijn te laten leveren).

De motie van ONS ging over een artikel dat heet Criterium Primaat van Verhuizen. In de nieuwe verordening is dit artikel toegevoegd. Het gaat erover dat de gemeente mag bepalen of een woning wordt aangepast (bijvoorbeeld een traplift krijgt) of dat de bewoner maar moet gaan verhuizen naar een huis waar al een traplift is of deze niet nodig is omdat het bijvoorbeeld een appartement betreft in een flat met een lift.

ONS is hierop tegen. Wij zijn van mening dat de WMO erop gericht is om mensen zo lang mogelijk in hun eigenwoonomgeving te laten wonen. Als de gemeente opeens uitzonderingen gaat maken omdat ze liever willen dat je verhuist dan dat je een traplift krijgt dan wordt deze basisregel uit de WMO (en het coalitie akkoord) niet gevolgd. Het kan rare gevolgen hebben. Stel je woont in een koopwoning (ongeveer ¾ van de mensen in de Noordoostpolder) en de gemeente gaat je huis niet aanpassen maar stuurt je naar een huurflat of een huurwoning waar al een traplift in zit (goeie kans dat dat ook nog eens kilometers van je huidige woning afligt).  Ik zou daar niet blij van worden. Het amendement (zo wordt een wijzigingsvoorstel genoemd) haalde het, net als het PvdA voorstel, niet.

Dat betekent dat de gemeente het recht heeft bij een WMO aanvraag om je voorziening te weigeren en je naar een andere woning te laten verhuizen. De wethouder zegde toe dit in de woonvisie te gaan bespreken. Maar ja, de woonvisie is de WMO verordening niet. Die wordt pas in 2024 weer opnieuw vastgesteld.

Geschreven door; Martin Mulder.