...Ga uit van het denkbare, niet van het haalbare...

Politieke Partij ONS Noordoostpolder

Secretariaat:
de heer E. (Everet) van Dorp
Korte Dreef 8
8302 BS Emmeloord

Everetvandorp@me.com
www.facebook.com/onsnoordoostpolder
#fractieonsnop
M. 06-53140037
fractieonsnop@gmail.com

Ernstig falen en belangenverstrengeling bij project NOPpedia

27-01-2019 15:49

De ONS fractie zal maandagavond 28 januari een motie indienen om tot terugvordering van de subsidie over te gaan van 100.000 euro. De subsidie was toegekend in het kader van het project NOPpedia waarvan  de website NOPLINC onderdeel vanuit maakt.

Het College heeft gefaald in de controle van het project en heeft de subsidie onterecht vastgesteld.

Lees onderstaand de documenten en de motie die ONS gaat indienen.

2019-1-Motie terugvordering.pdf (362273)
Activiteitenverslag 2017.pdf (416728)
D02 Nota Realisatie portal NOPpedia.pdf (101357)
financieel overzicht 2017.pdf (665928)
Opdracht NOPPedia.pdf (1548902)
Programma van eisen NOPpedia.pdf (1548902)