...Ga uit van het denkbare, niet van het haalbare...

Politieke Partij ONS Noordoostpolder

Secretariaat:
de heer E. (Everet) van Dorp
Korte Dreef 8
8302 BS Emmeloord

Everetvandorp@me.com
www.facebook.com/onsnoordoostpolder
#fractieonsnop
M. 06-53140037
fractieonsnop@gmail.com

Het volgende financiele drama: het Cultuurbedrijf!

24-12-2014 21:18

17 december 2014

Het Cultuurbedrijf

De gemeenteraad van Noordoostpolder heeft maandag besloten.
Het Cultuurbedrijf mag er eindelijk komen. Voor de ONS fractie onbegrijpelijk
hoe zonder goede financiële onderbouwing, met een zwakke zwalkende wethouder,
dit Cultuurbedrijf er is gekomen. De ONS fractie heeft dan ook met pijn in het
hart tegen de plannen gestemd. Met pijn in het hart, want we staan wel achter
het initiële idee van een cultuurbedrijf. Echter niet op deze wijze.

Wat heeft de gemeenteraad maandag eigenlijk besloten? Met de
komst van dit zogenaamd zelfstandige cultuurbedrijf (kosten voor de gemeenschap
nog steeds ruim 2 miljoen per jaar) is er feitelijk ook al besloten dat er een
nieuw theater gaat komen. Immers, de efficiency en slagkracht krijg je alleen
maar door in één gebouw te gaan zitten met elkaar. De stukken geven dit
onomwonden aan. Hoewel er nog wel eventjes een 'soort formeel' besluit moet
worden gemaakt, betekent dit feitelijk dat de gemeente Noordoostpolder, naast
de 9 miljoen aan subsidies en projectkosten die er nu is en wordt uitgegeven in
de komende 4 jaar, mogelijk liefst 9 miljoen extra gaat uitgeven. Een project
dat dus duurder is dan De Deel (...). En dat in tijden waar de prioriteit op
geheel andere plaatsen zou moeten liggen. We noemen hier bijvoorbeeld de zorg.

De gemeenteraad heeft ook voor een cultuurbedrijf gestemd
dat opgericht wordt op basis van aannames en 'wishful thinking'. Het is
bijvoorbeeld niet geheel duidelijk wat de verschillende samenwerkende bedrijven
afzonderlijk presteren en in de toekomst gezamenlijk gaan opleveren. We weten
wél dat ze nu verlies lijden en dat ze voorlopig verlies blijven lijden. Pas in
2016 verwacht men betere cijfers. Men heeft dus bewust gekozen voor een
verlieslijdend project. Hoe is dat toch mogelijk? Wie heeft er liggen slapen
van de raadsleden?

'We zijn er klaar voor', 'het momentum is daar', allemaal
loze kreten van onze uiterst zwak opererende en zichzelf steeds weer
tegensprekende wethouder. Wat ons betreft zijn we klaar met deze wethouder.
Laat het dossier alstublieft door een andere wethouder overnemen!

Vanuit een coalitieoogpunt begrijpen we ook dat
coalitiepartijen, en daarmee een meerderheid, vóór stemmen. Die gaan hun
wethouder echt niet afvallen. Die noemen de plannen hooguit 'broos' en geven de
wethouder 'de voordeel van de twijfel'. Desondanks nietszeggend en dramatisch.
En dan de toezichthouders; de leden van de raad van toezicht. In de huidige
situatie heeft men feitelijk een wanprestatie geleverd door toezicht te houden
op een steeds groter verlies leidend theater. Men heeft niet ingegrepen. Als
beloning mag men gewoon weer in de raad van toezicht van het nieuwe
cultuurbedrijf komen. Begrijpt u het nog? Wij niet.