...Ga uit van het denkbare, niet van het haalbare...

Politieke Partij ONS Noordoostpolder

Secretariaat:
de heer E. (Everet) van Dorp
Korte Dreef 8
8302 BS Emmeloord

Everetvandorp@me.com
www.facebook.com/onsnoordoostpolder
#fractieonsnop
M. 06-53140037
fractieonsnop@gmail.com

Jaarrekening 2017, Voorjaars- en perspectiefnota

10-07-2018 18:41

ONS heeft een prima en constructieve bijdrage geleverd aan de Jaarrekening 2017 (Hoe heeft de gemeenten het financieel het afgelopen jaar gepresteerd), de Perspectiefnota (Welk programma's hebben een accent het komende jaar) en de Voorjaarsnota (wat gaan we doen dit komende jaar).

De vergadering, met 38 moties en amendementen duurde van 14:00 tot 22:00 uur.De Motie over het zwembad (ONS wil graag een versterking van het aanbod in het Zwembad) en Rekenkamer (versterking) zijn aangenomen.  

Lees hier de bijdragen van ONS.

Bij enkele moties zijn de PvdA en de SP medeindiener