...Ga uit van het denkbare, niet van het haalbare...

Politieke Partij ONS Noordoostpolder

Secretariaat:
de heer E. (Everet) van Dorp
Korte Dreef 8
8302 BS Emmeloord

Everetvandorp@me.com
www.facebook.com/onsnoordoostpolder
#fractieonsnop
M. 06-53140037
fractieonsnop@gmail.com

Jammer, motie Toekomstvisie voor de Polder geblokkeerd door CDA, CU/SGP, VVD, PU en GroenLinks

03-07-2020 15:00

Snapt u het nog waarom we in de Raad zitten?

Lees onderstaande motie....Wie kan hier nu op tegen zijn....helaas de coalitiepartijen. Dit is niet jammer, maar eigenlijk triest. U woont in een Polder waarbij, onder aanvoering van de Christelijke partijen, een toekomstvisie niet wenselijk wordt geacht.

In 2003 heeft de Raad van de gemeente Noordoostpolder voor het laatst een Toekomstvisie vastgesteld. Ten einde deze te actualiseren diende ONS, samen met SP, D66 en PvdA een motie in. Het is, naar de mening van deze partijen, goed om ideeen te hebben over de langere termijn (denk aan 5-20 jaar).
Het is teleurstellend dat de collegepartijen (CDA, CU-SGP, VVD en Politieke Unie) met in hun kielzog Groen Links hierop tegen zijn. Die hebben helemaal geen behoefte aan een lange termijnvisie.
Volgens ONS en de andere indieners van deze motie mist de gemeente hiermee de kans om zich beter op de toekomst voor te bereiden. Op deze wijze blijft het beleid reactief en worden we gestuurd door een visieloos college. 

Lees onderstaand de overwegingen in de motie waarom we dit zouden willen doen. 
 
Het was in 2003 dat De raad van de gemeente Noordoostpolder een Toekomstvisie had  vastgesteld.
Tijd voor actualisering dus met een blik naar de toekomst.
Samen met de SP-D66-PvdA dienden we onderstaande motie in. 
Niet bleek minder waar.
De gemeente...lees college wil helemaal geen toekomstvisie! 
Daar waar ONS het van belamg vindt om een lange termijvisie te hebben en je perspectief moet bieden, waarom heb je anders een perspectiefnota, daarentegen ziet het College met in haar kielzog het CDA, PU, VVD en Cu/Sgp zoiets niet zitten.
Inwoners hebben naar de mening van de indieners het recht om te  weten wat de toekomstvisie van de gemeente Noordoostpolder is
en de raad de verantwoordelijkheid heeft dit aan de orde te stellen, dit met de wetenschap dat 
voortschrijdend inzicht en onvoorziene ontwikkelingen zich gaan voordoen.
 
Het zou mooi zijn als er een commissie uit de raad daarmee aan de slag kon, helaas!
Lees onderstaand de overwegingen in de motie waarom we dit zouden willen doen.