...Ga uit van het denkbare, niet van het haalbare...

Politieke Partij ONS Noordoostpolder

Secretariaat:
de heer E. (Everet) van Dorp
Korte Dreef 8
8302 BS Emmeloord

Everetvandorp@me.com
www.facebook.com/onsnoordoostpolder
#fractieonsnop
M. 06-53140037
fractieonsnop@gmail.com

ONS Berthoo Lammers: Gemeente heeft geen herstelplicht Golfbaan!

16-11-2017 19:19

Emmeloord, 13 novmeber 2017

En daarom heb ik als fractievoorzitter van ONS Noordoostpolder het contract tussen de gemeente en de golfclub getoond aan mijn collega raadsleden! Het college had dit achtergehouden voor de raad! Het contract wat aantoont dat de gemeente geen plicht heeft om 475.000 euro bij te dragen. Wethouder Haagsma van de Politieke Unie heeft namens het college deze informatie de Raad onthouden. In het raadsvoorstel stond dat de gemeente voor onderhoud verantwoordelijk is. Het contract bewijst het tegendeel.
De Gemeenteraad is onvolledig en onjuist geïnformeerd.

In het contract staat:
Artikel 1 sub 4 en 5 staat:

4) De Verhuurder is niet aansprakelijk voor gebreken aan het gehuurde die de verhuurder bij aanvang van de huur niet kende en niet behoorde te kennen

5) De Verhuurder is niet aansprakelijk voor gebreken aan het gehuurde die na aanvang van deze overeenkomst zijn ontstaan, tenzij deze gebreken zijn ontstaan door grove schuld en/of opzet van de Verhuurder.

Artikel 4 sub 3 staat:

De Verhuurder heeft niet onderzocht of het gehuurde geschikt is voor het voorgenomen gebruik van het gehuurde door Huurder. De Huurder dient zelf te onderzoeken - en is aldus zelf verantwoordelijk - of het gehuurde geschikt is voor het voorgenomen gebruik.

Het contract tussen de golfclub en de gemeente is kraakhelder! De gemeente hoeft niets te doen.

Berthoo Lammers

Fractievoorzitter ONS Noordoostpolder.

Zie ook: https://www.denoordoostpolder.nl/nieuws/82202/ingezonden-column-golfbaan-hospice/