...Ga uit van het denkbare, niet van het haalbare...

Politieke Partij ONS Noordoostpolder

Secretariaat:
de heer E. (Everet) van Dorp
Korte Dreef 8
8302 BS Emmeloord

Everetvandorp@me.com
www.facebook.com/onsnoordoostpolder
#fractieonsnop
M. 06-53140037
fractieonsnop@gmail.com

LEDENVERGADERING

24-01-2018 16:47

(bestaande leden ontvangen per post een uitnodiging!)

 
 
 U bent hierbij van harte uitgenodigd om de Algemene Ledenvergadering (ALV) van de vereniging ONS Noordoostpolder te bezoeken.
Datum: woensdag 1 november 2017
Locatie: Terrazaal (1e verdieping) van ’t Voorhuys in Emmeloord
Aanvang: 19.30 uur
 
Agenda
1.       Welkom en mededelingen
2.       Korte terugblik
3.       Bestuurswisseling
a.       Aftredend/niet herkiesbaar: Doede Pausma (Penningmeester)
b.       Voorgedragen: Martin Mulder (Nagele) – Penningmeester
c.        Voorgedragen: Arjan van de Beek (Bant) – Secretaris
4.       Vaststellen nieuwe Statuten en Huishoudelijk Reglement
5.       Bespreken Verkiezingsprogramma 2018-2022 (concept)
6.       Kandidaatstelling verkiezingslijst + voorstel lijsttrekker
Pauze
7.       Samenwerking
8.       Uitleg lidmaatschap
9.       Uitleg verkiezingscampagne
10.    Rondvraag
Let op: Wilt u zich per e-mail aanmelden bij mij als u naar de ALV komt? U krijgt dan van mij, uiterlijk dinsdag 24 oktober, alle benodigde stukken die we gaan bespreken en vaststellen. Ons verzoek is de stukken te bestuderen en eventuele voorgestelde wijzigingen per e-mail naar het bestuur te sturen. Uw voorstel zal met advies van het bestuur ter stemming worden gebracht op de ALV.
Mocht u vragen hebben dan kunt u contact met mij opnemen. Tot woensdag 1 november!
Met vriendelijke groet,
 
Namens het bestuur van ONS Noordoostpolder,
 
Arjan van de Beek
 
 
Raadslid ONS Noordoostpolder
E-mail: arjanvandebeek@gmail.com | Tel.: 06-26770160
 
U bent hierbij van harte uitgenodigd om de Algemene Ledenvergadering (ALV) van de vereniging ONS Noordoostpolder te bezoeken.
Datum: woensdag 1 november 2017
Locatie: Terrazaal (1e verdieping) van ’t Voorhuys in Emmeloord
Aanvang: 19.30 uur
 
Agenda
1.       Welkom en mededelingen
2.       Korte terugblik
3.       Bestuurswisseling
        a.       Aftredend/niet herkiesbaar: Doede Pausma (Penningmeester)
        b.       Voorgedragen: Martin Mulder (Nagele) – Penningmeester
        c.        Voorgedragen: Arjan van de Beek (Bant) – Secretaris
4.       Vaststellen nieuwe Statuten en Huishoudelijk Reglement
5.       Bespreken Verkiezingsprogramma 2018-2022 (concept)
6.       Kandidaatstelling verkiezingslijst + voorstel lijsttrekker
 
Pauze
 
7.       Samenwerking
8.       Uitleg lidmaatschap
9.       Uitleg verkiezingscampagne
10.    Rondvraag
 
Let op: Wilt u zich per e-mail aanmelden bij mij als u naar de ALV komt? U krijgt dan van mij, uiterlijk dinsdag 24 oktober, alle benodigde stukken die we gaan bespreken en vaststellen. Ons verzoek is de stukken te bestuderen en eventuele voorgestelde wijzigingen per e-mail naar het bestuur te sturen. Uw voorstel zal met advies van het bestuur ter stemming worden gebracht op de ALV.
Mocht u vragen hebben dan kunt u contact met mij opnemen. Tot woensdag 1 november!
Met vriendelijke groet,
 
Namens het bestuur van ONS Noordoostpolder,
 
Arjan van de Beek
 
 
Raadslid ONS Noordoostpolder
E-mail: arjanvandebeek@gmail.com | Tel.: 06-26770160