...Ga uit van het denkbare, niet van het haalbare...

Politieke Partij ONS Noordoostpolder

Secretariaat:
de heer E. (Everet) van Dorp
Korte Dreef 8
8302 BS Emmeloord

Everetvandorp@me.com
www.facebook.com/onsnoordoostpolder
#fractieonsnop
M. 06-53140037
fractieonsnop@gmail.com

Martin Mulder (ONS-Commissie Samenleving) bezoek Taalconferentie

05-02-2020 00:00
Taalconferentie
Op 5 februari werd de werkconferentie Taal georganiseerd door de gemeente Noordoostpolder. Aardig wat mensen kwamen op de bijeenkomst af. Er was dan ook een interessant programma. Wethouder Wijnants (participatie) was de gastheer.
 
Niveau
Interessant was vooral de inleiding van de ervaringsdeskundige Basel Alabdullah, een leraar die uit Syrië is gevlucht en hier een leven opbouwt. Zijn beoordelingen liegen er niet om. Het taalniveau A2, dat voor inburgering als voldoende wordt beschouwd is, volgens hem, volstrekt onvoldoende om in Nederland te werken of zelfs maar te functioneren.
https://ind.nl/Paginas/Inburgering-in-Nederland.aspx
 
Van de 70 succesvolle inburgeraars in de Noordoostpolder die op peildatum 01-01-2020 waren geregistreerd behaalden er 68 het niveau A2. Van de gezinsmigranten kwamen we uit op 28 van de 34. Er zijn in afgelopen 7 jaar 194 DUO leningen aan asielmigranten toegekend. Dit blijkt uit de rapportage van DUO. Een grote groep is nog bezig met inburgeren of heeft uitstel gekregen voor het behalen van het diploma.
 
Olifant in de kamer
De populatie in de Noordoostpolder kent 8% arbeidsmigranten en 7% asielmigranten. De groep arbeidsmigranten (vaak uit de EU en Turkije) hoeft helemaal niet in te burgeren. Zij hebben hiervoor vrijstelling. 
 
Toekomst
Vanaf 2021 worden gemeenten geheel verantwoordelijk voor het inburgeringstraject. Zoals alles in het Sociaal Domein, zal ook dit weer met een bezuiniging voor de rijksoverheid gepaard gaan. Het is goed dat de gemeente voorsorteert op de methodes om hier het beste van te maken. Het is niet goed dat dit hele proces langs de grootste groep anderstaligen heen gaat. Het is onbegrijpelijk dat de gemeente de taaleis niet in de participatie verordening op wil nemen. De enig mogelijke stok achter de deur blijft op die manier buiten beeld.
Martin Mulder (ONS)
 
Taalconferentie
Op 5 februari werd de werkconferentie Taal georganiseerd door de gemeente Noordoostpolder. Aardig wat mensen kwamen op de bijeenkomst af. Er was dan ook een interessant programma. Wethouder Wijnants (participatie) was de gastheer.
Niveau
Interessant was vooral de inleiding van de ervaringsdeskundige Basel Alabdullah, een leraar die uit Syrië is gevlucht en hier een leven opbouwt. Zijn beoordelingen liegen er niet om. Het taalniveau A2, dat voor inburgering als voldoende wordt beschouwd is, volgens hem, volstrekt onvoldoende om in Nederland te werken of zelfs maar te functioneren.
https://ind.nl/Paginas/Inburgering-in-Nederland.aspx
Van de 70 succesvolle inburgeraars in de Noordoostpolder die op peildatum 01-01-2020 waren geregistreerd behaalden er 68 het niveau A2. Van de gezinsmigranten kwamen we uit op 28 van de 34. Er zijn in afgelopen 7 jaar 194 DUO leningen aan asielmigranten toegekend. Dit blijkt uit de rapportage van DUO. Een grote groep is nog bezig met inburgeren of heeft uitstel gekregen voor het behalen van het diploma.
Olifant in de kamer
De populatie in de Noordoostpolder kent 8% arbeidsmigranten en 7% asielmigranten. De groep arbeidsmigranten (vaak uit de EU en Turkije) hoeft helemaal niet in te burgeren. Zij hebben hiervoor vrijstelling. 
Toekomst
Vanaf 2021 worden gemeenten geheel verantwoordelijk voor het inburgeringstraject. Zoals alles in het Sociaal Domein, zal ook dit weer met een bezuiniging voor de rijksoverheid gepaard gaan. Het is goed dat de gemeente voorsorteert op de methodes om hier het beste van te maken. Het is niet goed dat dit hele proces langs de grootste groep anderstaligen heen gaat. Het is onbegrijpelijk dat de gemeente de taaleis niet in de participatie verordening op wil nemen. De enig mogelijke stok achter de deur blijft op die manier buiten beeld.