...Ga uit van het denkbare, niet van het haalbare...

Politieke Partij ONS Noordoostpolder

Secretariaat:
de heer E. (Everet) van Dorp
Korte Dreef 8
8302 BS Emmeloord

Everetvandorp@me.com
www.facebook.com/onsnoordoostpolder
#fractieonsnop
M. 06-53140037
fractieonsnop@gmail.com

Minburgeren

14-06-2019 11:11

Deze maand ontvingen we de cijfers van DUO inzake inburgering.
DUO verstrekt leningen aan inburgeringskandidaten (meestal statushouders) (rond de 10.000 Euro per kandidaat). Deze leningen worden direct overgemaakt aan de organisaties waar de inburgeraar zijn opleiding moet gaan volgen.
Om dit te kunnen monitoren publiceert DUO de uitkomsten op regelmatige basis (zo’n 2 keer per jaar). 
Net als vorig jaar vielen de resultaten ook nu weer tegen. Kandidaten halen zelden, en vaak laat hun inburgeringsdiploma. Daarnaast lezen we in de krant over boterzachte eisen en fouten in het voordeel van de kandidaat. We komen wederom tot de conclusie dat het systeem niet werkt. 
Zowel de inburgeraar als de rest van de samenleving is hiermee slecht geholpen. Mensen integreren niet en hebben moeite om hun draai in de maatschappij te vinden. De mensen in dorpen en wijken zien hun woonplaats veranderen in iets waar ze zich niet meer thuis voelen.
Ook in politiek Den Haag hebben ze dit in de gaten. Per 2020 wordt inburgering een gemeentelijke taak en stoot het rijk dit af. Vast enorm niet bedankt Den Haag.
In 2018 diende ONS een motie in om dit probleem actief aan te pakken in de gemeente Noordoostpolder. De motie haalde het niet. Veel partijen verkozen de ellende nog een jaar langer te laten duren en op hun handen te gaan zitten in plaats van actief aan de gang te gaan en geld vrij te maken om de resultaten te verbeteren. 
We zijn inmiddels benieuwd naar de plannen van het College voor als ze verantwoordelijk worden voor dit proces. Het probleem een jaar langer op zn beloop laten maakte het probleem alleen maar groter..
Bedenk ook dat veel mensen die zich hier vestigen helemaal niet inburgering plichtig zijn (komen uit de Europese Unie). Ook dan zou een programma dat door de gemeente wordt georganiseerd een welkome hulp zijn. Nu is er namelijk niets. De voertaal verandert snel in Pools en Arabisch…
Martin Mulder.
Wilt U de stukken over de inburgering bekijken:
https://www.duo.nl/data/Noordoostpolder.pdf

2019-06-13 Inburgering.pdf (1464600)