...Ga uit van het denkbare, niet van het haalbare...

Politieke Partij ONS Noordoostpolder

Secretariaat:
de heer E. (Everet) van Dorp
Korte Dreef 8
8302 BS Emmeloord

Everetvandorp@me.com
www.facebook.com/onsnoordoostpolder
#fractieonsnop
M. 06-53140037
fractieonsnop@gmail.com

Vragen over verkeersveiligheid Ettenlandse weg

22-09-2014 19:00

Vragen aan het college,

1)     
Is het college
bekend met de onveilige verkeerssituatie voor fietsers aan de Ettenlandse weg?

2)     
De weg is een
erftoegangsweg. Maar er wordt met hoge snelheid gereden waardoor deze onveilig
wordt. Gaat het college hier ook strenger controleren/handhaven?

3)     
Wat gaat het college
doen aan de lawaaihinder die omwonenden ondervinden als er met hoge snelheid
gereden wordt.

De vragen zijn gesteld door Sacha Werkman namens ONS Noordoostpolder.

Klik hier voor de beeldweergave