...Ga uit van het denkbare, niet van het haalbare...

Politieke Partij ONS Noordoostpolder

Secretariaat:
de heer E. (Everet) van Dorp
Korte Dreef 8
8302 BS Emmeloord

Everetvandorp@me.com
www.facebook.com/onsnoordoostpolder
#fractieonsnop
M. 06-53140037
fractieonsnop@gmail.com

Motie Aanleg verlichting (fiets)route Emmeloord – Wellerwaard

18-07-2017 14:49
Onderwerp: Aanleg verlichting (fiets)route Emmeloord – Wellerwaard
 
 
De raad van de gemeente Noordoostpolder, in vergadering bijeen d.d. 10 Juli 2017,
gehoord de beraadslagingen,
 
overwegende dat
De gemeente met de Wellerwaard een locatie heeft ontwikkeld waar veel bezoekers, wandelaars en fietsers verwacht worden en inmiddels komen;
De (fiets)route vanaf Emmeloord, alsmede de parkeerplaats bij de Wellerwaard, voor een groot deel niet verlicht is;
veel (jonge) bezoekers met de fiets naar de Wellerwaard (zullen) gaan;
Veel van deze fietsers tot ’s avonds laat in de Wellerwaard vertoeven;
 
Van mening dat
Een goede verlichting op de (fiets)route van groot belang is;
Door het ontbreken van verlichting op de (fiets)route de veiligheid in het geding is.
 
verzoekt het college
Onderzoek te doen naar de (on)mogelijkheden van aanleg van verlichting op de (fiets)route Emmeloord naar de Wellerwaard, inclusief parkeerplaats Wellerwaard.
Met de resultaten (waaronder kosten, planning etc.) van het onderzoek medio september 2017 terug te komen naar de raad.
 
Stemmen staakten bij 14-14
En gaat over tot de orde van de dagnderwerp: Aanleg verlichting (fiets)route Emmeloord – Wellerwaard
 
 
De raad van de gemeente Noordoostpolder, in vergadering bijeen d.d. 10 Juli 2017,
gehoord de beraadslagingen,
 
overwegende dat
De gemeente met de Wellerwaard een locatie heeft ontwikkeld waar veel bezoekers, wandelaars en fietsers verwacht worden en inmiddels komen;
De (fiets)route vanaf Emmeloord, alsmede de parkeerplaats bij de Wellerwaard, voor een groot deel niet verlicht is;
veel (jonge) bezoekers met de fiets naar de Wellerwaard (zullen) gaan;
Veel van deze fietsers tot ’s avonds laat in de Wellerwaard vertoeven;
 
Van mening dat
Een goede verlichting op de (fiets)route van groot belang is;
Door het ontbreken van verlichting op de (fiets)route de veiligheid in het geding is.
 
verzoekt het college
Onderzoek te doen naar de (on)mogelijkheden van aanleg van verlichting op de (fiets)route Emmeloord naar de Wellerwaard, inclusief parkeerplaats Wellerwaard.
Met de resultaten (waaronder kosten, planning etc.) van het onderzoek medio september 2017 terug te komen naar de raad.
 
 
En gaat over tot de orde van de dagnderwerp: Aanleg verlichting (fiets)route Emmeloord – Wellerwaard
 
 
De raad van de gemeente Noordoostpolder, in vergadering bijeen d.d. 10 Juli 2017,
gehoord de beraadslagingen,
 
overwegende dat
De gemeente met de Wellerwaard een locatie heeft ontwikkeld waar veel bezoekers, wandelaars en fietsers verwacht worden en inmiddels komen;
De (fiets)route vanaf Emmeloord, alsmede de parkeerplaats bij de Wellerwaard, voor een groot deel niet verlicht is;
veel (jonge) bezoekers met de fiets naar de Wellerwaard (zullen) gaan;
Veel van deze fietsers tot ’s avonds laat in de Wellerwaard vertoeven;
 
Van mening dat
Een goede verlichting op de (fiets)route van groot belang is;
Door het ontbreken van verlichting op de (fiets)route de veiligheid in het geding is.
 
verzoekt het college
Onderzoek te doen naar de (on)mogelijkheden van aanleg van verlichting op de (fiets)route Emmeloord naar de Wellerwaard, inclusief parkeerplaats Wellerwaard.
Met de resultaten (waaronder kosten, planning etc.) van het onderzoek medio september 2017 terug te komen naar de raad.
 
 
En gaat over tot de orde van de dag