...Ga uit van het denkbare, niet van het haalbare...

Politieke Partij ONS Noordoostpolder

Secretariaat:
de heer E. (Everet) van Dorp
Korte Dreef 8
8302 BS Emmeloord

Everetvandorp@me.com
www.facebook.com/onsnoordoostpolder
#fractieonsnop
M. 06-53140037
fractieonsnop@gmail.com

Motie over ziekenhuizen ingediend door ONS. CU/SGP en SP raadsbreed aangenomen

26-10-2018 13:34

Onderwerp: Faillissement MC IJsselmeerziekenhuizen

De raad van de gemeente Noordoostpolder, in vergadering bijeen d.d. 25 oktober 2018, gehoord de beraadslagingen,

Constaterende dat

  1. De rechtbank Midden-Nederland vandaag het faillissement heeft uitgesproken van de MC IJsselmeerziekenhuizen, waaronder het MC Zuiderzee en het MC Emmeloord;
  2. De aanrijtijden voor de spoedeisende hulp en acute verloskunde al lastig waren te halen en nu echt in gevaar komen;
  3. Het Antoniusziekenhuis Sneek zich, in overleg met de zorgverzekeraars, bereid heeft verklaard de zorg voor patiënten van de MC IJsselmeerziekenhuizen in Noordoostpolder over te nemen.

Van mening dat

  1. Het onacceptabel is dat aanrijtijden voor spoedeisende hulp en acute verloskunde op korte en lange termijn verslechteren;
  2. Goede en bereikbare ziekenhuiszorg van groot belang is voor Noordoostpolder;

Spreekt uit dat

  1. De continuïteit van spoedeisende en reguliere zorg per direct én in de toekomst noodzakelijk is;
  2. Het voor de gemeente Noordoostpolder onacceptabel is dat aanrijdtijden voor spoedeisende hulp verslechteren en een dringend beroep wordt gedaan op de zorgverzekeraars en alle andere betrokkenen, waaronder de Minister, om spoedeisende hulp beschikbaar te houden;
  3. Antoniusziekenhuis medewerking te verlenen in de afspraak met de zorgverzekeraars om de patiënten van MC IJsselmeerziekenhuizen over te nemen.

 

en gaat over tot de orde van de dag