...Ga uit van het denkbare, niet van het haalbare...

Politieke Partij ONS Noordoostpolder

Secretariaat:
de heer E. (Everet) van Dorp
Korte Dreef 8
8302 BS Emmeloord

Everetvandorp@me.com
www.facebook.com/onsnoordoostpolder
#fractieonsnop
M. 06-53140037
fractieonsnop@gmail.com

Motie Prestatieindicatoren SP-ONS-PvdA en D66 aangenomen

03-07-2020 14:24

De motie prestatieindicatoren is aangenomen. De motie werd samen met de SP en Pvda D66 ingediend.

Het is Martin Mulder van ONS al jaren een doorn in het oog dat de gemeente, lees: ambtelijke dienst, niet in staat is om actuele cijfers aan te leveren. Hierdoor wordt de controlerende taak van het raadslid bemoeilijkt.