...Ga uit van het denkbare, niet van het haalbare...

Politieke Partij ONS Noordoostpolder

Secretariaat:
de heer E. (Everet) van Dorp
Korte Dreef 8
8302 BS Emmeloord

Everetvandorp@me.com
www.facebook.com/onsnoordoostpolder
#fractieonsnop
M. 06-53140037
fractieonsnop@gmail.com

Nieuw GvvP niet van invloed op Centrum planontwikkeling

05-03-2019 11:14

Met verbazing heeft de ONS fractie gisteravond kennis genomen van het feit dat de gemeenteraad - bij  meerderheid- (De PvdA, en SP steunden wel de ONS Motie) het niet nodig vindt eerst het nieuwe GvvP(gemeentelijk Verkeers en Vervoers Plan) af te wachten. En dat terwijl de raad in een eerder stadium het wel van belang achtte dat de ontwikkeling van Emmeloord Centrum met al haar verkeerstromen aan een nieuw GvvP getoetst moet worden. 

De raad vindt het blijkbaar prima dat er ontwikkeld wordt zonder zicht te houden op haar eigen afspraken. Daarmee neemt zij een risico. Wegen aanleggen (Noordzijde) op "gevoel" brengt risico met zich mee als men niet weet wat de verkeersstromen daadwerkelijk gaan worden. 

Onderstaand motie en betoog van fractievoorzitter ONS

2019-03-ONS-Motie-Gvvp.pdf

Voorzitter:

Het GVVP neemt conform de structuurvisie 2025 een hoofdrol in. Maar ook de uitwerkingsagenda pag 18 is er duidelijk over!

“Er moet een Update komen van de verkeersvisie in centrum”

  • Waar staan we nu als Raad in dit proces?
  • Hoe zijn/worden de keuzes nu onderbouwd door het college?

We hebben als raad  nog steeds geen geactualiseerd GvvP en toch doet het college allerlei uitvoeringen die hieraan raken.  Naar de mening van ONS had u dat ook eerst moeten doen want dan zou ook duidelijk worden hoe de verkeersstromen gaan lopen.

De 12.000 autos (plan Provast) gaan straks naar de Noordzijde en scheppen we dezelfde problemen als bij de Nagelerstraat. En college, graag een reactie hoe zich dat verhoudt met het “shared spaced” waar wethouder Simonse over sprak. In Seinpost 2016 staat dat de supermarkten goed bereikbaar moeten zijn met gescheiden bevoorrading.

Waarom besteedt het college financiële middelen aan de KJ straat en de Rotonde zonder dat we een geactualiseerd GvvP hebben en niet weten hoe de verkeersstromen eruit gaan zien? Uit vragen deze maand gesteld door CU/SGP en SP blijkt dat u het rapport Seinpost 2016 ("Marktruimteverkenning Emmeloord centrum 2016".) hanteert als onderligger voor de uitvoering 'Compact Centrum". Waarom heeft u dat rapport niet besproken met de raad? Hoe moet de raad dat rapport beoordelen tav de adviezen?

ANTWOORD

Het rapport Seinpost 2016 spreekt ook over dat een Compact centrum alleen gerealiseerd kan worden door de Lange Nering Oost niet langer te beschouwen als winkelgebied. Dat zal aan de voorraad worden onttrokken. Betekend dat dat er ontnemingsprocedures gaan lopen en dat hier kosten mee gepaard gaan? Terwijl u naar de mening van ONS wel het accent legt op de ontwikkeling van LN Oost.

In hoeverre moet de raad het rapport Seinpost 2016 Serieus nemen als het college gaat uitvoeren wat daar staat.