...Ga uit van het denkbare, niet van het haalbare...

Politieke Partij ONS Noordoostpolder

Secretariaat:
de heer E. (Everet) van Dorp
Korte Dreef 8
8302 BS Emmeloord

Everetvandorp@me.com
www.facebook.com/onsnoordoostpolder
#fractieonsnop
M. 06-53140037
fractieonsnop@gmail.com

ONS Noordoostpolder lanceert 25 maart enquete app over 'de deel'

25-03-2015 13:49

25 maart komt ONS Noordoostpolder met een speciale APP op de markt voor de inwoners van Noordoostpolder. Met deze APP kan met enquêtevragen beantwoorden over hoe zij 'De Deel' in de toekomst zien. En ook of 'De Deel' bij de centrumplanontwikkeling moet worden betrokken.

De APP is voorlopig alleen beschikbaar voor Android toestellen. Via de website van ONS Noordoostpolder kan men de enquête ook invullen. 

De vragen zijn helder en moeten een duidelijk inzicht geven over hoe de bevolking denkt over:

1    De toekomst van De Deel, wat vindt met belangrijk en wat niet bij een ontwikkeling

2    De informatie tot nu toe

3    De betrokkenheid van de bevolking bij keuzes

4    Ook is het Rekenkamerrapport over de Centrumplannen te lezen even als de exploitatiebegroting. Deze laatste zal z.s.m. worden geüpdatet als de nieuwe exploitatiebegroting bekend is. Op dit moment wordt hier door het College aan gewerkt.

 
Lees hier persbericht in DeNoordoostpolder