...Ga uit van het denkbare, niet van het haalbare...

Politieke Partij ONS Noordoostpolder

Secretariaat:
de heer E. (Everet) van Dorp
Korte Dreef 8
8302 BS Emmeloord

Everetvandorp@me.com
www.facebook.com/onsnoordoostpolder
#fractieonsnop
M. 06-53140037
fractieonsnop@gmail.com

ONS 2de lijnszorg verdient een onorthodoxe oplossing.

01-10-2019 16:29

Emmeloord | 1 oktober 2019. Het kan anders, het kan beter

We  bespreken het rapport van de Zorgverkenner dat in juli uitkwam  op 30 september in de Commissie Samenlevingszaken van de Noordoostpolder.

Kort gesteld is ONS  teleurgesteld dat in het rapport de sfeer van “kan niet, wil niet” overheerst. Het rapport getuigt van weinig inventiviteit en is gebaseerd op wat de overheersende  mening in de Zorg- en Verzekeringswereld is geworden. Ergo, alleen voor grootschalig denken is nog plaats. Voor het effect, zorg technisch, maar ook sociaal economisch op de plattelandskernen is geen of weinig aandacht. Zij moeten het doen met alternatieven als wat extra ambulances, digitale zorg (wat dat dan ook mag zijn)  en Zorgtafels. En zoveel mogelijk thuisblijven.  Dat kost minder, zo is de gedachte.

ONS is van mening dat dat onvoldoende is. ONS is ook van mening dat, als wij enige vorm van 2de lijnszorg willen behouden wij het zelf moeten doen, organiseren en wellicht, deels, zelf financieren.

ONS wil dat wij als gemeente daartoe de mogelijkheden actief gaan onderzoeken. Daarbij staat voorop het behoud van SEH  (acute  hulp) en Moeder- en Kind Zorg. Zij is van mening dat, in een regio met een adherentie van 70-80.000 en met een groeipotentieel naar 100.000 als wij erin slagen op dit gebied een functie voor Lelystad te vervullen er zeker mogelijkheden zijn. Wij stellen daarom het volgende voor.

  1. Behoud van Acute Zorg, SEH en Moeder en Kindzorg als uitgangspunt nemen
  2. Projectplan opstellen i.s.m. Urk
  3. Voor de financiering de ca. € 5 miljoen die is geïnvesteerd in de stenen van het Dr Jansen Centrum vrij maken en samen met het Antonius investeren in de opzet van een adequate 2de lijns zorg.
  4. Een exploitatie prognose, zeg Businesscase,  maken van een 2de lijns zorg unit. Een eventueel exploitatie tekort gaan dekken d.m.v. een heffing, zeg bijdrage, per inwoner en bedrijf. Dat kan b.v.  via het WOZ/OZB heffingen systeem of anderszins. Uiteraard samen met Urk.
  5. Het instellen van een werkgroep, bestaande uit College en fractieleden onder onafhankelijk voorzitterschap die eind 2019 rapport dient uit te brengen.

Het moge duidelijk zijn dat dit een onorthodoxe aanpak van de problematiek betekent. Maar ONS wil zich niet zomaar neerleggen bij de conclusies c.q. aanbevelingen van het rapport van de Zorgverkenner. Omdat het de NOP en Urk te weinig brengt en de aantrekkelijkheid van de NOP als woon en werkgebied negatief beïnvloed.

Ik citeer de slotzin het recente mooie  promotiefilmpje van de NOP :  “Uiteindelijk…. is niets onmogelijk”

ONS vraagt medewerking van Raad en College voor een aanpak zoals hier in grote lijnen beschreven.

Fractie ONS Noordoostpolder

Martin Mulder