...Ga uit van het denkbare, niet van het haalbare...

Politieke Partij ONS Noordoostpolder

Secretariaat:
de heer E. (Everet) van Dorp
Korte Dreef 8
8302 BS Emmeloord

Everetvandorp@me.com
www.facebook.com/onsnoordoostpolder
#fractieonsnop
M. 06-53140037
fractieonsnop@gmail.com

ONS bang voor stagnatie ontwikkeling centrum Emmeloord

13-10-2017 14:20

Emmeloord – De fractie van ONS Noordoostpolder zet vraagtekens bij de financiele cijfers van de exploitatiebegroting van het nieuwe Centrumplan Emmeloord. De fractie is van mening dat de begroting veel onzekerheden bevat en het college de financien te rooskleurig voorstelt. ONS is om die reden bang voor grote vertragingen in de uitvoering van de plannen.

De geschatte opbrengst van bijvoorbeeld het veelbesproken Jumbopleintje is volgens de exploitatie bijna 1 miljoen euro. Op dit moment heeft onder meer de BAN en de eigenaar van het Jumbopand grote bezwaren om dit plein vol te bouwen, zoals het plan voorziet. De ONS fractie steunt de ondernemers in hun standpunt. Het college zegt immers dat de gemeente enkel kan faciliteren, maar de ondernemers moeten investeren. Fractievoorzitter Berthoo Lammers: ‘Het college is zich aan het rijk rekenen met twijfelachtige opbrengsten van onder meer het Jumboplein. De kans dat dit plein namelijk daadwerkelijk bebouwd gaat worden is daardoor bijzonder klein in onze ogen en zal zeker leiden tot langdurige procedures. Dat is niet de wijze van een financiele begroting opzetten zoals de ONS fractie dat wenselijk acht. Wij dachten dat het college geleerd zou hebben van de vorige centrumplannen, maar dat lijkt niet het geval’.

Verhuizing Sinke

ONS geeft aan grote zorgen te hebben over de begrote grondopbrengsten. Deze zijn ruim 7.5 miljoen euro. Alle opbrengsten bestaan uit aannames en zijn hoogst onzeker volgens de fractie. Lammers vervolgt: ‘De raad heeft de afgelopen jaren steeds besluiten genomen op basis van aannames, waardoor veel tijd en geld verloren is gegaan. Door nu het raadsvoorstel mbt de grondexploitatie goed te keuren gaan we feitelijk akkoord met gebakken lucht. Allerlei opbrengsten die zeer waarschijnlijk niet reëel zijn. Dat is een zorgelijke ontwikkeling’.

‘Daarnaast is ook de status van Sinke mbt de CWI locatie uiterst onzeker. Het is schrijnend om te zien dat het door het college afgesloten contract met Sinke dermate nadelig is voor de gemeente dat stagnatie in de ontwikkeling op De Deel onvermijdelijk is. ONS is van mening dat de gemeente Sinke aan haar contract moet houden dan wel met Sinke in overleg dient te gaan om een snelle oplossing voor het probleem te realiseren. Het wordt tijd voor daadkrachtig optreden van de gemeente’, zegt Lammers.

De ONS fractie wil gehoor geven aan de wens van bevolking en ondernemers om een begin te maken met de uitvoering van de centrumplannen. ONS wil voortvarend aan de slag en roept het college in de eerste plaats op om de impasse met Sinke te doorbreken. De ONS fractie zal om die reden een motie indienen tijdens de eerstvolgende gemeenteraad. Daarnaast gaat de ONS fractie middels een amendement het college vragen om de exploitatiebegroting te voorzien van alleen de concrete cijfers.