...Ga uit van het denkbare, niet van het haalbare...

Politieke Partij ONS Noordoostpolder

Secretariaat:
de heer E. (Everet) van Dorp
Korte Dreef 8
8302 BS Emmeloord

Everetvandorp@me.com
www.facebook.com/onsnoordoostpolder
#fractieonsnop
M. 06-53140037
fractieonsnop@gmail.com

CU-SGP |ONS: CENTRAAL VERZAMELPUNT GESCHIEDENIS VAN NOORDOOSTPOLDER EEN FEIT

10-07-2019 11:06
ChristenUnie-SGP en ONS: 
Centraal verzamelpunt voor unieke geschiedenis Noordoostpolder.
 
De pioniersgeschiedenis, Schokland, de Zuiderzee: ze maken deel uit van de geschiedenis van Noordoostpolder. Veel vrijwilligers en organisaties houden zich hiermee bezig, vanuit hun eigen perspectief en enthousiasme voor vaak een gedeelte van die geschiedenis. Ze hebben dikwijls een eigen archief met waardevolle informatie, documenten en voorwerpen. “We hebben grote waardering voor alle organisaties en vrijwilligers die zich bezig houden met de eigen, unieke historie van Noordoostpolder. Zij steken hier tijd en energie in, zodat de geschiedenis van dit mooie stukje Nederland bewaard blijft. We denken wel dat het belangrijk is dat de toegankelijkheid van deze informatie zo optimaal mogelijk is. Een centraal verzamelpunt zou hiervoor bij uitstek geschikt zijn”, zo vindt Gerda Knijnenberg-Alblas, raadslid voor ChristenUnie-SGP. 
 
“Het is belangrijk om de geschiedenis van Noordoostpolder te bewaren, te kennen en bekend te maken”, vult Bert Jan Aling, raadslid van ONS aan, “Dat is gemakkelijker als de informatie gecentraliseerd is en dan bij voorkeur op een markante plaats in onze polder. Denk aan bijvoorbeeld het toekomstig Werelderfgoedcentrum Schokland”.
 
Dat geschiedenis populair is onder de inwoners van Noordoostpolder blijkt uit alle belangstelling voor het vorig jaar opgegraven koopvaardijschip in Rutten. De twee kijkdagen werden druk bezocht. De inpoldering leidt tot een beter beeld van de maritieme geschiedenis van Nederland. De pioniersgeschiedenis maakt een belangrijk deel uit van de geschiedenis van de polder. De  drooglegging, het bikkelen om het land bewoonbaar en klaar te maken voor de landbouw en het opstarten van een nieuwe samenleving: het is jonge geschiedenis waarvan de verhalen nog levendig aanwezig zijn. Ook zijn er veel foto’s, documenten en voorwerpen die de geschiedenis van en na de inpoldering vertellen. Bert Jan Aling: “Heel bijzonder dat er zoveel verhalen en foto’s zijn over dat eerste begin van onze polder. Het is goed om deze informatie te bewaren en belangrijk om het verhaal van de polder te blijven vertellen aan toekomstige generaties”.Met de inpoldering van Noordoostpolder is ook een eiland ingepolderd: Schokland, een eiland dat in de late middeleeuwen is ontstaan en na jarenlange strijd tegen het water in 1859 is ontruimd. 
 
Sinds 1995 heeft Schokland de Werelderfgoedstatus, toegekend door Unesco. Er zijn plannen om een Werelderfgoedcentrum te realiseren. Deze bekende en karakteristieke periodes in de (voor)geschiedenis van de Noordoostpolder, maar ook andere, kennen hun eigen informatie, documentatie en voorwerpen die op veel verschillende plekken zorgvuldig worden bewaard. De verwachting is dat van tijd tot tijd nieuwe informatie gevonden wordt, die het waard is bewaard te blijven. “Belangrijk is dat als een proces van centralisatie van informatie in gang wordt gezet, dit in overleg gebeurt met alle organisaties en vrijwilligers die zich hiermee bezighouden. Een goede samenwerking om onze bijzondere geschiedenis overzichtelijk en toegankelijk te kunnen bewaren”, aldus Gerda Knijnenberg-Alblas. “We roepen het college op om hier werk van te maken”. 
 
 
De motie die aangenomen is
 
MOTIE 2019-07-16k
Onderwerp: Centraal verzamelpunt geschiedenis van Noordoostpolder
De raad van de gemeente Noordoostpolder, in vergadering bijeen d.d. 8 juli 2019
gehoord de beraadslagingen,
 
overwegende dat
de archieven van onze geschiedenis op vele plekken in Noordoostpolder zijn te
vinden en verschillende organisaties hiermee aan de slag zijn (zie bijlage met
overzicht),
 
van mening dat
1. we blij zijn met de vele vrijwilligers die zich met dit onderwerp bezig houden;
2. Noordoostpolder een eigen unieke historie kent, zoals de pioniersgeschiedenis, de
geschiedenis van Schokland, de geschiedenis van de Zuiderzee en de tijd
voorafgaand aan het ontstaan van de Zuiderzee (denk aan scheepswrakken en
opgravingen);
3. het belangrijk is om de geschiedenis van Noordoostpolder te bewaren, te kennen
en bekend te maken;
4. toegankelijkheid van de archieven en informatie het kennis nemen van de
geschiedenis vergemakkelijkt en aantrekkelijker maakt;
5. een centraal verzamelpunt van archieven in belangrijke mate bijdraagt aan de
toegankelijkheid,
 
verzoekt het college
1. in de begroting 2020 e.v. op te nemen dat er, in overleg met alle betrokken
partijen, één verzamelpunt komt voor de archieven met betrekking tot de
geschiedenis van Noordoostpolder;
2. het proces om te komen tot één verzamelpunt in te zetten vanaf 2020 en een
locatie hiervoor te bestemmen
en gaat over tot de orde van de dag.i
MOTIE 2019-07-16k
Onderwerp: Centraal verzamelpunt geschiedenis van Noordoostpolder
De raad van de gemeente Noordoostpolder, in vergadering bijeen d.d. 8 juli 2019
gehoord de beraadslagingen,
overwegende dat
de archieven van onze geschiedenis op vele plekken in Noordoostpolder zijn te
vinden en verschillende organisaties hiermee aan de slag zijn (zie bijlage met
overzicht),
van mening dat
1. we blij zijn met de vele vrijwilligers die zich met dit onderwerp bezig houden;
2. Noordoostpolder een eigen unieke historie kent, zoals de pioniersgeschiedenis, de
geschiedenis van Schokland, de geschiedenis van de Zuiderzee en de tijd
voorafgaand aan het ontstaan van de Zuiderzee (denk aan scheepswrakken en
opgravingen);
3. het belangrijk is om de geschiedenis van Noordoostpolder te bewaren, te kennen
en bekend te maken;
4. toegankelijkheid van de archieven en informatie het kennis nemen van de
geschiedenis vergemakkelijkt en aantrekkelijker maakt;
5. een centraal verzamelpunt van archieven in belangrijke mate bijdraagt aan de
toegankelijkheid,
verzoekt het college
1. in de begroting 2020 e.v. op te nemen dat er, in overleg met alle betrokken
partijen, één verzamelpunt komt voor de archieven met betrekking tot de
geschiedenis van Noordoostpolder;
2. het proces om te komen tot één verzamelpunt in te zetten vanaf 2020 en een
locatie hiervoor te bestemmen
en gaat over tot de orde van de dag.