...Ga uit van het denkbare, niet van het haalbare...

Politieke Partij ONS Noordoostpolder

Secretariaat:
de heer E. (Everet) van Dorp
Korte Dreef 8
8302 BS Emmeloord

Everetvandorp@me.com
www.facebook.com/onsnoordoostpolder
#fractieonsnop
M. 06-53140037
fractieonsnop@gmail.com

ONS dient donderdagavond een motie in de Raad in over Subtropisch zwembad

28-05-2020 14:02

Emmeloord, donderdag 28 mei | Bert Jan Aling (vice-fractievoorzitter van ONS ) zal vanavond een motie indienen over het zwembad.
ONS wil met een motie vragen om een doorrekening van het college met 150-duizend, 200-duizend en 250-duizend bezoekers per jaar voor een Bosbad met een wildwaterbaan, een glijbaan, een bubbelbad en een golfslagbad.

Zie ook omroep Flevoland

 

 

 

Bert Jan Aling

M O T I E  2020-05-

Onderwerp: Zwembad Bosbad
De raad van de gemeente Noordoostpolder, in vergadering bijeen d.d. 28 mei 2020,
gehoord de beraadslagingen,

overwegende dat

 1. Het college (nog)onvoldoende gehoor heeft gegeven aan de door de raad vastgestelde motie (2018-07-10s) om de bouw van een subtropisch zwemparadijs te onderzoeken;
 2. Een ingrijpende renovatie van zwembad het Bosbad, waarbij we uitgaan van een budget van ruim € 14 miljoen niet uitgesloten wordt;
 3. Uit onderzoek blijkt dat de bevolking meer recreatieve mogelijkheden wenst voor het zwembad het Bosbad,

van mening dat

 1. Renovatie noodzakelijk is;
 2. Er in het huidige plan weinig extra recreatieve beleving wordt gecreëerd; 
 3. Hierdoor het zwembad voor recreatief zwemmen, nagenoeg niet interessanter wordt, waardoor er geen substantieel extra bezoekers worden getrokken;
 4. Wanneer het zwembad het Bosbad ingrijpend verbouwt wordt, deze verbouwing niet ‘meer van het zelfde moet bieden’ maar een beduidend extra surplus dient te hebben zodat de investeren een meerwaarde kent;
 5. Het bouwen van een subtropisch zwembad een (extra) investering vergt, en daarmee voldoet aan het ambitieniveau gesteld in de motie (2018-07-10s) en daarmee aan de wens van de bevolking wordt voldaan;
 6. Daarmee een gerichte recreatieve doelgroep iets bijzonders, zoals een subtropisch zwemparadijs (met bijvoorbeeld een wildwaterbaan, magic oval, tube slide, bubbelbad en een golfslagbad) wordt geboden en hierdoor de bezoekers aantallen en verblijfsduur substantieel omhoog zullen gaan;
 7. De gemeente Noordoostpolder zich met een subtropisch zwembad op de kaart zal zetten en zich aantrekkelijk maakt voor haar huidige inwoners, haar regio, maar zeker ook voor haar nieuwe inwoners om in de Noordoostpolder te vestigen.

verzoekt het college

 1. invulling te geven aan de motie uit 2018 (2018-07-10s) en alsnog het bouwen van een subtropisch zwemparadijs door te rekenen met daarin opgenomen minimaal de faciliteiten die we bij een naburig zwembad kunnen vinden (wildwaterbaan, magic oval, tube slide, bubbelbad en een golfslagbad);
 2. dit door te rekenen met de volgende scenario’s qua bezoekers aantallen: 150.000; 200.000 en 250.000 en daarbij tevens op te nemen wat de totale lasten van Het Bosbad zijn (zoals subsidies aan het zwembad, afschrijving van gebouw en inventaris, (berekende) rentekosten, onderhoudskosten die niet door zwembad Het Bosbad worden betaald, etc.);
 3. op basis van de uitkomsten direct na de zomer een voorstel te presenteren met drie varianten incl. de alle structurele lasten

 ONS heeft ook een enquete gehouden. Rond de 150 personen hebben meegedaan. Onderstaand de uitkomst.