...Ga uit van het denkbare, niet van het haalbare...

Politieke Partij ONS Noordoostpolder

Secretariaat:
de heer E. (Everet) van Dorp
Korte Dreef 8
8302 BS Emmeloord

Everetvandorp@me.com
www.facebook.com/onsnoordoostpolder
#fractieonsnop
M. 06-53140037
fractieonsnop@gmail.com

ONS legt vinger op zere plek: Bijna niemand slaagt voor inburgeringsexamen. 1.4 miljoen euro weggegooid geld!

19-11-2018 12:40
Regelmatig vraagt de ONS-fractie de inburgeringsresultaten van onze nieuwe polderbewoners op bij DUO (de Dienst Uitvoering Onderwijs). Hierdoor zijn we op de hoogte van de resultaten van de
inburgeringscursussen voor mensen die, als statushouder, in de Noordoostpolder zijn komen wonen.
Deze zomer confronteerde Berthoo Lammers de gemeenteraad met het resultaat van de afgelopen drie jaar. Wat bleek; geen enkele statushouder had zijn inburgeringscursus met goed gevolg afgerond!
 
Daaruit volgde de vraag wat er nou toch aan de hand is. In eerste instantie werd ONS verteld door ambtelijke medewerkers dat de cijfers van DUO onjuist waren. Dit bleek echter niet het geval. DUO verzekerde de gemeente dat de cijfers wel degelijk kloppen.Het model is nu dat de statushouder op inburgeringscursus moet, de statushouder daarvoor een lening afsluit bij DUO. DUO geeft dit geld aan de opleider die daarvoor de cursus organiseert (hier is dat ROC Friese Poort) waarmee de statushouder kan inburgeren. Als de resultaten gedurende lange tijd 0 zijn wordt het tijd om je daar iets bij af te vragen. Krijgen we alleen maar inburgeraars in onze gemeente die niet in staat zijn in te burgeren? Voldoet de opleiding wel, of is er iets anders aan de hand? De betaalde bedragen zijn immers niet gering (een inburgeringslening is maximaal € 10.000, die alleen als het lukt om te slagen wordt kwijtgescholden. Als gemeente huisvesten wij honderden statushouders die dus allemaal niet geslaagd zijn voor hun hun inburgeringscursus, maar wel hun lening nog moeten afbetalen.
 
Inmiddels is de Nationale Ombudsman er achter. ‘Een valse start’ heet zijn rapport. Jammer dat we door het wegkijken 4 jaar hebben verloren op dit dossier en een groot bedrag hebben uitgegeven  er resultaat voor de inburgeraar en de andere inwoners. Inmiddels hebben minister Koolmees wethouder Wijnants het licht gezien en gaat het proces per 2020 veranderen. ONS hoopt op verbetering en zal daaraan, waar mogelijk, bijdragen.Regelmatig vraagt de ONS-fractie de inburgeringsresultaten van onze nieuwe polderbewoners op bij DUO (de Dienst Uitvoering Onderwijs). Hierdoor zijn we op de hoogte van de resultaten van de
inburgeringscursussen voor mensen die, als statushouder, in de Noordoostpolder zijn komen wonen.
Deze zomer confronteerde Berthoo Lammers de gemeenteraad met het resultaat van de afgelopen drie jaar. Wat bleek; geen enkele statushouder had zijn inburgeringscursus met goed gevolg
afgerond!
 
Daaruit volgde de vraag wat er nou toch aan de hand is. In eerste instantie werd ONS verteld door ambtelijke medewerkers dat de cijfers van DUO onjuist waren. Dit bleek echter niet het geval. DUO
verzekerde de gemeente dat de cijfers wel degelijk kloppen.Het model is nu dat de statushouder op inburgeringscursus moet, de statushouder daarvoor een lening afsluit bij DUO. DUO geeft dit geld aan de opleider die daarvoor de cursus organiseert (hier is
dat ROC Friese Poort) waarmee de statushouder kan inburgeren. Als de resultaten gedurende lange tijd 0 zijn wordt het tijd om je daar iets bij af te vragen. Krijgen we alleen maar inburgeraars in onze gemeente die niet in staat zijn in te burgeren? Voldoet de opleiding
wel, of is er iets anders aan de hand? De betaalde bedragen zijn immers niet gering (een inburgeringslening is maximaal € 10.000, die alleen als het lukt om te slagen wordt kwijtgescholden. Als gemeente huisvesten wij honderden statushouders die dus allemaal niet geslaagd zijn voor hun hun inburgeringscursus, maar wel hun lening nog moeten afbetalen.
 
Inmiddels is de Nationale Ombudsman er achter. ‘Een valse start’ heet zijn rapport. Jammer dat we door het wegkijken 4 jaar hebben verloren op dit dossier en een groot bedrag hebben uitgegeven  er resultaat voor de inburgeraar en de andere inwoners. Inmiddels hebben minister Koolmees wethouder Wijnants het licht gezien en gaat het proces per 2020 veranderen. ONS hoopt op verbetering en zal daaraan, waar mogelijk, bijdragen.