...Ga uit van het denkbare, niet van het haalbare...

Politieke Partij ONS Noordoostpolder

Secretariaat:
de heer E. (Everet) van Dorp
Korte Dreef 8
8302 BS Emmeloord

Everetvandorp@me.com
www.facebook.com/onsnoordoostpolder
#fractieonsnop
M. 06-53140037
fractieonsnop@gmail.com

ONS: TERUGDRAAIEN MANTELZORGCOMPLIMENT KWALIJKE ZAAK!

12-07-2019 00:08

Verhoging compliment voor mantelzorgers teruggedraaid

Noordoostpolder • Maandag 8 juli 2019 | 23:03

Het bedrag dat mantelzorgers krijgen in Noordoostpolder wordt toch niet verhoogd van 60 naar 150 euro. Dat heeft de lokale politiek maandagavond besloten.

Met het zogenoemde mantelzorgerscompliment wil de gemeente Noordoostpolder waardering uitspreken voor mensen die hun naasten verzorgen. Het compliment was 60 euro, maar werd na een motie vorig jaar november verhoogd naar 150 euro. Volgens de ChristenUnie-SGP slokt de verhoging een groot deel van het budget voor de mantelzorg op. De partij diende daarom een motie in om de verhoging terug te draaien. 

Het bedrag kan door de mantelzorger zelf of door de persoon die wordt verzorgd worden aangevraagd en wordt in december uitgereikt. De gemeente wil het budget dat overblijft onder meer gebruiken voor het werven en trainen van extra vrijwilligers. Hierdoor kunnen mantelzorgers af en toe eens tijd voor zichzelf nemen.

Alleen ONS en CDA bleven de verhoging van het mantelzorg compliment, die vorig jaar was afgesproken, steunen. De verandering werd in 2018 niet voor niets doorgevoerd. Mantelzorgers hadden grote problemen om adequate respijtzorg te vinden, de diensten van Carrefour zijn kostbaar en het compliment werd zonder controle uitgekeerd aan een ieder die dit aanvroeg (vaak meerdere complimenten op 1 adres).

MOTIE INGEDIEND DOOR CU/SGP DIE DE REGELING TERUGDRAAIT

Onderwerp: Ondersteunen mantelzorgers 

De raad van de gemeente Noordoostpolder, in vergadering bijeen d.d. 8 juli 2019 gehoord de beraadslagingen, 

overwegende dat 
1. de motie "Mantelzorgerscompliment" op 12 november 2018 is aangenomen; 
2. het mantelzorgerscompliment hierdoor is gestegen van €60 naar €150; 
3. deze verhoging uit het bestaande budget (€258.000) gefinancierd moet worden; 
4. de afgelopen drie jaar gebruik is gemaakt van het mantelzorgerscompliment door gemiddeld 1100 mantelzorgers per jaar en dus een extra belasting van €99.000 op het budget betekent;
5. hierdoor andere gezamenlijke activiteiten voor mantelzorgers niet worden georganiseerd, zoals het werven en trainen van respijtzorgvrijwilligers welke de mantelzorgers wat tijd voor zichzelf kunnen geven(adempauze); 
6. dit het eerste jaar is dat de verhoging zou worden uitgekeerd, maar het nog niet is gebeurd, 

van mening dat 
1. aandacht voor alle mantelzorgers van belang/noodzakelijk is; 
2. de verhoging van het mantelzorgerscompliment ten koste gaat van noodzakelijke ondersteuning van mantelzorgers; 
3. de verhoging van het mantelzorgerscompliment niet uit het bestaande budget gefinancierd kan worden; 
4. mantelzorgers veel zorg uit handen van de Gemeente Noordoostpolder nemen; 
5. ondersteunende activiteiten waaronder respijtzorgvrijwilligers werven noodzakelijk is; 
6. de verhoging nog teruggedraaid kan worden nu deze nog niet is uitgekeerd en de waarde betrouwbare overheid niet wordt aangetast, 

verzoekt het college 
1. de verhoging van het mantelzorgerscompliment uit de motie van 12 november 2018 terug te draaien; 
2. uitgangspunten en voorwaarden voor het mantelzorgerscompliment aan  te scherpen conform de memo van het college van 20 juni 2019