...Ga uit van het denkbare, niet van het haalbare...

Politieke Partij ONS Noordoostpolder

Secretariaat:
de heer E. (Everet) van Dorp
Korte Dreef 8
8302 BS Emmeloord

Everetvandorp@me.com
www.facebook.com/onsnoordoostpolder
#fractieonsnop
M. 06-53140037
fractieonsnop@gmail.com

ONS Noordoostpolder laat zich informeren over de financien van de gemeente.

12-06-2018 15:32

Dinsdagavond 12 juni kregen Martin Mulder en zijn collega fractieleden Bert-Jan Aling en Huib van der Wal uitleg over de financiële kant van het besturen van een gemeente. Voor de pauze presenteerde René Stigt (clustermanager financiën van de gemeente) de financiële stukken (begrotingen en rapportages). Daarna presenteerde de plv. griffier van de gemeente Almere, Boukje Elgersma, een interessant systeem om de cijfers te analyseren, om als gemeenteraad beter haar taak te kunnen uitvoeren.
De gemeente haalt ieder jaar een (klein) resultaat. Dit wordt meestal aan de beleidsreserve toegevoegd. Voor sommige diensten (begraven, rioolrechten en dergelijke) blijft het geld in de betreffende pot. Voor het sociaal domein (het grootste deel van de gemeentebegroting) is er een koepelreserve sociaal domein waarbinnen klappen worden opgevangen en meevallers worden afgeroomd. Voornemen van het rijk is om de koepelreserve af te schaffen (regeerakkoord) .
Voor de raad blijven de diverse rapportages en (deel)nota’s van groot belang. Als raad heb je belang bij tijdige financiële informatie, maar ook aan regelmatige andere informatie (bijvoorbeeld: hoeveel jeugdzorgbeschikkingen zijn er dit jaar al gegeven, hoeveel mensen ontvangen bijstand en nog veel andere zaken). Vooral voor uitbreiding van deze informatiestroom zal ONS in de Ronde Tafel Gesprekken en gemeenteraad pleiten.
Iets wijzer en met een paar goede ideeën konden de bezoekers om een uurtje of 10 weer huiswaarts. In de ONS-fractie gaan we overleggen wat de raad met deze informatie en aanbevelingen kan doen.

Huib van der Wal
Martin Mulder
Bert Jan Aling