...Ga uit van het denkbare, niet van het haalbare...

Politieke Partij ONS Noordoostpolder

Secretariaat:
de heer E. (Everet) van Dorp
Korte Dreef 8
8302 BS Emmeloord

Everetvandorp@me.com
www.facebook.com/onsnoordoostpolder
#fractieonsnop
M. 06-53140037
fractieonsnop@gmail.com

ONS Noordoostpolder leverde terechte kritiek op functioneren Wethouder Poppe

29-01-2015 14:36

BIJDRAGE ONS NOORDOOSTPOLDER
 

Voorzitter,

De ONS fractie heeft kennis genomen van de beantwoording door het college op vragen van D66 tijdens het vragenuurtje bij de RTG in januari.

De ONS fractie  heeft een aantal vragen aan de wethouder die wij graag beantwoord zien alvorens we in de tweede termijn met de raad in debat kunnen.

Ook zullen we in de tweede termijn ons statement afgeven over dit agendapunt.

Tijdens de beantwoording in de RTG op vragen over het burgerinitiatief Kennemerlandlaan werd er door de wethouder expliciet gezegd dat het college het voorgestelde burgerinitiatief niet wenst uit te voeren.   "Ik doe het niet..."! Waren de woorden van de wethouder. Een uitspraak, gefundeerd op het feit dat er vlgs de wethouder te hoge kosten aan verbonden waren aan de uitvoering van dit burgerinitiatief, nml: tussen de 30.000 en 40.000 euro. Echter één week later kwamen de werkelijke kosten van het burgerinitiatief, 19.125 euro.

Voorzitter, mijn fractie wenst een inhoudelijke beantwoording en heeft de volgende vragen,

1)Was het niet beter geweest vooroverleg te voeren met uw ambtenaar?

Zo ja, Waarom heeft u er dan voor gekozen om dat niet te doen?
Zo nee, waarom stelt u dan achteraf de bedragen bij naar 19.000 ipv van 30.000-40.000

2)Was u als verantwoordelijk wethouder wel op de hoogte van de kaders van dit burgerinitiatief? (deel van de kennemerlandlaan)

Zo ja, waarom geeft de wethouder dan de verkeerde bedragen door.
Zo nee, waarom stelt hij dan zo resoluut “…ik doe het niet…?

 

3)Vond u een verder uitdieping van dit burgerinitiatief dan niet wenselijk?

En waarom heeft u dat dan niet gedaan? En was een feed-back daarna in de commissie, mogelijk met nieuwe adviesvoorstellen,  dan niet de beste oplossing geweest?

4)Zowel in de BOR als in het collegeprogramma staat “burgerinitiatief” hoog in het vaandel. Het College en de Raad hebben dat enthousiast omarmt.

BOR

“….Omdat de openbare ruimte ‘van ons allemaal’ is, is het belangrijk dat wensen van inwoners zo veel mogelijk gehoord worden…..”

BOR flyer

“Zeker wanneer het om een gebied gaat waar maar een deel van de inwoners mee te maken heeft. Daar moeten we ruimte geven aan ideeën uit de directe omgeving. Denk aan een woonwijk, straat en bedrijventerrein.”

Collegeprogramma Artikel:”Vitale Samenleving”:
In uw collegeprogramma staat onder We willen inwoners meer invloed geven op de inrichting en meer ruimte geven om mee te helpen in het beheer. Zo bepaalt de buurt welke ‘plus’ de woonomgeving krijgt, boven de basisinspanning die de gemeente levert.

 

a.Op welke specifieke onderdelen is het verzoek van de bewoners van de Kennemerlandlaan niet passend als burgerinitiatief inzake de BOR en Collegeprogramma?

b. Hoe rijmt dat met uw (totale)uitspraak: “Ik doe het niet”. Hoe kan de bevolking dan weten wanneer u het wel doet? Door de motie van D66 naar de indieners van het burgerinitiatief te sturen zoals u schetst?

 

De laatste vraag voorzitter,

1)      Vindt de Wethouder dat alle mogelijke middelen om samen met de bewoners te komen tot het uitvoeren van dit burgerinitiatief ten volle zijn benut?

a.        zo ja: waaruit blijkt dat dan en bent u dan tevreden over het resultaat en over de wijze waarop u dit met de commissie gecommuniceerd?

b.      Zo nee, op welke wijze gaat u uw communicatie veranderen en wanneer kan de Raad daarvan het gewenste resultaat over verwachten?