...Ga uit van het denkbare, niet van het haalbare...

Politieke Partij ONS Noordoostpolder

Secretariaat:
de heer E. (Everet) van Dorp
Korte Dreef 8
8302 BS Emmeloord

Everetvandorp@me.com
www.facebook.com/onsnoordoostpolder
#fractieonsnop
M. 06-53140037
fractieonsnop@gmail.com

ONS kiest voor vernieuwen Marknesserbrug

18-09-2015 16:29

ONS NOORDOOSTPOLDER: MARKNESSERBRUG VERNIEUWEN.

Emmeloord,  18 september  2015 | ONS Noordoostpolder gaat in de RTG Wonen aanstaande maandag voorstellen om de Marknesserbrug, de brug bij de ‘Golfslag’ te vervangen door een nieuwe brug. Naar aanleiding van de memo over de risico-inventarisaties en kostenstructuur voor het nieuw bouwen dan wel renoveren van de Marknesserbrug van het College van BenW is de fractie van ONS Noordoostpolder tot de conclusie gekomen dat nieuwbouw de voorkeur heeft.

 

Memo

Destijds heeft de fractie van ONS nog besloten dat renovatie de beste oplossing was. Dit ingegeven door het feit dat bezuinigingen toen de boventoon voerden en het voor diezelfde fractie niet te verantwoorden was om 4,5 miljoen euro te steken in de nieuwbouw van de Marknesserbrug. Echter, mede naar aanleiding van de memo door het College zijn er voor de ONS-fractie zwaarwegender argumenten naar voren gekomen om tóch te kiezen voor nieuwbouw. Alle eerder getoonde varianten tot renovatie van de brug leveren op langere termijn naar nu blijkt niet het gewenste effect op.

 

Veiligheid

"Veiligheid van onze inwoners en bezoekers van onze gemeente dient de boventoon te voeren", aldus Arjan van de Beek, woordvoerder van de ONS fractie in deze casus. "Dat daarbij de kosten hoger zijn dan de kosten voor renovatie, daar zijn wij ons terdege van bewust". De ONS-fractie is van mening dat nieuwbouw een langere termijn oplossing is en daardoor uiteindelijk een goedkopere oplossing is dan renovatie. Verder is de ONS-fractie van mening dat de doorstroom van verkeer beter wordt, omdat de brug hoger kan worden, zodat veel recreatief vaarverkeer onder de brug door kan varen. De brug hoeft zodoende minder vaak open, hetgeen vooral zomers voor minder opstoppingen zorgt. Daarnaast wordt het fietspad verbreed en niet “gehinderd” door de pylonen van de brug wat de veiligheid en doorstroming ten goede komt.

De extra financiering die nodig is voor nieuwbouw zal naast het beschikbare geld uit de post “bestemmingsreserve vervanging bruggen” moeten komen uit het Reserve Beleidsplan.