...Ga uit van het denkbare, niet van het haalbare...

Politieke Partij ONS Noordoostpolder

Secretariaat:
de heer E. (Everet) van Dorp
Korte Dreef 8
8302 BS Emmeloord

Everetvandorp@me.com
www.facebook.com/onsnoordoostpolder
#fractieonsnop
M. 06-53140037
fractieonsnop@gmail.com

ONS Noordoostpolder stelt vragen over "Hotel Noordoostpolder" te Bant

15-11-2015 13:46

Naar aanleiding van de rechtszaak die is aangespannen door omwonenden van Hotel Noordoostpolder te Bant en het nieuwsitem verzorgd door omroep Flevoland, heeft de ONS fractie enkele vragen.

De omwonenden geven aan dat Hotel Noordoostpolder geen hotel is. Als bezoeker of als gast kun je niet zo naar binnen lopen, er kan niet rechtstreeks een kamer geboekt worden en ook niet via internet, zo blijkt uit het nieuwsitem van Omroep Flevoland. Verder is gebleken dat er geen mogelijkheid is om ter plekke een maaltijd te nuttigen, zij het als hotelgast, zij het als bijvoorbeeld een toerist die trek heeft. De deur zit immers op slot. Daarnaast wordt gezegd dat er mensen langer dan 3 maanden in het ‘hotel’ verblijven.

Wij vragen ons af of u als college ook gehandhaafd heeft en wij hebben hierover dan ook meerdere vragen:

1. Het lijkt ons niet de eerste keer dat omwonenden hierover hun beklag doen bij de gemeente. Hoe en op welke wijze  is  de gemeente omgegaan met de signalen van omwonenden?

2. Als u niets gedaan heeft, wat was dan de politieke beweegreden om niets te doen?

3. Heeft de wethouder getoetst of ‘Hotel Noordoostpolder’ zich gehouden heeft aan de eerdere uitspraak van de Rechter in deze zaak? Zo ja, op welke wijze heeft het college dan gehandhaafd?

4. Is het College nog steeds van mening dat de term Hotel van toepassing is op het object te Bant en op welke argumenten vindt u dat?

5. Betreurt het college het dat het wederom aankomt op een rechtzaak aangespannen door de omwonenden?

Zie ook  Omroep Flevoland