...Ga uit van het denkbare, niet van het haalbare...

Politieke Partij ONS Noordoostpolder

Secretariaat:
de heer E. (Everet) van Dorp
Korte Dreef 8
8302 BS Emmeloord

Everetvandorp@me.com
www.facebook.com/onsnoordoostpolder
#fractieonsnop
M. 06-53140037
fractieonsnop@gmail.com

ONS NOORDOOSTPOLDER: TAALEIS GOED INSTRUMENT, GEBRUIK DEZE!

29-06-2019 21:26
 
“Als er een wet is, waarom passen we die dan niet toe?”
 
PARTICIPATIEWET
De ONS fractie maakt zich ernstig zorgen over de taalbeheersing van
nieuwkomers in de Noordoostpolder. Voor een uitkering in het kader van de
Participatiewet (vroeger heette dat een bijstandsuitkering) moet men aantonen
de Nederlandse taal voldoende te beheersen. Hiertoe zijn door het Rijk drie
methodes gedefinieerd: men moet 8 jaar Nederlandstalig onderwijs hebben
gevolgd, het inburgeringsexamen hebben behaald of een ander document
overleggen waaruit blijkt dat men de Nederlandse taal beheerst. Inburgeraars
krijgen 3 jaar de tijd om aan de inburgeringsplicht te voldoen.
 
INBURGERING
In 2016 waren er 75 (asielgerechtigde) inburgeraars, in 2017 waren dit er 26 en in
2018 verwelkomden we 42 inburgeraars in de Noordoostpolder.
Inmiddels zijn er uit de groep van 2016 (die nu dus ingeburgerd zou moeten zijn)
slechts 17 personen door de inburgering heen gekomen. Voor een groep van 58
mensen is dit echter nog niet het geval (dat is dus ongeveer 77%). Van de groepen
uit 2017 en 2018 is tot op heden nog niemand ingeburgerd.
De cijfers zijn afkomstig van het DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs, ministerie van
Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Voortgangscijfers inburgering
Noordoostpolder)
 
ANDERE NIEUWKOMERS
Naast de mensen die hier moeten inburgeren, meestal niet westerse nieuwkomers,
kent de polder ook een groot aantal buitenlanders die niet hoeven in te burgeren.
Voorbeelden zijn mensen met een EU paspoort en mensen uit een land waarmee
een verdrag is (Turkije is het bekendste voorbeeld). Hiervoor geldt geen
inburgeringsverplichting. Helaas geldt voor een aantal mensen uit deze groep
eveneens dat ze de Nederlandse taal niet machtig zijn.
 
MOTIE
ONS zal tijdens de behandeling van de Jaarrekening 2018 op 8 juli a.s. een motie
indienen en het college verzoeken dit wettelijke instrument in gebruik te nemen
om de taaleis af te dwingen en de sanctionering in de participatie-verordening
op te nemen. Van vermindering van de uitkering, in het geval van onwil of lage
prioriteitstelling door de uitkeringsgerechtigde, is tot op heden in de
Noordoostpolder geen sprake! Het is niet voor niets dat staatssecretaris Van Ark
de taaleis in de afgelopen jaren heeft doorgevoerd. ONS wil dat het College van 
Burgemeester en Wethouders dit tot beleid maakt. Zowel de
uitkeringsgerechtigde als de maatschappij hebben er uiteindelijk voordeel van
als iedereen Nederlands spreekt.
 
Martin Mulder
Martin Mulder ONS NoordoostpolderONS NOORDOOSTPOLDER: TAALEIS GOED INSTRUMENT, GEBRUIK DEZE!
“Als er een wet is, waarom passen we die dan niet toe?”
 
PARTICIPATIEWET
De ONS fractie maakt zich ernstig zorgen over de taalbeheersing van
nieuwkomers in de Noordoostpolder. Voor een uitkering in het kader van de
Participatiewet (vroeger heette dat een bijstandsuitkering) moet men aantonen
de Nederlandse taal voldoende te beheersen. Hiertoe zijn door het Rijk drie
methodes gedefinieerd: men moet 8 jaar Nederlandstalig onderwijs hebben
gevolgd, het inburgeringsexamen hebben behaald of een ander document
overleggen waaruit blijkt dat men de Nederlandse taal beheerst. Inburgeraars
krijgen 3 jaar de tijd om aan de inburgeringsplicht te voldoen.
 
INBURGERING
In 2016 waren er 75 (asielgerechtigde) inburgeraars, in 2017 waren dit er 26 en in
2018 verwelkomden we 42 inburgeraars in de Noordoostpolder.
Inmiddels zijn er uit de groep van 2016 (die nu dus ingeburgerd zou moeten zijn)
slechts 17 personen door de inburgering heen gekomen. Voor een groep van 58
mensen is dit echter nog niet het geval (dat is dus ongeveer 77%). Van de groepen
uit 2017 en 2018 is tot op heden nog niemand ingeburgerd.
De cijfers zijn afkomstig van het DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs, ministerie van
Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Voortgangscijfers inburgering
Noordoostpolder)
 
ANDERE NIEUWKOMERS
Naast de mensen die hier moeten inburgeren, meestal niet westerse nieuwkomers,
kent de polder ook een groot aantal buitenlanders die niet hoeven in te burgeren.
Voorbeelden zijn mensen met een EU paspoort en mensen uit een land waarmee
een verdrag is (Turkije is het bekendste voorbeeld). Hiervoor geldt geen
inburgeringsverplichting. Helaas geldt voor een aantal mensen uit deze groep
eveneens dat ze de Nederlandse taal niet machtig zijn.
 
MOTIE
ONS zal tijdens de behandeling van de Jaarrekening 2018 op 8 juli a.s. een motie
indienen en het college verzoeken dit wettelijke instrument in gebruik te nemen
om de taaleis af te dwingen en de sanctionering in de participatie-verordening
op te nemen. Van vermindering van de uitkering, in het geval van onwil of lage
prioriteitstelling door de uitkeringsgerechtigde, is tot op heden in de
Noordoostpolder geen sprake! Het is niet voor niets dat staatssecretaris Van Ark
de taaleis in de afgelopen jaren heeft doorgevoerd. ONS wil dat het College van 
Burgemeester en Wethouders dit tot beleid maakt. Zowel de
uitkeringsgerechtigde als de maatschappij hebben er uiteindelijk voordeel van
als iedereen Nederlands spreekt.
Noot voor de redactie
Martin Mulder ONS Noordoostpolder