...Ga uit van het denkbare, niet van het haalbare...

Politieke Partij ONS Noordoostpolder

Secretariaat:
de heer E. (Everet) van Dorp
Korte Dreef 8
8302 BS Emmeloord

Everetvandorp@me.com
www.facebook.com/onsnoordoostpolder
#fractieonsnop
M. 06-53140037
fractieonsnop@gmail.com

ONS vindt zorgvisie vaag en onvoldoende en mist ambitie

17-04-2020 14:28


Willen de inwoners dit wel ?
In de eerste digitale raadsvergadering kwam de Gezamenlijke Visie Gezondheidszorg in Noordelijk Flevoland ter sprake. De ONS fractie vindt dit jammer
Spoedeisende eerste hulp (SEH) en Moeder- en Kindzorg (verloskunde) komen niet meer in de visie voor. Deze belangrijke zaken worden met dit document definitief wegbezuinigd. ONS vindt dit geen goede ontwikkeling voor de gemeente. Mensen die meer dan poliklinische zorg nodig hebben moeten dan altijd buiten de polder worden geholpen. Ook voor relatief eenvoudige behandelingen. Een uitgekleed zorgaanbod is naar de mening van ONS een reden voor mensen zich niet in de polder te vestigen en dat schaadt de toekomstige ontwikkeling van de gemeente en van Emmeloord als centrumplaats voor de regio.


Financiële consequenties

Het financiële plaatje is niet duidelijk. Het voorbereiden en inrichten van een zorgplein is belegd bij ziekenhuizen, zorgverzekeraars en beleggers. Tot op heden is er ook nagenoeg niets bekend over de nieuwbouw en de financiële consequenties voor de gemeente. Dat is in deze tijden van onzekerheid onverantwoord. De ONS fractie ziet liever een plan om het Dokter Jansen ziekenhuis te renoveren en geschikt te maken als moderne kliniek annex zorghotel. Het is overigens nu reeds in gebruik als zorghotel voor corona patiënten. Dus dat kan. De Zorghotel functie zal in de toekomst steeds belangrijker worden gezien de hoge kosten van een ziekenhuisbed.
Bovendien is het Dokter Jansen ziekenhuis een markant gebouw met een belangrijke historie, waardevol voor de Noordoostpolder. De Golfslag mag niet worden gesloopt maar het ziekenhuis wel. Dat is op zijn minst merkwaardig te noemen.
Ambitie

 

Ambitie
De ONS fractie is teleurgesteld dat de gemeenteraad niet de ambitie toont die een visie document dient te hebben maar zich neerlegt bij wat een slechts feitenrelaas is. Bovendien stelt de gemeente in het document dat zij geen verantwoordelijkheid draagt voor het realiseren van de visie. Dan is het wel erg makkelijk om over een z.g. visie te besluiten.

SP en ONS stemden tegen deze visie. De andere partijen stemden voor.

-----------------------------------------------

Voor informatie en contact. Martin Mulder (m.mulder@noordoostpolder.nl).