...Ga uit van het denkbare, niet van het haalbare...

Politieke Partij ONS Noordoostpolder

Secretariaat:
de heer E. (Everet) van Dorp
Korte Dreef 8
8302 BS Emmeloord

Everetvandorp@me.com
www.facebook.com/onsnoordoostpolder
#fractieonsnop
M. 06-53140037
fractieonsnop@gmail.com

ONS vraagt aandacht voor "Stichting Samen zijn we er voor elkaar"

06-12-2018 14:19

ONS Noordoostpolder wil dat de gemeente de Stichting Samen zijn we er voor elkaar helpt. Omdat deze stichting mensen helpt die bijvoorbeeld in een zogeheten armoedeval terecht zijn gekomen, maar zelf te weinig financiële middelen heeft om haar werk door te zetten.

In de gemeente Noordoostpolder komt helaas armoede voor. We onderscheiden, economisch, twee oorzaken:              
Armoede doordat er een laag inkomen is,           
Armoede doordat er hoge kosten zijn.
Waarbij de armoede dominanter kan worden als er zowel een laag inkomen als hoge kosten zijn.

De eerste soort (laag inkomen) wordt redelijk goed opgevangen. Mensen met een laag inkomen hebben recht op (onder meer) zorgtoeslag, huurtoeslag en diverse gemeentelijke regelingen (kwijtschelding van gemeentelijke lasten en meedoen regelingen om een paar voorbeelden te geven).

In sommige gevallen is het zo dat iemand door de combinatie van uitkering en bovengenoemde zaken op een hoger netto te besteden inkomen uitkomt dan iemand die voor een laag loon werkt. Dit noemen we de armoedeval… Het verhogen van het bruto inkomen levert netto minder op.

Voor mensen uit de tweede categorie zijn er, onder meer, budgetcursussen en een schuldhulp infrastructuur (GKB, die in 2019 moet worden vervangen door een lokale regeling).

Mensen uit de groep laag inkomen kunnen in aanmerking komen voor ondersteuning door de Voedselbank  (https://www.voedselbanknop-urk.nl/ikzoekhulp.html

Maar, wat ga je doen als je niet (meer) voor de Voedselbank in aanmerking komt? Als je probleem in categorie 2 zit, of je door de armoedeval financieel gestraft wordt door aan de slag te gaan? Juist deze groep is bijzonder kwetsbaar.

Gelukkig worden deze mensen gesteund door een fantastische stichting: Stichting samen zijn we er voor elkaar. https://www.stichtingsamenzijnweervoorelkaar.nl/ . Vorige week vroeg ik de mensen van deze stichting hoe het er mee gaat. Dit was het antwoord dat ik kreeg.

Wij helpen momenteel tachtig gezinnen, maar helaas hebben wij een stop moeten zetten op het aantal gezinnen dat wij kunnen helpen wegens ruimtegebrek. Door deze ontwikkeling hebben wij dus nu een wachtlijst waar wij totaal niet blij mee zijn, want ook deze gezinnen hebben recht op eten. Hoe raar het ook klinkt, elke week stromen de aanmeldingen binnen voor gezinnen/mensen die onze hulp hard nodig hebben.’’

,,Ook worden door verschillende instanties gezinnen doorverwezen naar ons. Helaas kunnen wij ook hen dus niet altijd helpen omdat wij simpel weg niet meer kwijt kunnen in de ruimte die wij nu tot onze beschikking hebben. Alles gebeurt namelijk nu nog vanuit huis en onze grootste zorg is voor nu dan dus ook een pandje waarin wij meer spullen/voorraad kwijt kunnen zodat wij dus ook meer gezinnen kunnen helpen.’’

,,Verder hebben wij in 2017 cadeaus ingezameld en uitgedeeld tijdens sinterklaastijd. Dit hebben wij toen gedaan met vier Zwartepieten die vrijwillig hun vrije dag wilden opgeven om de kinderen uit de stichting een fantastische dag te bezorgen. Dit jaar zouden wij dit nogmaals doen, dit keer met een sinterklaas die al geregeld was, maar doordat wij in een jaar erg gegroeid zijn kon dit niet meer vanuit huis. Een ruimte om dit wel in te kunnen doen hebben wij ondanks al onze pogingen helaas niet kunnen bemachtigen.’’

,,Tijdens de kerst willen wij onze gezinnen weer een kerstpakket bezorgen, omdat ook zij wat lekkers verdienen tijdens de feestdagen. Dit hebben wij vorig jaar gedaan met behulp van Coop Greidanus en Deen Swifterbant en dit jaar doen wij dat nog eens over, want ook dit jaar mogen wij weer in deze winkels staan om producten te verzamelen. Dit doen wij door in het begin van de winkel mensen aan te spreken en een flyer mee te geven met de vraag of zij misschien (een aantal) houdbare producten voor ons zouden kunnen sponsoren om zo kerstpakketten te maken voor gezinnen die het hard nodig hebben en dus goed kunnen gebruiken. Zo kunnen wij weer licht brengen in andermans duisternis!’’

,,Omdat wij een non-profit stichting zijn wordt het voor ons helaas steeds lastiger om de auto rijdende te houden, zowel in onderhoud als in brandstof. Als non-profit organisatie zijn wij afhankelijk van sponsoren en donaties en helaas redden wij het daar niet altijd meer mee. Zo is er al verscheidene keren brandstof aangeschaft van ons eigen weekgeld. Zouden wij dit niet doen dan kunnen wij geen producten binnen halen en zouden wij genoodzaakt zijn om uitgiftes over te slaan. Geen producten betekent namelijk ook dat wij niemand kunnen helpen.“

Dit bericht van de Stichting samen zijn we er voor elkaar kunnen we gebruiken als wake up call voor de politiek in de Noordoostpolder:

  1. Zorg voor een ordentelijk pand voor deze stichting.. zoveel leegstand (loop door de Lange Nering, kijk eens op de industrieterreinen en tel de borden te huur maar eens)
  2. Zorg voor een beetje geld voor deze stichting om hun auto aan de praat te houden en de dienstverlening mogelijk te houden
  3. Werk samen met deze stichting en houd op deze manier contact met de inwoners die het lastig hebben. Dit helpt om meer mensen op een passende manier te helpen.

Respect voor Coop Greidanus, Deen in Swifterbant en alle andere bedrijven die deze stichting ondersteunen. Als het even kan zullen we daar met plezier gaan winkelen!

We hopen dat de vrijwilligers van Stichting samen zijn we er voor elkaar en hun cliënten een geweldige kerst hebben en dat deze stichting in 2019 de cliënten nog beter kan helpen.

Martin Mulder / Everet van Dorp.
(Burgerraadsleden ONS Noordoostpolder)