...Ga uit van het denkbare, niet van het haalbare...

Politieke Partij ONS Noordoostpolder

Secretariaat:
de heer E. (Everet) van Dorp
Korte Dreef 8
8302 BS Emmeloord

Everetvandorp@me.com
www.facebook.com/onsnoordoostpolder
#fractieonsnop
M. 06-53140037
fractieonsnop@gmail.com

ONS vraagt bevolking via App en Website naar wensen over De Deel

26-03-2015 16:07

ONS vraagt bevolking via App en Website naar wensen over De Deel

Coalitiepartijen moeten verantwoording afleggen over De Deel

Emmeloord, 26 maart 2015 - ONS Noordoostpolder gaat de bevolking
van Noordoostpolder vragen naar hoe De Deel, als onderdeel van het gehele
centrum, ingevuld moet gaan worden. De partij geeft aan de resultaten te willen
gebruiken om haar eigen standpunt te versterken. De resultaten zullen aan
wethouder Suelmann worden aangeboden. De enquête is onder meer via een speciale App in te vullen.  Deze App is voor Android te downloaden via de website www.onsnoordoostpolder.nl


Fractievoorzitter Berthoo Lammers: 'We hebben in 2010, samen met 3 andere
oppositiepartijen, ook een enquête gehouden om de wensen van de bevolking te
peilen. Met de resultaten is uiteindelijk nauwelijks iets gedaan door de
toenmalige coalitiepartijen. Zeer frustrerend, omdat nu blijkt dat we het
altijd bij het rechte eind hadden. De bevolking wilde, net als ONS, geen
volgebouwde Deel. De gemeente is nu gestopt met Provast en wethouder Suelmann
wil nu ineens wél de bevolking vragen wat ze met de Deel wil. Wat ons betreft
is het allang duidelijk wat iedereen met de Deel wil. De enquête die we nu
houden is bedoeld om die mening te bevestigen. Om aan te geven dat we nog
steeds op de juiste koers zitten'.

De fractie van ONS Noordoostpolder ziet graag dat de huidige
coalitiepartijen, aangevoerd door projectwethouder Suelmann, eerst (financiële)
verantwoording afleggen over de afgelopen periode.

Berthoo Lammers: 'Dat de gemeente Noordoostpolder de burger
eindelijk gaat betrekken bij De Deel is een mooi gegeven, daar zijn we blij
mee, maar de coalitiepartijen dienen eerst haar verantwoordelijkheid te nemen
over de afgelopen 12 jaar.  De grootheidswaanzin van CDA, PvdA en CU-SGP, aangevuld met meerdere partijen,
heeft ons tot op heden zo'n 20 miljoen gekost. Het drama met de Poldertoren
meegerekend.

Er lijkt een beeld geschetst te worden dat het CDA, bij monde van
wethouder Suelmann, de grote redder is van ons centrum.  Als de burger dát beeld heeft van 'de
politiek' in Noordoostpolder, dan is dat de omgekeerde wereld. Het zijn
voornamelijk het CDA , CU/SGP en de PvdA geweest die dit financiële drama
hebben veroorzaakt door, nog los van de economische recessie, waardeloze juridische
contracten met Provast te hebben getekend! ONS gaat er vanuit dat de huidige
portefeuillehouder, CDA Wethouder Suelmann, nu wél bereid is om ten overstaan
aan de bevolking verantwoording af te leggen. Niet alleen waar de fouten zijn
gemaakt maar ook welke consequenties dat heeft. Pas dan kunnen we met een
schone lei beginnen'.

Vooruitlopend hierop wil ONS Noordoostpolder graag van de inwoners
en ondernemers vernemen wat zij wenselijk achten inzake de uitvoering van het
Centrumplan i.c. De Deel.

Naar de ENQUETE: