...Ga uit van het denkbare, niet van het haalbare...

Politieke Partij ONS Noordoostpolder

Secretariaat:
de heer E. (Everet) van Dorp
Korte Dreef 8
8302 BS Emmeloord

Everetvandorp@me.com
www.facebook.com/onsnoordoostpolder
#fractieonsnop
M. 06-53140037
fractieonsnop@gmail.com

ONS wil ministersnorm als voorwaarde voor financieringsverstrekking door gemeente

22-10-2014 21:20

Emmeloord, 22 oktober 2014 ' In een recente vergadering van de commissie Bestuur, Financiën en Economische zaken is de geactualiseerde 'Nota geldleningen en garantstellingen' aan bod gekomen. Kort samengevat handelt deze
nota over de criteria welke de gemeente hanteert bij het beoordelen van financieringsaanvragen en garantstellingen aan bedrijven en instellingen binnen de gemeente Noordoostpolder.

ONS Noordoostpolder is van mening dat bij de beoordeling van dergelijke aanvragen er ook gekeken dient worden naar de salariëring van de bestuurders van de betreffende organisatie. Immers in juni 2012 is door het  college van BenW de motie "burgemeestersnorm" overgenomen waarin de opdracht ligt om geen subsidies te  verstrekken aan bedrijven, wanneer de salarissen van betrokken bestuurders het inkomen van de burgemeester van Noordoostpolder overstijgen.  In lijn van deze motie zouden bedrijven die niet voldoen aan de ministersnorm ook niet in aanmerking mogen komen voor financiering of garantstelling door de gemeente, zo stelt ONS.

ONS komt nu met een motie om deze extra toetsingsvoorwaarde toe te voegen aan de nota geldleningen
en garantstellingen.

Namens de Fractie ONS Noordoostpolder

Sacha Werkman