...Ga uit van het denkbare, niet van het haalbare...

Politieke Partij ONS Noordoostpolder

Secretariaat:
de heer E. (Everet) van Dorp
Korte Dreef 8
8302 BS Emmeloord

Everetvandorp@me.com
www.facebook.com/onsnoordoostpolder
#fractieonsnop
M. 06-53140037
fractieonsnop@gmail.com

ONS zorgen over financiën Stadshart

18-07-2017 13:45
‘Wethouder: Verkoop geen lucht! Wees transparant!’
 
Emmeloord – De fractie van ONS Noordoostpolder is, ondanks de fraaie tekeningen van het nieuwe stadscentrum en de goede manier hoe de burger betrokken is bij het proces, teleurgesteld in CDA- wethouder Suelmann. Volgens de partij zijn de risico’s veel te laag ingeschat en ontbreekt een duidelijk financieel kader. Op deze wijze lijkt het niet verstandig het project te vervolgen, los van de vraag of de wethouder nog wel de regie heeft, aldus fractievoorzitter Berthoo Lammers.
 
Financiele kaders
Volgens Lammers wordt het voor de ONS fractie maandag in de raad moeilijk om in te stemmen met de stedenbouwkundige plannen voor een nieuw stadshart: ‘Wij dienen als raad controlerend en kaderstellend te zijn richting het college van BenW.” De rekenkamer heeft de raad al eerder diverse malen op de vingers getikt bij majeure projecten. We zijn al ruim 15 miljoen kwijtgeraakt op het stadscentrum. ONS vindt dat het college eerst duidelijkheid geven hoe ze volgens de regels dát financiële gat gaan dichten. 
 
Beter en sneller: een nieuw en breed gedragen bestemmingsplan.
Onze fractie ziet grote onderdelen ontbreken, waaronder een duidelijk financieel plan waarin alle onderdelen van het plan zijn opgenomen. De raad moet nu haar verantwoordelijkheid nemen! Vooralsnog zijn de visies van de ondernemers onvoldoende gehonoreerd! Het huidige vigerende bestemmingsplan zal straks als een steen op de maag liggen. Er zullen vele bestemmingsplanwijzigingen komen die op veel bezwaren zullen stuiten bij de bevolking en ondernemers. De ellende kan voortduren tot 2025! 
ONS: Maak een nieuw bestemmingsplan en neem alle bezwaren in een keer mee dan pas kun je snel doorpakken.
 
Veel onzekerheden
Het is bijzonder jammer dat het zo moet lopen, omdat er weer veel tijd en geld is besteed om met nieuwe plannen te komen. Voor de duidelijkheid: we zijn blij met de uitgangspunten van de stedenbouwkundige plannen op zich. Het toont een visie waar we heen willen met ons stadscentrum. 
Maar projectmatig scoort de wethouder een dikke onvoldoende’.
‘Hoe kan het zijn dat de wethouder beweert dat het plan op dit moment maar ruim 2 miljoen kost, terwijl een groot aantal onderdelen, waaronder de aanschaf van het pand van de ABN voor de ‘doorsteek’ niet is meegenomen. Daarnaast heeft een groot aantal ondernemers, vóór het plan überhaupt al is vastgesteld, reeds bezwaren gemeld. Ga dus eerst met die vertegenwoordigers in gesprek.
En dat is nog maar één van de ontbrekende onderdelen. 
 
Leg verantwoording af
De fractie van ONS heeft ook grote problemen met de manier hoe de wethouder eerder gemaakte kosten voor het stadshart, die in de boeken staan voor een schuldpost van 9 miljoen euro, systematisch wil laten verdwijnen. Het steeds maar weer ontkennen en roepen dat alles goed gaat komt is onverantwoordelijk. Het wordt tijd dat de wethouder alle kaarten op tafel legt. Wees transparant en eerlijk richting de bevolking. Het plan dat nu voorligt kan simpelweg niet uitgevoerd worden. Er zijn te veel hobbels op de weg. De wethouder moet stoppen de bevolking het mooier te laten lijken dan werkelijk is. Na 17 jaar gepruts mag de rekening niet bij de bevolking worden neergelegd, aldus Lammers. 
 
‘Wethouder: Verkoop geen lucht! Wees transparant!’
 
Emmeloord – De fractie van ONS Noordoostpolder is, ondanks de fraaie tekeningen van het nieuwe stadscentrum en de goede manier hoe de burger betrokken is bij het proces, teleurgesteld in CDA- wethouder Suelmann. Volgens de partij zijn de risico’s veel te laag ingeschat en ontbreekt een duidelijk financieel kader. Op deze wijze lijkt het niet verstandig het project te vervolgen, los van de vraag of de wethouder nog wel de regie heeft, aldus fractievoorzitter Berthoo Lammers.
 
Financiele kaders
Volgens Lammers wordt het voor de ONS fractie maandag in de raad moeilijk om in te stemmen met de stedenbouwkundige plannen voor een nieuw stadshart: ‘Wij dienen als raad controlerend en kaderstellend te zijn richting het college van BenW.” De rekenkamer heeft de raad al eerder diverse malen op de vingers getikt bij majeure projecten. We zijn al ruim 15 miljoen kwijtgeraakt op het stadscentrum. ONS vindt dat het college eerst duidelijkheid geven hoe ze volgens de regels dát financiële gat gaan dichten. 
 
Beter en sneller: een nieuw en breed gedragen bestemmingsplan.
Onze fractie ziet grote onderdelen ontbreken, waaronder een duidelijk financieel plan waarin alle onderdelen van het plan zijn opgenomen. De raad moet nu haar verantwoordelijkheid nemen! Vooralsnog zijn de visies van de ondernemers onvoldoende gehonoreerd! Het huidige vigerende bestemmingsplan zal straks als een steen op de maag liggen. Er zullen vele bestemmingsplanwijzigingen komen die op veel bezwaren zullen stuiten bij de bevolking en ondernemers. De ellende kan voortduren tot 2025! 
ONS: Maak een nieuw bestemmingsplan en neem alle bezwaren in een keer mee dan pas kun je snel doorpakken.
 
Veel onzekerheden
Het is bijzonder jammer dat het zo moet lopen, omdat er weer veel tijd en geld is besteed om met nieuwe plannen te komen. Voor de duidelijkheid: we zijn blij met de uitgangspunten van de stedenbouwkundige plannen op zich. Het toont een visie waar we heen willen met ons stadscentrum. 
Maar projectmatig scoort de wethouder een dikke onvoldoende’.
‘Hoe kan het zijn dat de wethouder beweert dat het plan op dit moment maar ruim 2 miljoen kost, terwijl een groot aantal onderdelen, waaronder de aanschaf van het pand van de ABN voor de ‘doorsteek’ niet is meegenomen. Daarnaast heeft een groot aantal ondernemers, vóór het plan überhaupt al is vastgesteld, reeds bezwaren gemeld. Ga dus eerst met die vertegenwoordigers in gesprek.
En dat is nog maar één van de ontbrekende onderdelen. 
 
Leg verantwoording af
De fractie van ONS heeft ook grote problemen met de manier hoe de wethouder eerder gemaakte kosten voor het stadshart, die in de boeken staan voor een schuldpost van 9 miljoen euro, systematisch wil laten verdwijnen. Het steeds maar weer ontkennen en roepen dat alles goed gaat komt is onverantwoordelijk. Het wordt tijd dat de wethouder alle kaarten op tafel legt. Wees transparant en eerlijk richting de bevolking. Het plan dat nu voorligt kan simpelweg niet uitgevoerd worden. Er zijn te veel hobbels op de weg. De wethouder moet stoppen de bevolking het mooier te laten lijken dan werkelijk is. Na 17 jaar gepruts mag de rekening niet bij de bevolking worden neergelegd, aldus Lammers.