...Ga uit van het denkbare, niet van het haalbare...

Politieke Partij ONS Noordoostpolder

Secretariaat:
de heer E. (Everet) van Dorp
Korte Dreef 8
8302 BS Emmeloord

Everetvandorp@me.com
www.facebook.com/onsnoordoostpolder
#fractieonsnop
M. 06-53140037
fractieonsnop@gmail.com

Persbericht ONS inzake Coronacrisis

26-03-2020 15:02

In het hele land, dus ook in de Noordoostpolder komt het leven tot stilstand door de Coronacrisis. De gevolgen laten zich goed voelen. Er komt veel druk te staan op voorzieningen in de gemeente.
Als lokale politieke partij proberen wij in contact te blijven met iedereen waarop een groot beroep wordt gedaan. Speciale aandacht proberen we te hebben voor de WMO- en jeugdzorg en de GGZ. Er worden grote offers gebracht door iedereen die hier werkzaam is. ONS waardeert deze bijzondere inzet.


Problemen kunnen snel groot worden als belangrijke spelers in het Sociaal Domein niet voldoende worden gehoord. Als politieke partij proberen we, daar waar we iets kunnen toevoegen, een steentje bij te dragen en goed te luisteren naar de signalen uit het veld.
Ook in economisch opzicht zal er veel nodig zijn. Accurate, goede inzet van de afdeling Participatie van de gemeente zal, naar het zich laat aanzien, in de komende periode noodzakelijk zijn. Ook hier zal ONS proberen de belangen van de getroffen inwoners zo goed mogelijk te behartigen.


Ook op cultureel gebied komt de polder tot stilstand. Alle zaken vanuit het Cultuurbedrijf zijn voorlopig voor 3 maanden van de agenda afgehaald. Ook hiervoor, veel begrip en steun waar nodig en mogelijk.
Uiteindelijk zal deze hele situatie een enorme schaduw over ons leven werpen. Het is hierbij zaak dat de overheid zo goed mogelijk helpt om de inwoners op de been te houden en ervoor te zorgen dat benodigdheden voor iedereen beschikbaar zijn.
Iedereen veel sterkte en gezondheid toegewenst in de komende periode.


De fractie van ONS Noordoostpolder