...Ga uit van het denkbare, niet van het haalbare...

Politieke Partij ONS Noordoostpolder

Secretariaat:
de heer E. (Everet) van Dorp
Korte Dreef 8
8302 BS Emmeloord

Everetvandorp@me.com
www.facebook.com/onsnoordoostpolder
#fractieonsnop
M. 06-53140037
fractieonsnop@gmail.com

Raad hakt knopen door over Sociaal Domein

28-01-2020 16:11

Welke keuzes kunnen er worden gemaakt door de Raad inzake bekostiging Sociaal Domein?

Namens ONS verklaart Martin Mulder de varianten.

1 Voorzieningenniveau handhaven kost € 3,2 miljoen
2 Stabilisering vd uitgaven kost € 1,4 miljoen
3 Minimaliseren om binnen het uitgavenniveau te blijven van de meerjarenbegroting 2019-2023 kost niets
4 Bezuinigen om binnen de rijksontvangsten te blijven levert € 4,4 miljoen op
In 2018 hield de rijksoverheid (waarvan de regering wordt gevormd door VVD, CDA, CU en D66) meer dan 11 miljard over. In 2019 is het positieve saldo meer dan 14 miljard.


Naar de mening van ONS komt dit geld uit het uitwringen van de inwoners. De rijksoverheid heeft het beheer van voorzieningen naar gemeentes gebracht en is vergeten genoeg geld mee te sturen.
Nu komen we terecht in een discussie over wat het sociale domein mag kosten. Dit is echter, volgens ONS de verkeerde discussie. Beter zouden de coalitie partijen teruggaan naar het rijk om daar de aanvullende middelen te vragen.
Nu wordt de gemeenteraad gevraagd om te zorgen voor de legitimering van bezuinigingen. ONS kan daar onmogelijk aan mee doen en voor verantwoordelijk worden gemaakt.
Het sociale domein bestaat uit een aantal verschillende onderdelen. We zien de WMO zaken (die slechts duurder worden door de invoering van zaken als bijvoorbeeld het abonnementstarief en verder niet harder stijgen dan de inflatie).
Daarnaast hebben we de jeugdzorg (waar een langdurige overeenkomst is gesloten met Vitree voor een zeer belangrijk deel van de kosten). De beheersmaatregelen jeugdzorg hebben nog niet eens de kans gekregen om te worden uitgevoerd. Jaar in- jaar uit is de jeugdzorg de kostenmagneet van de gemeente.
Ten slotte valt de Participatiewet in dit domein. Hier zijn op 1 januari langdurige voortzettingen afgesproken met Social Firm en Werkcorporatie (samen alleen al 7 miljoen).


De bezweringsformule uit het coalitie akkoord was preventie. Halverwege deze regeringsperiode moeten we echter constateren dat deze formule totaal niet werkt

De mensen zijn er niet beter van geworden, de kosten zijn er niet lager van geworden en de volgende stap die nu wordt voorgesteld is bezuiniging. We wensen de coalitie veel succes.

Martin Mulder